8 marca - Dzień Kobiet 

Drogie Panie! W Dniu Kobiet pragniemy życzyć Wam wiele szczęścia, miłości i uśmiechu każdego dnia. Dziękujemy Wam za Waszą siłę, delikatność i niezwykłe serce, które sprawia, że świat staje się piękniejszy.

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK
Dyrekcja wraz z Pracownikami 

Ankieta

Polski Czerwony Krzyż wraz z International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies i firmą konsultingową IOD PARC zaprasza do udziału w badaniu „BEZPIECZNE DOMY”!
Celem badania jest analiza inicjatyw zapewniających uchodźcom z Ukrainy zakwaterowanie w polskich domach.
KIEDY: 26 lutego – 22 marca  /  Нагадуємо, що термін продовжено до 22.03
GDZIE: cała Polska, w szczególności Warszawa, Poznań, Kraków, Kielce oraz Łódź
Zapisy do grupy fokusowej https://www.surveymonkey.com/r/iod_FDG
Badanie realizowane jest na zlecenie Komisji Europejskiej i pozwoli na opracowanie ponadnarodowego modelu dobrych praktyk związanych ze wsparciem rodzin goszczących uchodźców w swoich domach.

Morbi in sem

„Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”

Celem programu jest zachęcenie środowisk strażaków zawodowych i ochotników do honorowego oddawania krwi.

W ramach programu jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) organizują zbiórki krwi w środowiskach lokalnych, gdzie zlicza się ilość oddanej podczas zbiórki krwi. W ten sposób strażacy zawodowi i ochotnicy przyczyniają się do promowania idei honorowego krwiodawstwa, a pośrednio ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Dodatkowo dzięki zaangażowaniu strażaków powstają nowe kluby Honorowych Dawców Krwi PCK (HDK PCK), a dotychczasowe zwiększają ilość swoich członków.

Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przewiduje 3 kategorie: najaktywniejsza jednostka PSP, najaktywniejsza jednostka OPS oraz „Ognisty Ratownik” – najaktywniejszy organizator akcji w danej jednostce.

Link do regulaminu oraz formularza zgłoszeń: 
Ognisty Ratownik - Gorąca Krew 

Gorączka Złota PCK

Rusza 23. edycja ogólnopolskiej akcji „Gorączka Złota PCK”. Tradycyjnie w szkołach, przedszkolach
i firmach pojawią się pojemniki, do których można wrzucić „złote” monety o nominałach 1, 2, 5 groszy. Zebrane w ten sposób środki pomogą sfinansować letni wypoczynek, zakup szkolnych wyprawek i pomocy edukacyjnych dla potrzebujących dzieci.

 

„Gorączka Złota PCK” to jedna z corocznych akcji Polskiego Czerwonego Krzyża, której celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących dzieci. Od początku jej trwania zebranych zostało ponad
3 miliony złotych.

 

Uczenie kolejnych pokoleń bezinteresownego pomagania jest jednym z kluczowych działań naszego Stowarzyszenia. Co roku w setkach szkół, przedszkoli,  ale i firm oraz instytucji są rzesze „rozgorączkowanych” osób, które angażują się w akcję zbierania monet. Cieszymy się, że dzięki ich wsparciu, pomagamy najbardziej potrzebującym – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, inicjator kampanii „Gorączka Złota PCK”. 

 

„Gorączka Złota PCK” polega na zbiórce „złotych” monet o nominałach 1, 2 i 5-groszowych. W ramach akcji prowadzone są zbiórki w sklepach, w szkołach, w przedszkolach oraz w firmach. Dzięki zaangażowaniu darczyńców z całej Polski, drobne monety zamieniają się w „tony złota”, które pomagają najmłodszym, zapobiegają wykluczeniu społecznemu i stwarzają szansę na lepszy start
w dorosłość. Środki zebrane podczas akcji przeznaczamy na pomoc dzieciom, dofinansowując między innymi: letni wypoczynek, ciepłe posiłki w szkołach, wyprawki szkolne, a także pomoce naukowe.

 

Akcja „Gorączka Złota PCK” ma również wymiar edukacyjny. Poprzez akcję PCK promuje idee wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Większość wolontariuszy w „Gorączce Złota” to uczniowie pomagający swoim rówieśnikom. To właśnie aspekt edukacyjny – pokazanie jak drobny gest jakim jest zebranie garści „złotych monet” – ma szczególną wartość. Akcja co roku spotyka się
z dużym zainteresowaniem szkół i przedszkoli.

 

Zachęcamy wszystkich, dużych i małych. Czy wiecie już, gdzie w waszej szkole, przedszkolu, sklepie, biurze, restauracji pojawi się pojemnik na złoto? Dołączcie do grona „rozgorączkowanych”. Wspólnie odmieńmy los potrzebujących dzieci. Pomagajmy razem- dodaje Michał Mikołajczyk.

prev next

105 lat PCK: Pomagamy od początku – bez końca

Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 roku w Warszawie, dwa miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. PCK jest od początku swego istnienia głęboko związany z historią Polski. Był obecny przy najważniejszych dziejowych wydarzeniach takich jak: konflikt zbrojny 1920 roku, przewrót majowy 1926, wielkie katastrofy naturalne Drugiej Rzeczpospolitej, kampania wrześniowa 1939 roku, ekshumacja grobów katyńskich, Powstanie Warszawskie, odbudowa Polski po wojnie, przemiany 1989, powódź stulecia w 1997 roku, pandemia Covid19, konflikt w Ukrainie.

Polski Czerwony Krzyż od  105 lat odpowiada na aktualne potrzeby społeczne. Pod znakiem czerwonego krzyża działają ludzie, którzy służą drugiemu człowiekowi. Niezależnie od pochodzenia, poglądów, czy orientacji politycznej: wszystkich nas łączy potrzeba bezinteresownego pomagania. Wielu wolontariuszy niosąc ratunek innym, poświęca się tracąc własne zdrowie lub nawet życie. Każda z tych osób zasługuje na ogromny szacunek i pamięćmówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

W początkowym okresie (1919 – 1923) prace Czerwonego Krzyża w Polsce toczyły się w warunkach zbliżonych do konfliktu zbrojnego. Aktualny był problem ozdrowieńców i inwalidów, którym ciężko było znaleźć miejsce w społeczeństwie. Masowym zjawiskiem pozostawało bezrobocie, dotykające w dużej mierze zdemobilizowanych żołnierzy. Pomoc wykluczonym weszła na stałe do programu Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyzwaniem była walka z chorobami zakaźnymi, na tym polu sukcesy odnosiły przychodnie PCK. Na wsi, w dużej mierze pozbawionej podstawowej opieki medycznej, szerzono edukację sanitarną.

Nierozwiązanym problemem Dwudziestolecia była bezdomność. Polski Czerwony Krzyż starał się zapewnić ludziom w kryzysie bezdomności: opiekę lekarską, ambulatoryjną i szpitalną, jak również niezbędne lekarstwa i środki higieny osobistej, zaś dzieciom pochodzącym z tych rodzin darmowe wyżywienie i witaminy. Propagowano akcję przyjmowania w zamożniejszych domach ubogich dzieci do stołu, co miało głęboki wymiar humanitarny. Akcją pomocy doraźnej obejmowano także ofiary klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów etc.), organizowano szpitale polowe i punkty opatrunkowe: wyposażone w profesjonalny sprzęt.

Opieka medyczna oraz pomoc humanitarna wymagały szkolenia kadr oraz doskonalenia umiejętności. Kluczowe znaczenie miał program edukacyjny dla sióstr pogotowia sanitarnego (nazwanych Siostrami PCK). Specjalne kursy prowadzono dla ratowników i drużyn ratowniczych. Do transportu rannych i chorych używano wówczas koni, ale także pierwszych samochodów. Szerokim echem odbiło się wykorzystywanie przez Polski Czerwony Krzyż samolotu, co uchodziło wtedy za dowód postępu. Jedną z pięknych kart 105-letniej historii było zorganizowanie przez PCK masowego krwiodawstwa. Istnieje do dziś.

Działalność w czasie II wojny światowej odbywała się w warunkach ekstremalnie trudnych. Czerwonokrzyski personel był obecny na polach bitew i na miejskich barykadach, wszędzie z oddaniem realizując swą ogólnoświatową misję zapobiegania lub pomniejszania ludzkiego cierpienia. Po wojnie w całym kraju zaczęły powstawać placówki PCK, łączące w sobie funkcje: przychodni lekarskiej, noclegowni, świetlicy, a także magazynu wydającego ubrania i żywność. Z pomocą przychodziło Biuro Informacji i Poszukiwań, które tylko w 1945 roku otrzymało 1 020 845 zapytań, a w 120 364 przypadkach zdołało udzielić odpowiedzi.

Dzisiaj jako najstarsza organizacja humanitarna w Polsce Czerwony Krzyż ma bogate tradycje, a przy tym jest nowoczesny i śmiało patrzy w przyszłość. Obecna Strategia 2030 opiera się na 3 filarach działań: gotowości do działania w czasach kryzysu, działań na rzecz zdrowia i profilaktyki oraz aktywizacji społeczeństwa i niwelowanie nierówności społecznych. Misją PCK pozostaje zapobieganie i pomniejszanie ludzkiego cierpienia oraz ochrona godności człowieka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, czy przekonań. Organizacja pomaga m.in. dzieciom i osobom starszym, chorym i rannym, migrantom i uchodźcom. W 2022 roku PCK objął pomocą społeczną ponad 1,3 mln beneficjentów oferując m.in.: dożywianie, paczki żywnościowe, zestawy higieniczne, odzież oraz zapomogi pieniężne. PCK prowadzi 13 magazynów pomocy doraźnej, z których każdego roku korzysta ponad 96 200 osób. Ponad 4570 sióstr PCK na co dzień opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Seniorzy korzystają z zajęć oferowanych przez 26 Klubów Seniora PCK, natomiast dzieci i młodzież mogą uczęszczać do 38 świetlic środowiskowych.

Po 24 lutego 2022 roku bardzo ważną grupą beneficjentów PCK stali się uchodźcy z Ukrainy. Dotychczas z pomocy PCK, oferowanej w różnych formach, skorzystało prawie 1,8 mln uchodźców zza wschodniej granicy. Polski Czerwony Krzyż prowadzi dla nich m.in. Centra Integracji, w których podopieczni korzystają z pomocy psychologa, prawnika, a także doradców zawodowych, dzięki czemu mają szansę na aktywizację zawodową.

Polski Czerwony Krzyż stale rozwija ogólnopolski System Ratownictwa, wyposażając swoich ratowników w nowoczesny sprzęt: specjalne samochody, drony, mobilne punkty sanitarne. W ramach systemu tworzone są Grupy Pomocy Humanitarnej, złożone z przeszkolonych wolontariuszy. Ważnym aspektem działalności PCK pozostaje Krajowe Biuro Poszukiwań i Informacji. Najstarsza organizacja humanitarna w Polsce nadal promuje honorowe krwiodawstwo. Prowadzi kampanie społeczne, szerzy edukację zdrowotną, organizuje zbiórki dla potrzebujących. Pomoc nie byłaby możliwa bez darczyńców oraz

Uwaga!!!

Szanowni Państwo,
w piątek 12.01.2024 w związku z organizacją etapu rejonowego ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK nie będzie możliwości wyrobienia legitymacji ZHDK. Przepraszamy za utrudnienia.

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

W tym wyjątkowym dniu dziękowaliśmy wszystkim osobom, firmom i instytucjom za szczególne zasługi na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa. Wydarzeniu przewodził Janusz Sibiński, Prezes Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. Na wniosek Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, za szczególne zasługi na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał następujące odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi:
- Kluska Zbigniew
- Swora Mieczysław

Srebrny Krzyż Zasługi:
- Brenk Dariusz
- Król Dariusz
- Pawłowski Wojciech Jan
- Radłowski Zbigniew
- Rachubiński Robert Stanisław
- Walczak Grzegorz
- Włoch Krzysztof Piotr

Brązowy Krzyż Zasługi:
- Damasiewicz Robert
- Grzelak Adam
- Kamiński Robert Władysław
- Pyłypiw Arkadiusz Aleksander
- Ratajski Mariusz
- Staszak Michał
Godność Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża została przyznana Panu Krzysztofowi Kierzek.

Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, na wniosek Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, przyznała Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża za zasługi w realizacji humanitarnych idei Czerwonego Krzyża:
Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia:
- Majewska Dorota

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia:
- Fiebich Leszek
- Owsian Dariusz

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia:
- Fornalczyk Dorota
- Klub HDK PCK Krewniacy Club 142 w Sierakowie

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia:
- Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu
- Volkswagen Poznań
- Adrianna Aminata N`Diaye
- Góral Emilia
- Kabacińska Marika
- Kowalew Renata
- Liszkowski Arkadiusz
- Pawłowski Wojciech
- Skakun Małgorzata
- Stefańska Natalia
- Szłapka Joanna
Za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Kapituła „Kryształowego Serca" przyznała wyróżnienie „Kryształowe Serce” zasłużonym długoletnim działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża z Wielkopolski. Wyróżnienie otrzymują następujące osoby:
- Czapski Krzysztof Jan
- Ziemiański Lucjan

Warto dodać, że wyróżnienie Kryształowe Serce jest to najwyższe odznaczenie organizacyjne nadawane od 1986 roku

W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przyznał Medale 65-lecia następującym osobom i instytucjom:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Powiat Poznański
- Urząd Miasta Poznania - Portal Poznan.pl
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
- Zarząd Wielkopolski Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu
- Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu
- MPK Poznań Sp. z o.o.
- V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
- Fiebich Leszek prezes Oddziału Rejonowego PCK
- Koper Małgorzata
- Pokrywczyńska Sylwia
- Welc Mirosław
- Sebastian Wyskocki

Gratulujemy wszystkim odznaczonym!!! Dziękujemy krwiodawcom za ich szlachetny czyn, działaczom, członkom, wolontariuszom i pracownikom za promowanie idei honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.Światowy Dzień Walki z AIDS

1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

Jest to jedno z najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego, zainicjowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku. Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi: Pozwólmy społecznościom być liderami (ang. Let Communities Lead).

Polski Czerwony Krzyż od lat propaguje wiedzę na temat wirusa HIV oraz choroby AIDS. Opiekunowie Szkolnych Kół PCK prowadzą prelekcję i warsztaty dla uczniów, a młodzież czerwonokrzyska organizuje happeningi podkreślając swoją solidarność z zakażonymi.

Wierzymy, że nasze wspólne działania z innymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi oraz służbą zdrowia przyczynią się do wzrostu wiedzy społeczeństwa o HIV/AIDS.

HIV od lat dotyka miliony osób na całym świecie. W 2022 roku:
• 39 000 000 osób żyło z HIV;
• 630 000 osób zmarło z przyczyn związanych z HIV;
• wykryto 1 300 000 nowych zakażeń HIV;
• 29 800 000 osób żyjących z HIV otrzymywało terapię antyretrowirusową.

Jedyną metodą na rozpoznanie zakażania HIV jest wykonanie testu. Badanie na HIV jest bezpłatne, anonimowe i nie wymaga skierowania. Można je wykonać w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) dostępnych na stronie https://aids.gov.pl/pkd/

W Poznaniu punkt PKD znajduje się na ul. Mickiewicza 5/4 i jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 16:00 do 20:00, telefon kontaktowy: 730 110 830 jest czynny w czwartki w godz. 17.30 – 19.00

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Regularnie prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów szkół i kadry pedagogicznej.

Zajęcia te pozwalają na przyswojenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która w nagłych wypadkach może uratować życie!!!

Jeśli Państwa Szkoła jest zainteresowana odbyciem takiego kursu zapraszamy do kontaktu pod adresem: pierwszapomoc.poznan@gmail.com

więcej o naszej ofercie szkoleniowej: https://www.pck-poznan.pl/.../oferta-kurs%C3%B3w...

Skwer HDK w Jarocinie

22 listopada z okazji trwających dni Honorowego Krwiodawstwa  PCK Skwer przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie otrzymał nazwę Honorowych Dawców Krwi.

Była to inicjatywa Tomasz Klauza - radnego rady miejskiej, członka stowarzyszenia Kochamy Jarocin, honorowego dawcy krwi. Wcześniej pomysł uzyskał rekomendacje Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarocinie oraz Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi w Jarocinie.


Zamień głodne, na godne

Od ponad 20 lat PCK prowadzi działania pomocowe pod hasłem: „Zamień głodne, na godne”.
W tym roku chcemy: „Zamienić głodne święta, na godne święta”.
Polski Czerwony Krzyż – walcząc o godność każdego człowieka – chce pomagać w tym czasie wszystkim ubogim, chorym i samotnym. W skrajnym ubóstwie żyje 1,8 mln obywateli, oznacza to, że w tych bardzo trudnych warunkach egzystuje co dwudziesta osoba w Polsce.
W całym kraju w ramach akcji #GodneŚwięta prowadzone są zbiórki finansowe i rzeczowe. Zebrane środki i dary pozwolą na organizację prawdziwych świąt, które dzięki wsparciu życzliwych ludzi i wolontariuszy PCK mają szansę być czasem wytchnienia i nadziei.

Każdy może przyłączyć się do akcji #GodneŚwięta, oferując swój czas lub środki finansowe na rzecz potrzebujących:
• Banku Millennium: 30 1160 2202 0000 0003 4816 8475 z dopiskiem „Godne Święta”,
• BLIK - tel. 794 33 22 11 tytułem „Godne Święta”.

Więcej szczegółowych informacji o akcji #GodneŚwięta na stronie www.pck.pl/swieta
Dziękujemy za każde serce pełne dobroci i hojności

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Z okazji rozpoczynających się dziś Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w imieniu Dyrekcji oraz wszystkich pracowników Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża składamy wszystkim honorowym dawcom krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK podziękowania i wyrazy wdzięczności za dar życia, którym dzielicie się Państwo z potrzebującymi. Dzięki Państwa bezinteresownej odwadze i hojności, w postaci daru krwi, osoby potrzebujące otrzymują nadzieję, zdrowie i życie. Jesteście prawdziwymi bohaterami, którzy dają życie innym. Niech Wasza dobroczynność zawsze znajduje uznanie i radość.

Świat potrzebuje więcej Mikołajów

Czy wiesz, że w ramach akcji z Coca-Cola możesz przynieść paczkę do oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i podarować potrzebującym świąteczny uśmiech?

Co należy zrobić?
1. Kup w dowolnym sklepie produkty wyznaczone przez Polski Czerwony Krzyż i zachowaj paragon – listę potrzebnych rzeczy znajdziesz w aplikacji Coca-Cola.
2. Przygotuj paczkę z kupionych produktów. Możesz zaangażować swoich bliskich we wspólne pakowanie!
3. Przekaż gotową paczkę do jednego z oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża – lista punktów znajduje się w aplikacji Coca-Cola.
4. Po przekazaniu paczki otrzymasz specjalny certyfikat z indywidualnym numerem – pamiętaj by go zachować!
5. Ale to jeszcze nie koniec! W podziękowaniu za Twoją życzliwość masz szansę na przeżycie niezapomnianej podróży do magicznego Rovaniemi – domu samego Mikołaja.
6. Zeskanuj kod QR z otrzymanego certyfikatu i weź udział w konkursie w aplikacji Coca-Cola, odpowiadając na pytanie „Czym jest dla Ciebie magia świąt”.

Szkolenie kadry z PGI 

16 listopada w biurze Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK odbyło się szkolenie Protection, Gender and Inclusion (PGI) czyli Ochrona, Równouprawnienie, Włączanie dla pracowników biura WOO PCK, Oddziałów Rejonowych PCK w Kaliszu, Koninie, Krotoszynie i Kole oraz członków Grupy Ratownictwa PCK w Poznaniu. Szkolenie prowadziła Monika Kolaj z Biura Zarządu Głównego PCK.

Uczestnicy szkolenia zdobyli wstępną wiedzę z zakresu kluczowych pojęć związanych z PGI oraz koncepcjami ochronnymi, z politykami i dokumentami stworzonymi przez Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieli na czym polega włączanie PGI do pełnego spektrum działalności organizacji.

Świat potrzebuje więcej Mikołajów

Polski Czerwony Krzyż partnerem społecznym kampanii Coca – Cola „Świat potrzebuje więcej Mikołajów”.

W tegorocznej kampanii świątecznej Coca-Coli, Polski Czerwony Krzyż jako partner społeczny organizuje spotkania świąteczne dla osób najbardziej potrzebujących z Polski i Ukrainy, a także zbiórkę paczek żywności wśród konsumentów i pracowników firmy. Partnerzy zachęcają, aby każdy odkrył w sobie wewnętrznego Mikołaja i odwiedził miejsce, gdzie magia świąt ma swój początek.

Święta to czas magiczny – czas radości, życzliwości i dzielenia się dobrem. Coca-Cola od lat towarzyszy Polakom w celebrowaniu ważnych momentów, dlatego pragniemy, aby również ten nadchodzący czas był wyjątkowy dla wszystkich. -mówi Paulina Trzaskowska, Communications Manager w Coca-Cola Polska.

Po więcej informacji o akcji zapraszamy
https://pck.pl/polski-czerwony-krzyz-partnerem.../

XXXI edycja Olimpiady Zdrowia PCK

Rozpoczynamy zapisy do XXXI edycji Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym, ogólnopolskim konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia, zdrowym odżywianiu oraz ekologii.
Ponownie partnerem głównym Olimpiady została sieć sklepów Biedronka.
Zapisy do Olimpiady ruszają już 13 listopada. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej:
https://olimpiadazdrowiapck.pl/

Terminarz tegorocznej edycji:
etap szkolny – 11 - 15 grudnia 2023
etap rejonowy – 12 stycznia 2024
etap okręgowy – 19 kwietnia 2024
ogólnopolski finał – 24 - 26 maja 2024

11 Listopada - Święto Niepodległości

Z okazji 11 listopada przypominamy słowa Józefa Piłsudskiego na temat ideałów i zadań Czerwonego Krzyża.

„Ranny i chory żołnierz – to sierota wojskowy. Wchodzi nagle, jako odpadek wielkiej produkcji wojennej, do bezdusznej, skomplikowanej maszyny, bezsilny, zdenerwowany, często bezwolny. Trzeba włożyć duże wysiłki, aby w tej maszynie pracowało serce matczyne, które więcej kocha właśnie to dziecko, które jest nieszczęśliwe i zbolałe, a więc nieużyteczne dla pracy i w tem leży szczytne i wielkie zadanie Czerwonego Krzyża podczas wojny”.

Pomoc w czasie konfliktów zbrojnych to jeden z celów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża, obok niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, prowadzenia działalności humanitarnej, rozwoju krwiodawstwa, czy opieki i pomocy społecznej. Naszym naczelnym zadaniem jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona godności człowieka.

ZDROWIE PSYCHICZNE MA ZNACZENIE

Szukanie pomocy w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym nie jest oznaką słabości, ale aktem siły i troski o siebie. Podjęcie kroków w celu poprawy własnej kondycji psychicznej jest dobrym wyborem.

ZDROWIE PSYCHICZNE ma ZNACZENIE #MenthalHealthMatters. Jeżeli potrzebujesz wsparcia zadzwoń na INFOLINIĘ PCK
+48 800 088 136 (9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku)

Szkolenie kadry

20 opiekunek i opiekunów z Oddziału Rejonowego PCK w Poznaniu brało udział w czterodniowych szkoleniu w ramach podwyższenia kompetencji.

Seminarium poszukiwawcze

28 października Grupa Ratownictwa PCK Poznań zorganizowała seminarium poszukiwawcze w Gostyniu. Tego typu wydarzenia mają na celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności działania w terenie.

Patroni wydarzenia:
Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach
#NadleśnictwoPiaski w Lasy Państwowe
Gostynska.pl
gostyn24.pl

Zaproszeni goście:
Siron - wspierając poszukiwania https://poszukiwania.org/
OSP JOT Krobia
Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

Nasze działania wspierają:
Revolut Polska
Shell Polska sp. z o.o.

Dzień Młodzieży PCK

25 października obchodzimy Dzień Młodzieży PCK

W tym szczególnym dniu chcielibyśmy złożyć jak najserdeczniejsze życzenia naszej czerwonokrzyskiej młodzieży.

Dziękujemy Wam za czas, zaangażowanie i każdy najmniejszy gest dobroci, który znaczy wiele, bowiem z małych rzeczy powstają przecież wielkie.

To właśnie dzięki Wam każdego dnia dajemy świadectwo, że ”Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Pamiętajcie, że to Wy jesteście przyszłością Ruchu Czerwonego Krzyża!!!

Spotkanie organizacyjne

W minioną sobotę, 21 października w Auli UAM w Ogrodzie Botanicznym odbyło się spotkanie organizacyjne Oddziałów Rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża działających na terenie Wielkopolski.

Spotkanie poprowadził Janusz Sibiński, Prezes Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wydarzenie było podzielone na trzy segmenty:
1. Podsumowanie akcji podjętych w 2022 roku - osiągnięcia i wyzwania, które pokonaliśmy razem.
2. Analiza działań odbywających się w 2023 rok.
3. Kierunki, które stawiamy sobie na kolejne lata!

Manewry WAGON2023

W dniach 06-07.10.2023 w Lesznie odbyły się manewry Wagon2023 organizowane przez Grupę Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu wspólnie z POLREGIO

Łącznie w manewrach brało udział 65 osób, w tym 26 członków z 4 Grup Ratownictwa PCK, 18 członków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 21 pozorantów.

Ponad 12 godzin wspólnych ćwiczeń miało na celu naukę koordynacji działań poszczególnych grup oraz naukę pracy w trudnych warunkach katastrof kolejowych.

Dziękujemy wszystkim za udział, a naszym partnerom i sponsorom za niezawodne wsparcie!
- POLREGIO
- Złomujgrata.pl
- Kariera w Grupie Eurocash
- Wodociągi Leszczyńskie
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Wojewody Wielkopolskiego - Michała Zielińskiego.


6 października 2023 rusza rekrutacja do kolejnej edycji kursu e-learningowego
„Odkrywamy Prawo Humanitarne”.


Kurs jest organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i PCK i skierowany do nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawa humanitarnego i międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Kurs ma charakter wyłącznie samokształceniowy i przewidziany jest na 30 godzin samodzielnej pracy.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE poprzez link Rejestracja od 6 października 2023 r. Po weryfikacji i akceptacji, zaproszenia do udziału w kursie zostaną przesłane drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE http://e-kursy.ore.edu.pl/. Rekrutacja odbędzie się w dniach 06-13 października 2023 r. Kurs trwa od 10 listopada do 10 grudnia 2023 roku . Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: Odkrywamy Prawo Humanitarne – informacje

 

Osoby do kontaktu w sprawie kursu:

Dr Monika Brenner-Zawierucha: monika.brenner-zawierucha@ore.edu.pl

Dr Magdalena Stefańska: magdalena.stefanska@pck.org.pl

 

Gorąco zachęcamy do udziału! Liczba miejsc jest ograniczona.

Na pomoc Libii

Sztorm Daniel dotarł 11 września na ląd wywołując niszczycielskie powodzie w Libii. Według najnowszych informacji zginęło ponad 5 300 osób, a nawet 10 000 uznaje się za zaginione. Kataklizmem dotknięte są głównie wschodnie miasta Libii: Benghazi, Sousse, Al-Marj. Nadmorska Derna, w której mieszka 100 000 obywateli, znalazła się w znacznej części pod wodą, gdy w okolicy pękły dwie tamy. Doprowadziło to do powstania olbrzymich lawin błotnych, które niszczyły budynki i porywały ludzi.

Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę na pomoc
Każdy może pomóc

Konto:

83 1160 2202 0000 0005 8263 8443

z dopiskiem „Na pomoc LIBII”

Bank Millennium,

IBAN PL83 1160 2202 0000 0005 8263 8443

SWIFT CODE BIGBPLPWXXX with a note „HELP for LIBIA”

BLIK 794 33 22 11 tytułem „Na pomoc LIBII”

Zbiórka na Zrzutka.pl – przejdź na stronę zbiórki

Podsumowanie Tygodnia w Wielkopolskim Oddziale Okręgowym PCK
W kolejnym tygodniu działalności naszego Oddziału nie brakowało wyjątkowych wydarzeń i emocji! Razem z Wami tworzymy historię pomocy i wsparcia.
"Wyprawka dla Żaka"
Kontynuujemy akcję "Wyprawka dla Żaka". Na terenie Wielkopolski rozdajemy aż 1000 zestawów szkolnych dla potrzebujących uczniów. To nie tylko przybory, to gest solidarności i wsparcia dla tych, którzy ruszają w nowy rok szkolny. Dziękujemy za Waszą hojność i życzliwość!
Spotkanie Grupy SIM PCK
Nasz SIMozaur wziął udział w spotkaniu Grupy SIM PCK w Warszawie, gdzie dzielił się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z młodzieżą. Edukacja to klucz do bezpiecznej przyszłości, a my jesteśmy dumni, że możemy ją wspierać.
Jubileusze Klubów PCK
Obchodziliśmy dwa jubileusze! Klub HDK PCK "Błękitna Kropelka" świętował 10-lecie swojej działalności przy Urzędzie Gminy w Suchy Las, a w Wągrowcu odbyły się uroczyste obchody 65-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. To dowód na to, że nasza praca przynosi trwałe efekty i wzmacnia społeczność.
Grupa Ratownictwa PCK Poznań
Nasza Grupa Ratownictwa PCK Poznań również miała intensywny weekend! Razem z Grupą Wsparcia Humanitarnego Poznań wzięli udział w festynie organizowanym przez SP 36, gdzie promowali zasady udzielania pierwszej pomocy. Niedziela była pełna działania na "Winogradzkim festynie na pożegnanie lata", gdzie również uczyli zasad pierwszej pomocy i promowali działalność PCK.
Dziękujemy wszystkim za Wasze zaangażowanie i wsparcie! Jesteśmy razem silniejsi, a nasze działania mają realny wpływ na życie innych.

Na pomoc Maroko

Co najmniej 2122 osób zginęło w potężnym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce 14 września w Maroku. 2421 osób jest już rannych. Sytuacja na miejscu jest dramatyczna, a akcję ratunkową utrudniają górskie warunki.

Polski Czerwony Krzyż ogłasza zbiórkę i organizuje akcję pomocową dla Maroka. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi partnerami Ruchu w celu koordynacji działań.

POMÓŻ!
Wpłać na konto (Link w komentarzu ):
13 1160 2202 0000 0000 2987 3563
z dopiskiem „Na pomoc Maroko”

lub BLIKiem:
794 33 22 11

Uwaga: Rejestracja do programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy w WOO PCK w Poznaniu przedłużona do 26 maja.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych kryteriów programu, obsługi aplikacji mobilnej i procesu rejestracji, zapraszamy na stronę internetową:

https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/polish-red-cross#

Polski Czerwony Krzyż (PCK) wspólnie z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) prowadzi program pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy relokowanych na skutek trwającego tam konfliktu, którzy nie otrzymywali wcześniej żadnego wsparcia finansowego od organizacji humanitarnych.

 

Mobilna rejestracja trwa na terenie powiatu poznańskiego od 27 kwietnia do 12 maja.

 

Zapraszamy gospodarstwa domowe do zapoznania się z instrukcją pobierania i obsługi aplikacji mobilnej, następnie do założenia profilu w aplikacji i do zarejestrowania się do programu pomocy humanitarnej. Link do instrukcji: https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/polish-red-cross#.

 

Dla Państwa komfortu, zachęcamy do wykonania mobilnej rejestracji samodzielnie przy użyciu smartfona z dostępem do internetu.

 

Aplikację do samorejestracji AccessRC można pobrać pod linkami:

 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ifrc.self_registration

IOS: https://apps.apple.com/app/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0/id1619005116

Na pomoc Turcji i Syrii

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna zbiórkę na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Na terenach dotkniętych przez katastrofę działają lokalne Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca. Środki zebrane ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup najpilniejszych rzeczy dla osób poszkodowanych.

Wczoraj nad ranem doszło do potężnego trzęsienia ziemi na terytorium Turcji, Syrii i Libanu. W wyniku tego zdarzenia zginęło ponad 5 000 osób, a kolejnych kilkanaście tysięcy jest rannych. Całkowitemu zniszczeniu uległy bloki mieszkalne i szpitale. AFAD – turecka agencja koordynująca działania podejmowane po wystąpieniu klęsk żywiołowych informuje o ponad 20 000 rannych, niemal 8 000 ludzi zostało uratowanych z pod zawalonych budynków. W ciągu minionej doby sejsmografy odnotowały ponad 1 000 wstrząsów wtórnych.

Wpłaty na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na pomoc TURCJI i SYRII”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Na pomoc poszkodowanym natychmiast ruszyli pracownicy i wolontariusze Tureckiego Czerwonego Półksiężyca (TCP) oraz Syryjskiego Czerwonego Półksiężyca (SCP). Skala zniszczeń i potrzeb jest ogromna, dlatego w dotkniętych przez kataklizm regionach przedstawiciele Stowarzyszeń Czerwonego Półksiężyca organizują pomoc humanitarną dla ocalałych i ich rodzin.

W Turcji ratownicy TCP zorganizowali tymczasowe punkty pomocy dla osób rannych i ewakuowanych. Poszkodowanym zapewniono schronienie oraz pomoc doraźną. Obecnie na terenie południowej i południowo-wschodniej Turcji działają 3 mobilne kuchnie oraz 71 samochodów z dystrybucją żywności dla osób, które ucierpiały z powodu katastrofy. W ponad 1 000 namiotach osoby poszkodowane mogą znaleźć tymczasowe schronienie. Turecki Czerwony Półksiężyc zapewnia również pomoc psychologiczną.

Syryjski Czerwony Półksiężyc wspiera służby ratunkowe w poszukiwaniu osób na gruzowiskach, udziela pierwszej pomocy rannym i pomaga w transporcie do szpitali. Sytuacja w Syrii jest bardzo ciężka, ze względu na trwającą od dekady wojnę oraz niskie temperatury, setki osób nie ma teraz schronienia.

Międzynarodowa społeczność Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wspiera działania lokalnych Stowarzyszeń na rzecz osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi i ich najbliższych. Opierając się na doświadczeniach oraz ocenie strat i potrzeb bratnich Stowarzyszeń, Polski Czerwony Krzyż również zadeklarował gotowość wsparcia poszkodowanych zasobami magazynowymi: kocami, śpiworami, łóżkami polowymi, racjami żywnościowymi w formie gotowych posiłków oraz materiałami higienicznymi. Zadeklarowany sprzęt PCK wyśle niezwłocznie na wezwanie Tureckiego lub Syryjskiego Czerwonego Półksiężyca.

Pomoc humanitarna potrzebna będzie nie tylko dziś i w najbliższych dniach, gdzie najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia, ale także przez kolejne tygodnie i miesiące, gdy ocaleni będą wracać do normalnego życia i odbudowywać swoje utracone domy. Dlatego Polski Czerwony Krzyż ogłasza zbiórkę środków finansowych NA POMOC TURCJI i SYRII. Zebrane środki PCK przeznaczy
na zakup najpilniejszych rzeczy dla poszkodowanych: żywności, środków opatrunkowych, materiałów budowlanych oraz innych artykułów, dzięki którym tureccy i syryjscy mieszkańcy będą mogli odbudować swoje domy.

Wpłaty na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii można kierować na konto:
16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na pomoc TURCJI i SYRII”.

IBAN PL16 1160 2202 0000 0002 7718 3060,

SWIFT CODE BIGBPLPWXXX with a note „HELP for TURKEY and SYRIA”

AKTUALNOŚCI #napomocUkrainie - KLIKNIJ W OBRAZEK

OCHRONA ZNAKU - PILNE

Znaki Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca są uniwersalnymi znakami nadziei dla ludzi podczas kryzysu humanitarnego. Dla społeczności przechodzących przez traumatyczne wydarzenia związane z konfliktem zbrojnym i sytuacjami przemocy oraz z klęskami żywiołowymi, znak informuje, że pomoc jest w drodze.

Umieszczony na identyfikatorze lekarza pracującego w szpitalu polowym, na drzwiach pojazdu transportującego rannych lub na samolocie dostarczającym środki pomocowe, znak symbolizuje bezstronną, neutralną i niezależną pomoc humanitarną ludziom na całym świecie. Jednak znaczy o wiele więcej. W czasie konfliktu zbrojnego, Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, razem z Czerwonym Kryształem, są powszechnie znanymi symbolami ochrony należnej personelowi, budynkom i pojazdom wojskowych służb medycznych, a także upoważnionym cywilnym służbom medycznym. Obejmuje to służby medyczne Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które mają nieść pomoc w czasie konfliktu zbrojnego za zgodą odpowiednich władz, zgodnie z zapisami Konwencji Genewskich.

W aktualnej sytuacji kryzysowej na Ukrainie prosimy by wszystkie osoby indywidualne, firmy, fundacje lub stowarzyszenia nie posługiwały się znakiem Czerwonego Krzyża, by nie wprowadzać w błąd osób potrzebujących.  


Jeśli stwierdzili Państwo naruszenie używania symboli Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca lub Czerwonego Kryształu, prosimy o informację wysyłając e-mail na adres: poznan@pck.org.pl lub  magdalena.stefanska@pck.pl 

NA POMOC UKRAINIE

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę
środków pod hasłem #napomocUkrainie. PCK jest przygotowany, aby zorganizować pomoc dla
obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego.
Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących
warunków. Uruchamiamy zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.
Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz
Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia – mówi Jerzy Bisek, prezes
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060
z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup
żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.
Polski Czerwony Krzyż jest gotowy udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy. Już w połowie lutego br.
Lubelski Oddział Okręgowy PCK przekazał łóżka polowe, materace i śpiwory, które pozwolą
przygotować 370 miejsca dla potrzebujących obywateli Ukrainy przy przejściach granicznych na
Lubelszczyźnie. Do działania przygotowany jest również Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK
w Rzeszowie.
Jak powiedział Rafał Sakowski, koordynator ds. ratownictwa w Biurze Zarządu Głównego PCK - Grupy
Ratownictwa PCK w każdej chwili mogą wesprzeć służby państwowe oraz lokalne władze
w zabezpieczeniu przejść granicznych oraz przeprowadzeniu wstępnej segregacji medycznej
ewentualnych poszkodowanych, przekraczających granicę polsko-ukraińską.
Polski Czerwony Krzyż w razie potrzeby może również wspierać miejsca tymczasowego
zakwaterowania uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. Dysponujemy sprzętem
(łóżka polowe, śpiwory, koce, żywność środki higieny osobistej) oraz posiadamy szerokie
doświadczenie w udzielaniu pomocy humanitarnej, które pozwoli na zapewnienie schronienia i opieki
poszkodowanym.
W 2014 r. Polski Czerwony Krzyż pomagał poszkodowanym na Ukrainie w związku z katastrofą
humanitarną związaną z działaniami zbrojnymi na wschodzie państwa. Wówczas środki pozyskane
w ramach zbiórki przeznaczone były m.in.: na zakupy najpotrzebniejszych artykułów, które
koordynował Ukraiński Czerwony Krzyż, pomoc uchodźcom w Polsce, opłacenie leczenia dla rannych,
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, dla których wydarzenia na wschodzie
Ukrainy były bardzo traumatyczne.
Polski Czerwony Krzyż jest gotowy także włączyć się w zorganizowanie konwoju z pomocą
humanitarną, jeśli zajdzie taka potrzeba.

1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Liczne kampanie i akcje odbywające się w tym czasie mają upowszechniać wiedzę o wirusie i chorobie.

Światowy Dzień Walki z AIDS został ustanowiony przez ONZ w 1988 roku. Dlaczego? Według statystyk UNAIDS z 2015 roku na świecie żyje prawie 37 milionów osób zakażonych wirusem HIV. To epidemia, o której wciąż ciężko rozmawiać – chorzy cały czas spotykają się z niezrozumieniem, brakiem tolerancji i strachem. Co druga chora osoba nie wie, że jest nosicielem wirusa. HIV ma około 37 tysięcy mieszkańców Polski.

 

Polski Czerwony Krzyż od lat propaguje wiedzę na temat HIV/AIDS. Wierzymy, że wspólne działania organizacji pozarządowych, władz samorządowych oraz służby zdrowia mogą przełamać bariery społeczne i stereotypy, co pośrednio przełoży się na wzrost wiedzy o HIV/AIDS. Edukując i umożliwiając dostęp do najnowszych metod leczenie ratujemy ludzkie życie.


POMOC DLA UCHODŹCÓW - INFORMACJA

Serdecznie dziękujemy za tak duży odzew z Państwa strony na naszą zbiórkę. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilością otrzymanych darów oraz liczbą osób, które je nam przekazały. Segregowanie rzeczy, które do nas dotarły zajmie nam jeszcze kilka dni. Dzięki Wam możemy na bieżąco odpowiadać na potrzeby migrantów, którzy przekraczają polsko-białoruską granicę.

Niestety wraz z darami trafia do nas dużo rzeczy, które nie zaspokoją potrzeb migrantów lub nie nadają się do dalszego użytku. Otrzymujemy m.in. suknie wieczorowe, garnitury, stroje kąpielowe, czy letnie ubrania. Odzież tego typu można wrzucić do kontenerów PCK . https://pck.pl/tekstylia/#kontakt

Odzież, której nie możemy przekazać na rzecz migrantów, ofiarujemy innym potrzebującym, w tym osobom w kryzysie bezdomności, ubogim seniorom i rodzinom wielodzietnym.

Informujemy, że:

od 28.10.2021 w ramach zbiórki na rzecz migrantów wstrzymujemy zbiórkę rzeczy używanych. Prosimy o przekazywanie tylko rzeczy NOWYCH.

Nasza decyzja podyktowana jest tym, że spływa do nas coraz więcej odzieży nienadającej się do wykorzystania.

Jeżeli ktoś ma zebrane i przygotowane do przekazania dary, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub wiadomość prywatną do najbliższego oddziału PCK https://pck.pl/.../2021/10/Zbiorki-dla-uchodzcow-7.pdf

W chwili obecnej zbieramy wyłącznie:

- ciepłe, nieprzemakalne obuwie

- nieprzemakalne spodnie

- ciepłe, nieprzemakalne kurtki

- bieliznę termiczną

- folie NRC (koce termiczne)

- ogrzewacze

- śpiwory (do temperatur minusowych)

- karimaty

- nieprzemakalne plecaki

- powerbanki (naładowane)

- środki opatrunkowe

- wyposażenie typu: śpiwór ratunkowy, namiot ratunkowy.

#naratunekuchodcom #PCKnagranicy

 

25 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ MŁODZIEŻY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

25 października obchodzimy Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest świętem młodych działaczy, entuzjastów i wolontariuszy Stowarzyszenia. W Dniu Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża dziękujemy naszym młodym wolontariuszom za sumienną i rzetelną pracę, troskę o dobro innych, odpowiedzialność i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Życzymy pomyślności, radości z podejmowanych działań i wyzwań, inspiracji do rozwoju osobistego oraz skutecznego wcielenia w życie mnóstwa nowych pomysłów.

Czerwonokrzyski łańcuch przyjaźni z okazji Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

W niedziele 24 października w parku Św. Jana Pawła II w Poznaniu układaliśmy duży Czerwony Krzyż. Krzyż układany był z łańcuchów przygotowanych wcześniej przez dzieci oraz młodzież ze Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu oraz z powiatu poznańskiego.

NA RATUNEK uchodźcom

Kryzys na granicy Polski z Białorusią narasta. Opinia publiczna informowana jest, że każdego dnia do Polski przez granicę polsko-białoruską próbuje przedostać się od 200 do 500 osób. Większość z nich potrzebuje nie tylko butów, ciepłej odzieży i jedzenia, ale również pomocy medycznej. Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków na konto pod hasłem „Na ratunek uchodźcom”.
Polski Czerwony Krzyż kontynuuje swoje działania na rzecz migrantów. Dotychczas dostarczył pomoc do ośrodka w Lininie i Bezwoli oraz we współpracy z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich dwukrotnie już przekazał pomoc dla migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Dotychczas było to 500 koców i 150 śpiworów oraz żywność, środki higieniczne i pomoce edukacyjne dla dzieci uczących się w ośrodkach, o wartości 70 000 zł.

Polski Czerwony Krzyż otworzył także lokalne punkty dystrybucji (LPD) przy granicy terytorium objętego stanem wyjątkowym, w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska (woj. lubelskie), Hajnówka, Sokółka, Suwałki oraz Białystok (woj. podlaskie). W województwie lubelskim pomoc oferują także Oddziały PCK w Lublinie, Włodawie oraz Radzyniu Podlaskim.

W punktach tych wydawane są migrantom oraz współpracującym z PCK organizacjom działającym lokalnie na rzecz migrantów paczki z produktami pierwszej potrzeby. Do chwili obecnej wydanych zostało już 300 pakietów na Podlasiu oraz 100 na Lubelszczyźnie. Przygotowywane są kolejne. W skład paczki oprócz produktów żywnościowych wchodzą również środki higieniczne, środki czystości, a także odzież, koce i śpiwory.

Polski Czerwony Krzyż ogłasza zbiórkę darów rzeczowych, które pomogą nam w tworzeniu pakietów pomocowych dla uchodźców. Dary będą przyjmowane w Oddziałach PCK w całej Polsce – lista adresów. Obecnie najpotrzebniejsze są kurtki, polary, swetry, grube skarpetki, ciepłe obuwie, czapki, szaliki, koce i śpiwory. Odzież i buty powinny być nowe bądź używane, ale nadające się do bezpośredniego przekazania. Przyjmujemy również żywność wysokoenergetyczną typu batony, czekolady, suszone owoce oraz artykuły spożywcze typu pasztety i inne konserwy drobiowe, konserwy rybne, suchary, wafle ryżowe, itp.

Aby móc skutecznie działać, potrzebujemy wsparcia finansowego, dlatego też uruchamiamy zbiórkę środków na konto. Każdy kto chce wesprzeć ten cel może dokonać dowolnej wpłaty na konto o numerze: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na ratunek uchodźcom”. Można również dokonać wpłaty PayU przez stronę internetową www.pck.pl. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnej odzieży termicznej i butów dla migrantów oraz na kolejne pakiety pomocowe i środki medyczne.

Każda wpłata zwiększy skalę naszej pomocy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i trudna, dlatego też będziemy na bieżąco informować o wynikach zbiórki oraz potrzebach i podejmowanych działaniach.

Informujemy również, że Polski Czerwony Krzyż czeka na zezwolenie władz na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym, aby móc prowadzić tam działania pomocowe. Dotychczas mimo apeli i próśb takiej zgody nie otrzymaliśmy.

Lista adresów Oddziałów PCK, w których zbierane są dary.Polski Czerwony Krzyż apeluje o dostęp do migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Wczoraj w Biurze ZG PCK odbył się briefing na temat kryzysu humanitarnego na granicy
z Białorusią. Polski Czerwony Krzyż reprezentował prezes, Jerzy Bisek oraz członkowie
Zarządu – Michał Mikołajczyk i Mariusz Malewicz.
Przedstawiciele PCK poinformowali o działaniach, które organizacja już przeprowadziła na
rzecz migrantów oraz o planach na kolejne dni. Przekazano również informacje służące
wyjaśnieniu sytuacji i roli PCK w organizowaniu pomocy humanitarnej.
Prezes zarządu PCK, Jerzy Bisek wyjaśnił, że PCK może działać jedynie w granicach prawa i nie
ma możliwości dotrzeć do migrantów na granicy, ponieważ nie może dostarczać pomocy na
terenach objętych stanem wyjątkowym - trzykilometrowym pasie wzdłuż granicy polsko-
białoruskiej.
Przedstawiciele PCK poinformowali, że zwrócili się w środę do prezydenta, premiera,
marszałek Sejmu oraz szefa MSWiA i MSZ, by uwzględnili oni w rozporządzeniu dotyczącym
stanu wyjątkowego możliwość dopuszczenia PCK do działania na terenach objętych stanem
wyjątkowym.
Członkowie zarządu PCK tłumaczyli, że PCK pełni rolę pomocniczą wobec rządu co oznacza,
że rząd może poprosić PCK o pomoc w ramach zadań wyznaczonych statutem. PCK inicjuje
własne działania i akcje, ale zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem. Pomocnicza rola,
według Statutu Międzynarodowego Ruchu CK i CP oznacza: "specyficzne i wyróżniające się
partnerstwo, pociągające za sobą wzajemną odpowiedzialność i korzyści, oparte na prawie
międzynarodowym i krajowym, w którym krajowe władze publiczne i stowarzyszenie
krajowe uzgadniają obszary, w których stowarzyszenie krajowe uzupełnia lub zastępuje
publiczne usługi humanitarne". Stopień, w jakim stowarzyszenia krajowe są w stanie
wspierać humanitarne i rozwojowe cele władz publicznych, zależy również od ich zdolności
jako organizacji, która różni się w zależności od kraju.
PCK zaapelował także do mediów i organizacji pozarządowych o wspólne działanie w sprawie
udzielenia pomocy humanitarnej migrantom oraz podjęcie podstawowych środków
zapewniających im bezpieczeństwo i godność bez względu na ich status prawny.
Polski Czerwony Kryz kontynuuje działania na rzecz migrantów. Dotychczas dostarczył pomoc
do ośrodka w Lininie i Bezwoli oraz we współpracy z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
przekazał pomoc dla migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Dziś (30.09.) pracownicy
i wolontariusze PCK po raz kolejny udali się z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, Hanną
Machińską z pomocą dla osób na granicy. Przekazane zostaną m. in.: koce, śpiwory oraz
buty.
Polski Czerwony Krzyż otworzył lokalne punkty dystrybucji (LPD) przy granicy terytorium
objętego stanem wyjątkowym, w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska (woj. lubelskie),
Hajnówka, Sokółka, Suwałki oraz Białystok ( woj. podlaskie). W województwie lubelskim
pomoc oferują także Oddziały PCK w Lublinie, Włodawie oraz Radzyniu Podlaskim.

W punktach tych wydawane będą migrantom paczki z produktami pierwszej potrzeby. W
skład paczki oprócz produktów żywnościowych ( produkty suche z długim terminem
ważności, kawa, herbata, cukier) wchodzić będą również środki higieniczne, środki czystości,
a także odzież, koce, śpiwory. Zostaną również przygotowane zestawy uwzględniające
potrzeby dzieci. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, osoby potrzebujące otrzymają również
naczynia umożliwiające im spożycie posiłku i napojów (kubki jednorazowe do gorących
napojów, kubki termiczne, naczynia wielorazowego użytku, menażki).
Kontynuowana jest współpraca z Białoruskim Czerwonym Krzyżem oraz międzynarodowymi
strukturami Czerwonego Krzyża i czerwonego Półksiężyca. Wczoraj Białoruski Czerwony
Krzyż po raz trzeci przekazał pomoc 32 migrantom przebywających przy granicy białorusko-
polskiej obok Usnarza Górnego. Do potrzebujących trafiła żywność, woda, ciepłe ubrania,
zestawy higieniczne oraz folia do zabezpieczenia namiotów i rzeczy osobistych.

Oświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża

Oświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża odnośnie roli i możliwości organizacji w sprawie pomocy humanitarnej dla osób przybywających na granicy polsko-białoruskiej.W nawiązaniu do informacji medialnych, w których wzywa się Polski Czerwony Krzyżu do „misji w Usnarzu”, informujemy i wyjaśniamy wątpliwości dotyczące roli i mandatu struktur Międzynarodowego Ruchu Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Wyjaśniamy, iż:

  1. Polski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża działającym na obszarze Rzeczypospolitej. Jest komponentem Międzynarodowego Ruchu Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jednak nie jest organizacją międzynarodową i w sytuacji działań poza granicami kraju, pierwszym i naturalnym partnerem jest bratnie stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca, które jest gospodarzem na terenie kraju, w którym działa.
  2. Każde krajowe stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, realizując zadania statutowe wynikające z misji Ruchu. Pełni rolę pomocniczą wobec państwa zachowując autonomię.
  3. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) to sieć 192 stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca koordynowana przez centralę w Genewie. Działa na rzecz ofiar klęsk żywiołowych, katastrof i innych kryzysów humanitarnych czasu pokoju, wzmacniając potencjał stowarzyszeń krajowych.
  4. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) działa w oparciu o konwencje genewskie z 1949 r., ich protokoły dodatkowe, statut i rezolucje Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, posiada mandat do zapewniania ochrony ofiarom konfliktów zbrojnych i sytuacji przemocy na terenach ich występowania i tzw. postkonfliktowych. Promuje poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i jego implementację do prawa krajowego.
  5. Należy podkreślić, że nie istnieje organizacja „Międzynarodowy Czerwony Krzyż”, a używanie takiego pojęcia jest błędne. Polski Czerwony Krzyż nie jest reprezentantem MKCK w Polsce i PCK nie posiada swoich oddziałów zagranicą. Istnieją za to 192 stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w 192 krajach (po jednym stowarzyszeniu w każdym).
  6. MKCK nie pełni roli organu ścigania za niewypełnienie przez rządy państw zaleceń, zobowiązań czy umów międzynarodowych. MKCK negocjuje ze stronami toczącymi konflikt zbrojny bezpieczny dostęp do ofiar cywilnych poprzez tzw. korytarze humanitarne. Nie organizuje konwojów bez wcześniejszego uzgodnienia warunków ich bezpieczeństwa i możliwości skutecznego dotarcia do celu.
  7. Znak czerwonego krzyża chroniony jest przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, które dokładnie określają okoliczności jego użycia oraz podmioty, które mogą go użyć.

Zaistniała sytuacja budzi wiele emocji. Prosimy jednak o niepublikowanie treści niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym, które wprowadzają opinię publiczną w błąd. To nie jest czas i miejsce na spory prawne i ideologiczne. Zapewniamy, że nie pozostajemy bierni, a los pokrzywdzonych jest dla nas wartością nadrzędną. Działamy zgodnie ze swoim mandatem i statutowymi obowiązkami, a także w ramach obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Utrzymujemy stałe kontakty ze strukturami międzynarodowymi Ruchu, które są na bieżąco informowane o działaniach i wyzwaniach, z którymi się mierzymy, by w duchu jedności i neutralności skutecznie udzielić wsparcia potrzebującym.

Efektem współpracy w ramach struktur międzynarodowych Czerwonego Krzyża jest pomoc, która została udzielona osobom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej w dniu 1 września br., o czym informowaliśmy wcześniej.

Polski Czerwony Krzyż nie uzyskał zgody na pomoc organizowaną po stronie polskiej, ponieważ poinformowano nas, że osoby przebywające na granicy znajdują na terytorium Białorusi. Naturalnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest skorzystanie z komponentów ruchu międzynarodowego, do którego należymy.

Stanisław Kracik

Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża
Pomoc humanitarna dla osób na granicy polsko-białoruskiej

Dzięki współpracy w ramach Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz organizacji partnerskich, w którą zaangażowany jest Polski Czerwony Krzyż, wczoraj udało się dostarczyć pomoc grupie 32 osób przebywających przy granicy w Usnarzu Górnym.

Nasze bratnie stowarzyszenie, Białoruski Czerwony Krzyż, wraz z białoruskim UNHCR przekazali potrzebującym żywność, wodę butelkowaną, zestawy higieniczne, ciepłą odzież, koce i płaszcze przeciwdeszczowe. Pracownicy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca są w Mińsku i wspierają działania na rzecz poszanowania życia i zdrowia osób na białoruskich granicach.

PCK od wielu lat współpracuje z Białoruskim Czerwonym Krzyżem realizując projekty transgraniczne. Zadeklarował przekazanie podstawowych produktów i wsparcie ratownicze, ale BRC korzystał na razie z własnych zasobów. Wspólnie z Federacją kontynuujemy starania o to, by potrzebujący nie zostali pozostawieni bez pomocy.

PCK poinformował o tej sprawie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i pozostaje z nim w stałym kontakcie. Podkreślamy jednak, że rolą Komitetu jest zapewnianie ochrony ofiarom konfliktów zbrojnych i sytuacji przemocy na terenach ich występowania i tzw. postkonfliktowych.
Oświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie migrantów przebywających przy granicy polsko-białoruskiej

Polski Czerwony Krzyż od kilku dni czyni wszelkie starania, aby uzyskać zgodę na dotarcie z pomocą humanitarną do migrantów przebywających przy granicy polsko-białoruskiej.

PCK gotowy jest przekazać żywność, wodę, koce, śpiwory, a także udzielić pomocy medycznej migrantom.

Od tygodnia czynimy starania o uzyskanie zgody na przekroczenie granicy przez naszych pracowników i ratowników. Nawiązaliśmy również kontakt z Białoruskim Czerwonym Krzyżem, który weryfikuje możliwości pomocy po swojej stronie.

Zależy nam na tym, aby dotrzeć z pomocą do tych, którzy jej potrzebują. Zgodnie z naszymi pryncypiami, zachowujemy neutralność i nie angażujemy się w spory polityczne. Zawsze działamy w granicach prawa i uzgadniamy warunki skutecznego dostarczenia pomocy, aby zapewnić bezpieczeństwo wolontariuszom, pracownikom i osobom, którym udzielamy pomocy. W naszych działaniach wspiera nas Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Pomoc poszkodowanym w kryzysach humanitarnych jest jednym z podstawowych odruchów i oznaką człowieczeństwa, dlatego mamy nadzieję, że jak najszybciej uda się nam przekazać pomoc potrzebującym.

PCK wspiera honorowe krwiodawstwo

14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto zostało
ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację
Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację
Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.
"Oddając krew - ratujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od
ponad 60 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz
uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Aby działania promujące
oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze docierały do jak największej grupy
odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK.
„ Ruch ten tworzą honorowi dawcy krwi – członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża
w liczbie ponad 50 000 krwiodawców, którzy skupieni są w 893 Klubach HDK PCK oraz innych
jednostkach organizacyjnych PCK. W 2020 r. Kluby HDK PCK zorganizowały 2 224 akcje poboru krwi,
podczas których pobrano 89 019,52 litry krwi czerwonokrzyskiej, co stanowi ponad 18% udziału
w pozyskaniu krwi na terenie kraju” – mówi Sławomir Kaczyński – Przewodniczący Krajowej Rady
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Planowe i rytmiczne zaopatrzenie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Wakacje to okres,
kiedy krwi potrzeba więcej. Niestety okres urlopowy zmniejsza aktywność krwiodawców, ponieważ
wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek
krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi. Dlatego też PCK organizuje różnego rodzaju
akcje i kampanie w ramach których zachęca do oddawania krwi.
Z tematem krwiodawstwa oswajamy w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy poprzez
organizowanie akcji takich jak m. in.: „Młoda Krew Ratuje Życie” czy „Ognisty Ratownik – Gorąca
Krew”. W ostatnich latach popularne stały się biegi charytatywne, tzw. Krwiobiegi połączone
z mobilną akcją poboru krwi. W Warszawie 19.06.2021 r. odbędzie się już 4. Krwiobieg. Krwiobieg
Warszawa powstał z inspiracji cyklu biegów, które odbywają się w Krakowie od 2013 roku pod nazwą
Krwiobieg Kraków i organizowane są przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK.
W działania promujące oddawanie krwi włączają się również firmy – partnerzy Polskiego Czerwonego
Krzyża. W tym roku jest to Bank PeKaO SA. oraz firma Onninem. Obie firmy zachęcają, szczególnie
swoich pracowników i klientów, do przyłączenia się do akcji wspierających krwiodawstwo.
Bank PeKaO SA. w czerwcu zorganizuje w swoich placówkach 3 akcje poboru krwi:
1. 16.06.2021 r. - Kraków – Oddział PKO SA. Przy ul. Osiedle Centrum B1.
2. 22.06.2021 r. – Warszawa – Centrala PKO SA. przy ul. Żwirki i Wigury 31.
3. 28.06.2021 r. – Gdańsk – Oddział PKO SA. przy ul. Kołobrzeskiej 43.

Firma Onninem w kwietniu wprowadziła do sprzedaży tzw. narzędziaki, których głównym celem jest
niesienie dobra i wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża. Każde 5 zł ze sprzedaży maskotki zostanie
przekazane na promocje zbiórek krwi. Narzędziaki można kupić w sklepach, ale również on line na
stronie internetowej firmy. Od 18.06. Onninen organizuje również mobilne zbiórki krwi przed swoimi
sklepami. Lista lokalizacji dostępna jest na stronie firmy w aktualnościach.
Krew jest niezastąpiona. Co minutę potrzebny jest litr krwi – to 2 dawców! Każdego dnia potrzeba
ponad 1000 litrów krwi – to aż 2000 dawców! Dziękujemy wszystkim honorowym dawcom krwi,
którzy bezinteresownie dzielą się częścią siebie i ratują ludzkie życie.
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Honorowi Dawcy Krwi, wdzięczność ludzka za Wasz
bezinteresowny Dar, jakim jest krew, otacza Was Każdego dnia. Ciepłe myśli tych, którym przetoczono
Wasze cenne krople, radość ich rodzin, to nagroda autentyczna i w pełni zasłużona. Światowy Dzień
Krwiodawcy to świetna okazja, by podkreślić jak szlachetna, ważna, potrzebna jest Wasza
altruistyczna działalność i po raz kolejny podziękować Wam za nią. W imieniu własnym i Polskiego
Czerwonego Krzyża wszystkim Honorowym Dawcom Krwi życzę dużo zdrowia, spełnienia życiowych
planów, wszelkiej pomyślności i ogromu satysfakcji z dzielenia się cząsteczką siebie z potrzebującymi.
Dziękuję, że jesteście z nami dla innych.
Sławomir L. Kaczyński, Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża

do podziękowań i życzeń dołącza się
Dyrekcja, pracownicy, członkowie oraz wolontariusze
Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Poznaniu

Poniżej przedstawiamy film nadesłany przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole.
https://www.facebook.com/Oddział-Rejonowy-PCK-w-Kole-603602359820297/

Otwórzmy wreszcie oczy! W Polsce jest problem ubóstwa

menstruacyjnego, a nikt go nie widzi!

26 maja organizacje zrzeszone w ramach Okresowej Koalicji rozpoczną akcję
społeczną „Otwórz oczy”. Symbolem akcji jest czerwona opaska na oczach,
którą inicjatorki akcji zamierzają przewiązać oczy postaciom na pomnikach w
całej Polsce. Chcą w ten symboliczny sposób zwrócić uwagę na nieobecność
tematu miesiączki i problemu ubóstwa menstruacyjnego w naszym
społeczeństwie. Akcja rozpoczyna się w Dzień Matki, bo jak tłumaczą jej
pomysłodawczynie „bez menstruacji nie byłoby życia”, a zakończy się 28 maja,
w międzynarodowy Dzień Higieny Menstruacyjnej.
„Otwórz oczy” to kolejna po ogłoszeniu manifestu i kampanii „Krew nas
zalewa” inicjatywa, której celem jest nagłośnienie problemu ubóstwa i
wykluczenia menstruacyjnego oraz tabu jakie towarzyszy tematowi miesiączki.
- Wiedza, zdrowie i higiena menstruacyjna mają fundamentalny wpływ na życie i
dobrostan milionów ludzi na całym świecie: ich brak ma negatywne skutki w
obszarze zdrowotnym, edukacyjnym, psychospołecznym i ekonomicznym. Dotyka
niemal każdego aspektu życia dziewcząt i kobiet a w konsekwencji wpływa na całe
społeczeństwo. Chcemy rozwiązać szereg problemów oraz zmienić sposób
myślenia i mówienia o menstruacji - najwyższy czas! – tłumaczy dr hab. Iwona
Chmura - Rutkowska z Okresowej Koalicji.
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Kulczyk Foundation w 2020 roku aż 42
proc. kobiet deklaruje, że w ich domu o menstruacji się nie rozmawia, a temat jest
krępujący dla aż 23 proc. badanych. Menstruuje blisko połowa społeczeństwa, a aż
co piąta Polka boryka się z zakupem preferowanych środków higienicznych.
Brak rozmowy z najbliższymi oraz niewystarczająca wiedza nt. własnego ciała
powodują, że menstruacja jest kwestią, która niemal nie funkcjonuje w przestrzeni
publicznej, a problemy, jakie jej towarzyszą, są ignorowane. Miesiączka to wciąż
temat tabu, o którym się nie rozmawia. Przykładem tego są np. dyskusje pod postami
o menstruacji w social mediach, które budzą ogromne emocje i kontrowersje, nie
tylko wśród męskiej części odbiorców.
Dodatkowo, brak dostępu do odpowiednich artykułów menstruacyjnych oraz
stygmatyzujące otoczenie może powodować wykluczenie menstruacyjne. Na te, w
szczególności narażone są kobiety m.in. z niepełnosprawnością, z przemocowych

2
rodzin/związków, przebywające w zakładach penitencjarnych, w szpitalach czy w
kryzysie bezdomności.
- Nie możemy rozwiązać problemu, jeśli pozostawimy go niewidzialnym. Czas
przełamać tabu i zacząć normalnie rozmawiać o problemach związanych z
menstruacją. Dlatego nawołuję, żeby każdy zdjął czerwoną opaskę. Zobaczenie
problemu to pierwszy krok, by zmienić rzeczywistość, w której żyjemy! – mówi
Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation, która weszła w skład Okresowej
Koalicji.
W terminie 26-28 maja Koalicja organizuje specjalny challenge na Instagramie - za
każde zdjęcie osoby z czerwoną opaską na oczach z hasztagiem #podpaskizaopaski
Okresowa Koalicja przekaże paczkę podpasek dla dziewczynek i kobiet, które ich
potrzebują (regulamin konkursu znajduje się na https://okresowakoalicja.pl).
28 maja w Dzień Higieny Menstruacyjnej otworzymy również wystawę zdjęć pod
hasłem „Otwórz oczy i zobacz”, pokazującą różne doświadczenia menstruacji i
kobiecości na świecie. Fotografie wykonane przez Łukasza Bąka, Tomasza Lazara i
Marka Straszewskiego będzie można zobaczyć w Elektrowni Powiśle w Warszawie
oraz w Internecie.
Inicjatorem akcji jest Okresowa Koalicja, zrzeszenie organizacji oraz aktywistek_tów i
ekspertek_tów działających na rzecz przeciwdziałania problemowi ubóstwa i
wykluczenia menstruacyjnego w Polsce. Koalicja powstała 8 marca ogłaszając
następne 12 miesięcy (do 8 marca 2022 r.) Rokiem Menstruacji.
Do Okresowej Koalicja należą: Akcja Menstruacja; Czasopismo Szajn; Fundacja One
Day; Fundacja Ja, Nauczyciel; Fundacja Pokonać Endometriozę; Grupa Ponton; Jak
Wychowywać Dziewczynki; Kulczyk Foundation; Moonka; Natalia Miłuńska
miesiączka.com; Pani Miesiączka; Polski Czerwony Krzyż; Różowa Skrzyneczka;
Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”.

3
BACKGROUND
Ubóstwo menstruacyjne stanowi element szerszego sektora jakim jest Zdrowie i
Higiena Menstruacyjna. Jest na tyle złożony i wielowymiarowy, że definiując ubóstwo
menstruacyjne należy brać pod uwagę wszystkie jego składowe. Na sektor Zdrowie i
Higieny Menstruacyjnej składa się:
1. dostęp do preferowanych i odpowiednich środków higienicznych, takich
jak tampony lub podpaski;
2. dostęp do bezpiecznych miejsc do zmiany i utylizacji artykułów
menstruacyjnych oraz urządzeń sanitarnych;
3. znajomość i zrozumienie miesiączki jako procesu biologicznego oraz
edukacji nt. zdrowia i higieny menstruacyjnej;
4. sprzyjające środowisko, w którym temat miesiączki nie jest piętnowany.
Brak możliwości dbania o zdrowie i higienę menstruacyjną, powoduje skutki:
1. zdrowotne: endometriozę, infekcje układu moczowo-płciowego i ból,
2. psychospołeczne: piętno i poczucie wstydu,
3. edukacyjne: absencja szkolna i przymusowe porzucanie nauki,
4. ekonomiczne: ograniczona zdolność do zaangażowania się w pracę
zawodową.

Poważne skutki ubóstwa menstruacyjnego w końcu zaczęły być dostrzegane przez
kolejne rządy na świecie.Oto przykłady krajów, które podjęły działania zaradcze:
 W Szkocji od 2018 r. uczennice i studentki mają darmowy dostęp do
podpasek w szkołach, a od 2020 r. dostęp ten rozszerzono dla wszystkich
kobiet i osób menstruujących w kraju.
 W Nowej Zelandii i w Anglii w 2020 roku wprowadzono bezpłatne podpaski i
tampony w szkołach.
 W 2021 r. we Francji wprowadzono darmowe podpaski i tampony na
uczelniach.
Zdrowie i higiena menstruacyjna to kwestie praw człowieka – to prawo do godności,
które przysługuje każdemu człowiekowi bez względu na płeć. Niestety, ograniczony
dostęp do środków menstruacyjnych i urządzeń sanitarnych oraz stygmatyzujące
środowisko powodują, że część społeczeństwa nie może godnie żyć i funkcjonować
w czasie menstruacji.

8 MAJA - ŚWIATOWY DZIEŃ CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA

BEZ WĄTPIENIA
WSZYSCY WOLONTARIUSZE,
CZŁONKOWIE, DZIAŁACZE
ORAZ PRACOWNICY
CZERWONEGO KRZYŻA
I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA
SWOIM OGROMNYM
ODDANIEM I ZAANGAŻOWANIEM
STAJĄ SIĘ SILNYM
FILAREM, KTÓRY
TRZYMA TEN ŚWIAT.
W TYM WYJĄTKOWYM DNIU
ŻYCZYMY WAM WSZYSTKIM
WIELE ENERGII, ZDROWIA,
ŻYCZLIWOŚCI ZE STRONY INNYCH
ORAZ UŚMIECHU.
życzą
Zarząd, Dyrekcja oraz pracownicy Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu


# JestemWolontariuszemPCK  

Razem jesteśmy # NieDoPowstrzymania

8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża - Henriego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To dzień, w którym cały świat zwraca uwagę
na odwagę i poświęcenie wszystkich wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża, pomagających w walce z koronawirusem.

W 2020 roku 1 na 12 osób na świecie otrzymała jakąś pomoc od Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. To był ciężki, ale niesamowity rok pracy dla naszego Ruchu. Determinacja pracowników i wolontariuszy, aby zapewnić wszystkim wiedzę i środki ochronne, nie miała sobie równych.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to globalna i niezależna sieć ponad 14 milionów wolontariuszy oraz 450 000 pracowników. Jesteśmy obecni w ponad 192 krajach, gdzie wspieramy ponad 160 milionów potrzebujących. W Polsce każdego dnia działania Czerwonego Krzyża wspiera ponad 60 500 wolontariuszy.

W obecnej chwili, gdy świat walczy z koronawirusem, wolontariusze na całym świecie pomagają seniorom, osobom samotnym i przebywającym na kwarantannie, czy w izolacji ze względu
na swój stan zdrowia. Często są jedynymi osobami, z którymi nasi podopieczni mają kontakt
i mogą podzielić się swoimi troskami oraz radościami.

Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża od początku pandemii zachęcali młodzież do pozostania w domach oraz kreatywnego spędzania czasu. Organizowali spotkania on-line, podczas których podpowiadali, jak radzić sobie w obecnej sytuacji, udzielali korepetycji swoim rówieśnikom, a także wspierali seniorów (przygotowywali i dostarczali paczki żywnościowe dla osób starszych).  

Polski Czerwony Krzyż w 2021 roku obchodzi także rocznicę utworzenia ruchu wolontariackiego czyli 100-lecie Młodzieży PCK (więcej na ten temat: https://pck.pl/100-lat-mlodziezy-pck/).

Dziś każdy wolontariusz może być dumny z przynależności do  Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i z radością powiedzieć #JestemWolontariuszemPCK – jesteśmy nieugięci, #NieDoPowstrzymania. Możesz na nas liczyć. Ponieważ nawet w najgorsze ze wszystkich dni, nadal jesteśmy w tym razem.

Z okazji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Młodzież PCK będzie organizowała w swoich lokalnych społecznościach akcje sportowe pod hasłem #dbajmyosiebie. Celem akcji jest zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej, pomimo wielu ograniczeń związanych z pandemią. Działania będą realizowane zarówno przez Szkolne Koła PCK, jak i Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w różnych regionach Polski.

Świętujcie razem z nami ten najważniejszy dzień w roku – Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Wolontariusze PCK! 8 maja pokażmy, ilu nas jest. Niech każdy udostępni w mediach społecznościowych swoje zdjęcie w okolicznościowej ramce z okazji 100-lecia Młodzieży PCK i doda #JestemWolontariuszemPCK. Dziękujemy Wam, ze jesteście!

#JestemWolontariuszemPCK #NieDoPowstrzymania #dbajmyosiebie

25 PAŹDZIERNIKA

25 października to Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża i tak jak co roku z tej szczególnej okazji składamy wszystkim, którzy są i czują się Młodzieżą PCK najlepsze życzenia.


W sposób szczególny życzenia kierujemy do wszystkich osób działających w Szkolnych Kołach PCK – wolontariuszy i opiekunów oraz grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK.


Całej czerwonokrzyskiej Młodzieży życzymy wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań i radości z tego, że każdego dnia możecie przynieść komuś trochę szczęścia i uśmiechu. By każdy dzień uczył Was czegoś nowego oraz przynosił satysfakcję z tego co robicie. Aby Wasz zapał i energia udzielały się innym i nigdy nie wygasły.

Życzenia z okazji Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża kierujemy również do wszystkich tych, którzy pomagają Wam w codziennej działalności – pracownikom, rodzicom i przyjaciołom, za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.


Dziękujemy i życzymy powodzenia.

BĄDŹ BEZPIECZNY. PRZYGOTUJ SIĘ NA:

LINK

prev next
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ WOO PCK
1. Współpraca z Szkolnymi Kołami Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Działania Wolontariackie oraz rozwój wolontariatu młodzieżowego.
3. Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
5. Promocja honorowego krwiodawstwa.
6. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego.
7. Realizacja usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych.
8. Pomoc socjalna.
9. Aktywizacja i edukacja seniorów.
10. Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
11. Współpraca z Biurem Informacji i Poszukiwań działającym przy Zarządzie Głównym PCK.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.