PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NOCLEGOWNI I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH W KONINIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

UWAGA

Szanowni Państwo

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zbiórka tekstyliów do kontenerów zostaje wstrzymana do odwołania. Prosimy o niepozostawianie odzieży obok pojemników.

prev next
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ WOO PCK
1. Współpraca z Szkolnymi Kołami Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Działania Wolontariackie oraz rozwój wolontariatu młodzieżowego.
3. Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
5. Promocja honorowego krwiodawstwa.
6. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego.
7. Realizacja usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych.
8. Pomoc socjalna.
9. Aktywizacja i edukacja seniorów.
10. Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
11. Współpraca z Biurem Informacji i Poszukiwań działającym przy Zarządzie Głównym PCK.
Odliczanie dat na stronę