22-26 listopada - Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie potrzebującym, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa. Dziękujemy również pracownikom publicznej służby krwi przekazując podziękowania za dobrą współpracę.

życzy Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

25 października – Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

25 października przypada Dzień Młodzieży PCK, w tym dniu członkowie i wolontariusze, oraz wszyscy związani z Młodzieżą PCK świętują organizując specjalne spotkania, akcje, happeningi uliczne. Z tej okazji dołączamy się do wszystkich życzeń i kierujemy je do małych Wiewiórek, członków i opiekunów Szkolnych Kół PCK, studentów zrzeszonych w Akademickich Kołach PCK, wolontariuszy działających w Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, Ratowników PCK i wszystkich szczerze oddanych działalności Młodzieżowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Za prezesury gen. Józefa Hallera – III Prezesa PTCK zorganizowano w 1921 roku pierwsze koła młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Władze PTCK upatrywały w tym ruchu młodzieżowym źródło wzmożonej twórczej aktywności w społeczeństwie, a szczególnie w dalszym rozwoju działalności PTCK, późniejszego PCK. Dało to podwaliny aktualnemu Ruchowi Młodzieżowemu Polskiego Czerwonego Krzyża. Ponadto, rozpoczęto wydawanie pisma „Młodzież Czerwonego Krzyża”, późniejszy „Czyn Młodzieży”.

 

Dziękujemy Wam za czas, zaangażowanie i każdy najmniejszy choćby gest dobroci, który znaczy wiele, bowiem z małych rzeczy powstają przecież wielkie. To właśnie dzięki Wam każdego dnia dajemy świadectwo, że ” Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

 

W tym wyjątkowym czasie składamy Wam także najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co najlepsze – by każdy dzień uczył Was jeszcze nowych rzeczy, pozwalał dostrzegać dobroć ludzi i zadowolenie potrzebujących oraz przynosił satysfakcję z podejmowanych działań. Oby wasz zapał nigdy nie wygasł, lecz „wędrował” jak iskierka dalej, zasilając szeregi Czerwonokrzyskich Zapaleńców.

Punk Pomocy Humanitarnej - PCK - ul. Głogowska 16

Informujemy, że od dnia 1 listopada Punkt Pomocy Humanitarnej PCK przy ul. Głogowskiej 16, w którym wydawane są dary pomocowe dla uchodźców z Ukrainy czynny będzie we wtorki oraz czwartki w godz. 9:00 - 13:00. Każdy wtorek będzie dniem, w którym pomoc otrzymają osoby 65+.

16 października - Dzień Walki z Głodem

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Głodem. Od prawie 75 lat w tym dniu organizacje pozarządowe, w tym Polski Czerwony Krzyż, prowadzą zbiórki na rzecz programów dożywiania osób potrzebujących.

Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Dzieci oraz młodzież są szczególnie narażenie na negatywne skutki niedożywienia.

155 milionów ludzi (20 mln więcej, niż rok wcześniej) w 55 krajach świata było w 2020 r. „w kryzysie lub w gorszej sytuacji” – wynika z raportu na temat globalnego kryzysu żywnościowego. Opublikowała go organizacja humanitarna Global Network Against Food Crises, powołana w 2016 r. przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światowy Program Żywnościowy (WFP).

W raporcie czytamy też, że w 2021 roku 142 miliony ludzi w 40 krajach znajdzie się w kryzysie żywnościowym, a kolejne 155 tysięcy stanie w obliczu katastrofy. Ponad 75 mln dzieci na świecie poniżej piątego roku życia było zbyt niskich, a ponad 15 mln – zbyt chudych z powodu ograniczonego dostępu do żywności. Są to najtragiczniejsze ustalenia od czasu, gdy raport został po raz pierwszy sporządzony w 2016 roku.

Natomiast w 2020 r. w Polsce odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich z ok. 4% osób w 2019 r. do ok. 5%, co oznacza, że w co 5- tym gospodarstwie domowym są osoby głodne i niedożywione.
W sumie jest to ok. 1 900 000 osób. Pogorszenie się sytuacji materialnej części gospodarstw domowych i wzrost ubóstwa skrajnego w Polsce wiąże się z wprowadzeniem od marca 2020 r. zamrożenia części gospodarki i ograniczeń w kontaktach społecznych, w związku z pandemią koronawirusa.

W ostatnich latach w walce z ubóstwem wśród dzieci pomagał program 500 plus. Jednak najnowsze dane pokazują, że w 2020 roku wzrosło skrajne ubóstwo wśród dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 17 lat). Zasięg skrajnego ubóstwa w tej grupie wiekowej wyniósł 5,9 proc. To znaczy, że powrócił do poziomu podobnego jak w 2018 roku (6 proc.).

W Polsce ubóstwo w większym stopniu dotyka dzieci niż dorosłych czy seniorów. Taka prawidłowość utrzymuje się od lat. Dzieci z rodzin, które na co dzień borykają się z niedostatkiem i nie stać ich na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, są grupą najbardziej potrzebującą wsparcia i pomocy. Brak pieniędzy na przybory szkolne, ubrania i pełnowartościowe posiłki to ciągle rzeczywistość wielu polskich rodzin. Szacuje się, że ubóstwo dotyczy ok. 1 000 000 dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat. Ponad 312 000 z nich żyje poniżej poziomu egzystencji.

Polski Czerwony Krzyż w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem prowadzi liczne kampanie oraz zbiórki, których celem jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale przede wszystkim edukacja społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Środki oraz dary pozyskane ze zbiórek PCK przeznacza na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących oraz na dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach.

W 2020 roku PCK udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych, odzieży i zapomóg pieniężnych w ramach akcji Covid – 19 ponad 30 000 seniorów oraz 50 000 rodzin. PCK prowadzi 211 punktów wydawania żywności, z których regularnie korzysta ponad 12 330 osób.

Polski Czerwony Krzyż oferuje także stałą pomoc dla prawie 600 000 osób, które otrzymują paczki żywnościowe w ramach programu FEAD, o wartości 24 431 935,46 PLN.

Najmłodszym podopiecznym PCK finansuje ciepłe posiłki w szkolnych stołówkach. Ponad 44 650 dzieci i młodzieży dzięki programowi „ Żółty Talerz” ma zapewniony pełnowartościowy posiłek, który często jest jedyny w ciągu dnia. Dodatkowo w ramach programu wydaliśmy też 1 784 paczek żywnościowych dla 1030 dzieci.
PCK przekazuje kupony podarunkowe dla uchodźców z Ukrainy

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna kolejny program pomocowy dla uchodźców z Ukrainy. Dzięki finansowaniu z  alokacji przeznaczonej dla Polski w ramach Funduszy Norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, 9 000 ukraińskich rodzin otrzyma kupony podarunkowe, które umożliwią zakup najpotrzebniejszych rzeczy.

Polski Czerwony Krzyż podpisał z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowę na realizację programu pomocowego, która rozpocznie się 1 sierpnia 2022 r. Program przeznaczony jest dla uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie zmuszeni zostali do opuszczenia swojego kraju, pozostawienia swoich domów i najbliższych. Od kilku miesięcy wielu z nich próbuje rozpocząć nowe życie w Polsce.

„Polski Czerwony Krzyż od pierwszych godzin wojny w Ukrainie prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania pomocowe kierowane na teren Ukrainy, jak i do uchodźców przebywający na terenie Polski. Obecnie dzięki Funduszom Norweskim i EOG, pochodzącym z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii możemy przekazać wsparcie finansowe dla 9 000 potrzebujących rodzin.” – mówi Katarzyna Mikołajczyk, Dyrektor Generalna Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem programu pomocowego jest wsparcie ukraińskich, potrzebujących rodzin, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. Każda z zakwalifikowanych do programu rodzin otrzyma kupony podarunkowe o łącznej wartości 500 zł.

„Dzięki Funduszom Norweskim i EOG od lat realizujemy w Polsce programy wpływające na rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju. Wobec agresji Rosji na Ukrainę, postanowiliśmy – w porozumieniu i za zgodą państw EFTA/EOG – podzielić się środkami przypadającymi Polsce, z naszymi sąsiadami. Łącznie 5 mln euro przeznaczonych zostanie na pomoc medyczną dla szpitali w Ukrainie oraz wsparcie uchodźców z Ukrainy napływających do Polski. Cieszę się, że dzięki naszej współpracy z PCK bony pomocowe o łącznej wartości 4,5 mln zł wkrótce trafią do ukraińskich rodzin w potrzebie. Niech to będzie kolejnym wyrazem naszej solidarności z narodem ukraińskim” – mówi Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program realizowany będzie przez Oddziały Okręgowe i Rejonowe PCK w terminie od 1 sierpnia do 16 września br. Kupony wydawane będą w następujących województwach: dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim
i wielkopolskim
.

Jedną z form pomocy, jaką oferujemy uchodźcom jest pomoc finansowa. Jest to nowatorski w Polsce projekt jaki prowadzimy wspólnie z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, dziś wzmocnimy te działania dzięki środkom uzyskanym od Ministerstwa. W każdym z województw realizujemy różne programy, których celem jest przekazanie środków finansowych umożliwiających zakup artykułów odpowiadających indywidualnym potrzebom. Aktywny udział w podejmowaniu decyzji, np. robienie zakupów, pomaga w powrocie do zdrowia po traumatycznych wydarzeniach.” – tłumaczy Katarzyna Mikołajczyk.

Kupony podarunkowe mogą otrzymać rodziny, które wcześniej nie korzystały z pomocy finansowej oferowanej przez Polski Czerwony Krzyż oraz przebywają na terenie w/w województw. Każda rodzina otrzymuje jednorazowo kupony podarunkowe o łącznej wartości 500 zł.

Pod pojęciem rodziny w ramach programu rozumiemy:

 1. uprawnionego będącego osobą pełnoletnią i jednocześnie matką/ojcem/opiekunem prawnym jednego lub większej liczby dzieci oraz w/w dzieci;
 2. uprawnionego będącego osobą pełnoletnią pozostającego we wspólnym gospodarstwie
  z osobą starszą (osobą, która ukończyła 50 rok życia) wraz z w/w osobą;
 3. uprawnionego, który ukończył 50 rok życia, pozostającego w samodzielnym gospodarstwie;
 4. uprawnionego, będącego opiekunem osoby/osób niepełnosprawnych oraz w/w osoby.

Kupony podarunkowe będzie można zrealizować w ponad 60 000 sklepów i punktów handlowo-usługowych na terenie Polski. Szczegółowa lista dostępna jest pod adresem: https://DlaCiebie.sodexo.pl/acceptance-pointsKupony upominkowe w Poznaniu

Uwaga
Polski Czerwony Krzyż w Poznaniu nie posiada już kuponów podarunkowych w związku z tym w Poznaniu nie są już one wydawane.

Увага
Польський Червоний Хрест у Познані більше не має подарункових ваучерів, тому їх більше не видають у Познані.

8 MAJA - ŚWIATOWY DZIEŃ CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA

Bądźmy życzliwi! – w dniu Czerwonego Krzyża poprzez małe gesty okazujmy sobie wzajemną życzliwość.

Każdego roku 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża - Henriego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To dzień,
w którym świętujemy wyjątkowość, jedność i siłę naszego Ruchu, a przede wszystkim promujemy zasady humanitaryzmu, życzliwości i poszanowania godności dobrego człowieka.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to globalna i niezależna sieć prawie 15 milionów wolontariuszy oraz 450 000 pracowników. Jest obecny w ponad 190 krajach. Wolontariusze i pracownicy Czerwonego Krzyża wspierają ponad 160 milionów potrzebujących
na całym świecie, poprzez moc humanitaryzmu ratują ludzkie życie oraz łagodzą cierpienie. Jesteśmy dumni ze wszystkich Stowarzyszeń, pracowników i wolontariuszy, którzy będąc blisko ludzi pokazują jedność naszej społeczności.

 

W Polskim Czerwonym Krzyżu działa ponad 30 000 wolontariuszy i ponad 1000 pracowników, którzy angażują się w programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspierają i aktywizują seniorów, uczą pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań, a w ostatnich miesiącach przede wszystkim pomagają i wspierają uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce szukają schronienia przed konfliktem zbrojnym.

 

W tym roku tematem Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest ŻYCZLIWOŚĆ, jako uniwersalne pojęcie, wpisujące się w jedną z naszych 7 podstawowych zasad – HUMANITARYZM. W tym dniu chcemy połączyć ludzi poprzez proste gesty życzliwości.  Bądźmy życzliwi!

Każdy uwielbia takie gesty, kiedy okazuje się komuś życzliwość albo ktoś okazuje ją nam. W czasie, gdy musimy się mierzyć z konfliktami zbrojnymi, pandemią i kataklizmami, w czasie, gdy świat jest podzielony, drobne gesty życzliwości znaczą jeszcze więcej. I chociaż mogą wydawać się nam małe, te czyny mogą mieć ogromny wpływ na ludzi, którym pomagamy. Wywołują efekty znacznie wykraczające poza to, co mogliśmy sobie wyobrazić.

 

Wyobraź sobie, że możesz pewnego dnia pomóc przyjacielowi, sąsiadowi lub koledze w potrzebie –wysłuchać jego problemów lub dać mu mały prezent, aby go pocieszyć. Może to skłonić przyjaciela lub sąsiada do zrobienia tego samego dla kogoś innego. A kolejna osoba może przekazać tę życzliwość dalej – np.: poprzez zrobienie domowego posiłku dla przyjaciela, przekazanie pieniędzy na cele charytatywne lub pomoc bezdomnemu na ulicy. Zanim się zorientujesz, wszyscy jesteśmy połączeni tymi małymi gestami dobroci. Dobroć rodzi dobroć! Sprawia, że świat się kręci. A te małe działania kończą się ogromnym globalnym wpływem na ludzkość.

 

Podobnie też nasze działania lokalne Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w poszczególnych krajach mają prawdziwie globalny zasięg. W tym roku w Polskim Czerwonym Krzyżu czujemy wyjątkowe wsparcie całej czerownokrzyskiej rodziny, bo łączymy swoje siły, wiedzę i doświadczenie w niesieniu pomocy humanitarnej ofiarom wojny w Ukrainie. Otrzymujemy mnóstwo życzliwości, którą chcemy się dzielić w codziennej pracy na rzecz potrzebujących.

 

 

8 maja, w całym kraju Polski Czerwony Krzyż organizuje różne wydarzenia m.in.: 5 warszawski KrwioBieg, akcje poboru krwi, happeningi, układanie „żywego krzyża” przez mieszkańców miast oraz pikniki, podczas których organizowane będą zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy.

W Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Zarząd, Dyrekcja oraz pracownicy WOO PCK w Poznaniu życzą wszystkim wolontariuszom, członkom i pracownikom PCK zadowolenia z pracy i wytrwałości w prowadzonych działaniach, dziękując jednocześnie za dotychczasowe zaangażowanie. Świętujcie razem z nami ten najważniejszy dzień w roku – #BEHUMANKIND

POMOC DLA UKRAINY - poznańska mapka wsparcia

LINK

AKTUALNOŚCI #napomocUkrainie - KLIKNIJ W OBRAZEK

T-Mobile солідарні з Україною - необмежені міжнародні дзвінки в Україну та роумінг для всіх клієнтів

В умовах війни, що триває в Україні, ми розширюємо сферу підтримки наших східних сусідів. З 2 березня ми запроваджуємо безлімітні міжнародні дзвінки та SMS в Україну для всіх клієнтів – користувачів na kartę, MIX, індивідуальних та бізнес-користувачів, а з 4 березня також скасовуємо оплату за роумінг для всіх сегментів. Крім того, ми продовжуємо можливість користування безкоштовними інтернет-пакетами, надаємо 100 безкоштовних хвилин по країні для користувачів na kartę та поширюємо дистрибуцію безкоштовних SIM-карт для громадян України по цілій Польщі.

За даними уряду, з початку російського нападу на Україну польсько-український кордон перетнули вже майже 400 тисяч біженців. В умовах складної ситуації, в якій опинилися люди, які прибувають до Польщі, ми хочемо надати їм якнайбільшу підтримку та полегшити спілкування в нашій країні та з їхніми близькими, які залишилися в Україні.

Міжнародні дзвінки в Україну без обмежень

Тому з 2 березня ми запроваджуємо безлімітні міжнародні дзвінки та SMS в Україну для всіх абонентів T‑Mobile (na kartę, Heyah na kartę, MIX, індивідульних та бізнес-клієнтів за тарифами Magenta Biznes та Jump proFirma).

Для користувачів пропозицій T‑Mobile, Heyah і MIX доступ до необмежених пакетів буде ввімкнено автоматично та буде доступним до 31 березня, а люди, які використовують контрактні пропозиції (індивідульні та бізнес-клієнти), можуть активувати послугу трьома способами:

 • у мобільному додатку «Mój T‑Mobile»,
 • відправивши SMS з текстом ТАК на номер 80008,
 • через службу підтримки за номером 602 960 200.

Крім того, для користувачів пропозицій na kartę ми підготували пакет із 100 безкоштовними хвилинами на дзвінки в Польщі, щоб забезпечити всім ефективне спілкування в нашій країні. Пакет можна активувати, відправивши SMS з текстом ТАК на номер 80405.

Безкоштовний роумінг по Україні

У свою чергу, з п’ятниці, 4 березня, в нашій мережі скасовується оплата за роумінг для користувачів SIM-карт T‑Mobile в Україні. Вони не будуть платити за дзвінки, SMS та MMS на українські та польські номери. Ми автоматично запустимо цю послугу для всіх клієнтів.

Крім того, ми надамо користувачам тарифів na kartę безкоштовні пакети роумінгу в розмірі 3 ГБ, а також знизимо ціни для індивідуальних та бізнес-клієнтів за контрактом на користування Інтернетом в роумінгу в Україні до цін по ЄС.

Безкоштовні інтернет-пакети та подовжений термін дії мобільного рахунку

Ситуація останніми днями змінюється як в калейдоскопі, і сьогодні доступ до актуальної інформації є елементом, без якого важко функціонувати. Для того, щоб громадяни України, які прибувають до Польщі, могли вільно користуватися Інтернетом на своїх смартфонах, ми розширили можливість користування безкоштовними пакетами 10 ГБ. Індивідуальні та бізнес-клієнти за контрактом з тарифами Magenta Biznes і Jump proFirma, користувачі T‑Mobile na kartę і MIX можуть активувати пакет 10 ГБ (дійсний 7 днів у тарифах na kartę та до кінця розрахункового періоду в тарифах за контрактом) в додатку «Mój T‑Mobile» до 31 березня 2022 року. Для осіб, які використовують Heyah na kartę, пакет 10 ГБ на 30 днів можна активувати, відправивши безкоштовне SMS з текстом ТАК на номер 80401. Одночасно, до кінця березня, ми автоматично продовжимо термін дії мобільних рахунків громадян України, які користуються Heyah na kartę і T‑Mobile na kartę до 100 днів.

Безкоштовні стартові пакети для громадян України по всій Польщі

Ми надаємо підтримку нашим східним сусідам не лише в мережі, а й фізично. До цього часу ми переказали понад 100 000 безкоштовних стартових пакетів для безкоштовного розповсюдження поблизу прикордонних переходів і готуємо нові, щоб забезпечити їх наявність по всій країні. Громадяни України зможуть отримати наші безкоштовні стартові пакети Heyah na kartę і T‑Mobile na kartę в магазинах T‑Mobile по всій Польщі на підставі будь-якого документу, що посвідчує особу. Також SIM-карти будуть безкоштовно доступні в магазинах Żabka, Biedronka, RUCH, Kolporter та InMedio. В стартових пакетах активовано безлімітні дзвінки в Україну, також можна підключити безкоштовні гігабайти та пакети дзвінків у Польщі, а мобільний рахунок діє 100 днів.

T-Mobile solidarnie z Ukrainą – nielimitowane rozmowy międzynarodowe do Ukrainy i roaming dla wszystkich klientów

W obliczu trwającej wojny w Ukrainie rozszerzamy zakres wsparcia dla naszych wschodnich sąsiadów. Od 2 marca wprowadzamy dla wszystkich klientów – użytkowników na kartę, MIX, indywidualnych i biznesowych – nielimitowane rozmowy i SMS-y międzynarodowe do Ukrainy, a od 4 marca znosimy również opłaty roamingowe dla wszystkich segmentów. Dodatkowo przedłużamy możliwość korzystania z darmowych paczek internetu, udostępniamy 100 darmowych minut w kraju dla użytkowników na kartę i rozszerzamy na całą Polskę dystrybucję bezpłatnych kart SIM dla obywateli i obywatelek Ukrainy.

Według rządowych danych od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę polsko-ukraińską granicę przekroczyło już blisko 400 tys. uchodźców. W obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się osoby przybywające do Polski, chcemy zapewnić im jak najszersze wsparcie i maksymalnie ułatwić komunikację na terenie naszego kraju i z bliskimi, którzy pozostali w Ukrainie.

Rozmowy międzynarodowe do Ukrainy bez limitów

Właśnie dlatego od 2 marca dla wszystkich klientów T‑Mobile (na kartę, Heyah na kartę, MIX, indywidualnych i biznesowych na taryfie Magenta Biznes i Jump proFirma) wprowadzamy nielimitowane połączenia międzynarodowe i SMS-y do Ukrainy.

Użytkownikom ofert T‑Mobile na kartę, Heyah i MIX dostęp do nielimitowanych pakietów zostanie włączony automatycznie i będzie można z niego korzystać do 31 marca, zaś osoby korzystające z ofert abonamentowych (indywidualnych i biznesowych) mogą aktywować usługę na jeden z trzech sposobów:

 • w aplikacji mobilnej „Mój T‑Mobile”,
 • SMS-owo, wysyłając SMS o treści TAK na numer 80008,
 • za pośrednictwem obsługi klienta pod numerem 602 960 200.

Dodatkowo dla użytkowników ofert na kartę przygotowaliśmy pakiet 100 bezpłatnych minut na rozmowy w Polsce, by zapewnić wszystkim sprawną komunikację na terenie naszego kraju. Pakiet można aktywować, wysyłając SMS o treści TAK na numer 80405.

Roaming w Ukrainie bez opłat

Z kolei od piątku, 4 marca, w naszej sieci zostaną zniesione opłaty roamingowe dla osób korzystających z kart SIM T‑Mobile na terenie Ukrainy. Nie zapłacą oni za połączenia, SMS-y i MMS-y na numery ukraińskie i do Polski. Wszystkim klientom uruchomimy tę usługę automatycznie.

Dodatkowo użytkownikom taryf na kartę udostępnimy darmowe pakiety 3 GB internetu w roamingu, zaś klientom abonamentowym (indywidualnym i biznesowym) obniżymy stawki cennikowe za korzystanie z internetu w roamingu na terenie Ukrainy do cennikowych stawek unijnych.

Bezpłatne paczki internetu i wydłużona ważność konta

Sytuacja w ostatnich dniach zmienia się jak kalejdoskopie, a dostęp do bieżących informacji to dziś element, bez którego trudno funkcjonować. Aby trafiający do Polski obywatele i obywatelki Ukrainy mogli swobodnie korzystać z internetu w smartfonie, przedłużyliśmy możliwość korzystania z bezpłatnych paczek 10 GB. Klienci abonamentowi indywidualni i biznesowi na taryfach Magenta Biznes i Jump proFirma, użytkownicy T‑Mobile na kartę i MIX mogą aktywować pakiet 10 GB (ważny na 7 dni w taryfach na kartę i do końca okresu rozliczeniowego w taryfach abonamentowych) w aplikacji „Mój T‑Mobile” do 31 marca 2022 r. W przypadku osób korzystających z Heyah na kartę paczkę 10 GB na 30 dni można włączyć, wysyłając bezpłatny SMS o treści TAK na numer 80401. Jednocześnie do końca marca będziemy automatycznie przedłużać ważność kont Ukrainek i Ukraińców korzystających z Heyah na kartę i T-Mobile na kartę o 100 dni.

Darmowe startery dla Ukrainek i Ukraińców w całej Polsce

Wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadom dostarczamy nie tylko „sieciowo”, ale i fizycznie. Do tej pory przekazaliśmy już ponad 100 tysięcy darmowych starterów do bezpłatnej dystrybucji w okolicach przejść granicznych i przygotowujemy kolejne zestawy aby zapewnić ich dostępność w całym kraju. Nasze darmowe startery Heyah na kartę i T-Mobile na kartę obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać w salonach T‑Mobile w całej Polsce na podstawie dowolnego dokumentu tożsamości. Karty SIM będą także dostępne bezpłatnie w sklepach sieci Żabka, Biedronka, RUCH, Kolporter i InMedio. Na starterach zostały skonfigurowane nielimitowane połączenia do Ukrainy, można na nich uruchomić także bezpłatne pakiety gigabajtów i rozmów w Polsce, a ważność konta wynosi 100 dni.

INFORMACJA

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża informuje:

Rozumiemy, że operacje bezpiecznego przejścia z Mariupola nie rozpoczną się dzisiaj. Prowadzimy dialog ze stronami o bezpiecznym przejściu ludności cywilnej z różnych miast dotkniętych konfliktem. Dzisiejsze sceny w Mariupolu i innych miastach rozdzierają serce. Mile widziana jest jakakolwiek inicjatywa stron, która daje ludności cywilnej wytchnienie od przemocy i pozwala im dobrowolnie opuścić tereny do bezpieczniejszych obszarów.
Jako neutralny i bezstronny pośrednik humanitarny jesteśmy gotowi pomóc w ułatwieniu bezpiecznego przejścia ludności cywilnej, gdy strony dojdą do porozumienia względem poszanowania prawa humanitarnego. Tak zwane korytarze humanitarne lub inne działania mające na celu zapewnienie wytchnienia osobom dotkniętym konfliktem muszą być dobrze zaplanowane i realizowane za zgodą stron konfliktu.
Niezależnie od tego, czy korytarze humanitarne zostaną wdrożone w nadchodzących dniach, strony muszą nadal chronić ludność cywilną i infrastrukturę cywilną zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, zarówno dla tych, którzy zdecydują się wyjechać, jak i tych, którzy pozostaną.
Przestrzeń MKCK dla neutralnych działań humanitarnych musi być chroniona i szanowana, a strony muszą ułatwiać stały dostęp i operacje humanitarne.

#napomocUkrainie

OCHRONA ZNAKU - PILNE

Znaki Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca są uniwersalnymi znakami nadziei dla ludzi podczas kryzysu humanitarnego. Dla społeczności przechodzących przez traumatyczne wydarzenia związane z konfliktem zbrojnym i sytuacjami przemocy oraz z klęskami żywiołowymi, znak informuje, że pomoc jest w drodze.

Umieszczony na identyfikatorze lekarza pracującego w szpitalu polowym, na drzwiach pojazdu transportującego rannych lub na samolocie dostarczającym środki pomocowe, znak symbolizuje bezstronną, neutralną i niezależną pomoc humanitarną ludziom na całym świecie. Jednak znaczy o wiele więcej. W czasie konfliktu zbrojnego, Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, razem z Czerwonym Kryształem, są powszechnie znanymi symbolami ochrony należnej personelowi, budynkom i pojazdom wojskowych służb medycznych, a także upoważnionym cywilnym służbom medycznym. Obejmuje to służby medyczne Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które mają nieść pomoc w czasie konfliktu zbrojnego za zgodą odpowiednich władz, zgodnie z zapisami Konwencji Genewskich.

W aktualnej sytuacji kryzysowej na Ukrainie prosimy by wszystkie osoby indywidualne, firmy, fundacje lub stowarzyszenia nie posługiwały się znakiem Czerwonego Krzyża, by nie wprowadzać w błąd osób potrzebujących.  


Jeśli stwierdzili Państwo naruszenie używania symboli Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca lub Czerwonego Kryształu, prosimy o informację wysyłając e-mail na adres: poznan@pck.org.pl lub  magdalena.stefanska@pck.pl 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, zbiórka wciąż trwa i spodziewamy się napływu dużej ilości materiałów pomocowych :)Aktualne godziny w Poznaniu:


Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK Oddział Rejony Poznań
ul. Górna Wilda 99-A-B, Poznań


Poniedziałek - Piątek

7:00 – 16:00


Najbardziej potrzebne produkty:
- Żywność długoterminowa: Mleko modyfikowane dla dzieci, konserwy, olej, cukier, makarony, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach ( np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.
- Artykuły higieniczne: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.
- Środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków

Zbieramy także:
- NOWE koce i śpiwory
- Apteczki lub plecaki do skompletowania apteczek


NA POMOC UKRAINIE

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę
środków pod hasłem #napomocUkrainie. PCK jest przygotowany, aby zorganizować pomoc dla
obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego.
Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących
warunków. Uruchamiamy zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.
Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz
Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia – mówi Jerzy Bisek, prezes
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060
z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup
żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.
Polski Czerwony Krzyż jest gotowy udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy. Już w połowie lutego br.
Lubelski Oddział Okręgowy PCK przekazał łóżka polowe, materace i śpiwory, które pozwolą
przygotować 370 miejsca dla potrzebujących obywateli Ukrainy przy przejściach granicznych na
Lubelszczyźnie. Do działania przygotowany jest również Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK
w Rzeszowie.
Jak powiedział Rafał Sakowski, koordynator ds. ratownictwa w Biurze Zarządu Głównego PCK - Grupy
Ratownictwa PCK w każdej chwili mogą wesprzeć służby państwowe oraz lokalne władze
w zabezpieczeniu przejść granicznych oraz przeprowadzeniu wstępnej segregacji medycznej
ewentualnych poszkodowanych, przekraczających granicę polsko-ukraińską.
Polski Czerwony Krzyż w razie potrzeby może również wspierać miejsca tymczasowego
zakwaterowania uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. Dysponujemy sprzętem
(łóżka polowe, śpiwory, koce, żywność środki higieny osobistej) oraz posiadamy szerokie
doświadczenie w udzielaniu pomocy humanitarnej, które pozwoli na zapewnienie schronienia i opieki
poszkodowanym.
W 2014 r. Polski Czerwony Krzyż pomagał poszkodowanym na Ukrainie w związku z katastrofą
humanitarną związaną z działaniami zbrojnymi na wschodzie państwa. Wówczas środki pozyskane
w ramach zbiórki przeznaczone były m.in.: na zakupy najpotrzebniejszych artykułów, które
koordynował Ukraiński Czerwony Krzyż, pomoc uchodźcom w Polsce, opłacenie leczenia dla rannych,
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, dla których wydarzenia na wschodzie
Ukrainy były bardzo traumatyczne.
Polski Czerwony Krzyż jest gotowy także włączyć się w zorganizowanie konwoju z pomocą
humanitarną, jeśli zajdzie taka potrzeba.

1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Liczne kampanie i akcje odbywające się w tym czasie mają upowszechniać wiedzę o wirusie i chorobie.

Światowy Dzień Walki z AIDS został ustanowiony przez ONZ w 1988 roku. Dlaczego? Według statystyk UNAIDS z 2015 roku na świecie żyje prawie 37 milionów osób zakażonych wirusem HIV. To epidemia, o której wciąż ciężko rozmawiać – chorzy cały czas spotykają się z niezrozumieniem, brakiem tolerancji i strachem. Co druga chora osoba nie wie, że jest nosicielem wirusa. HIV ma około 37 tysięcy mieszkańców Polski.

 

Polski Czerwony Krzyż od lat propaguje wiedzę na temat HIV/AIDS. Wierzymy, że wspólne działania organizacji pozarządowych, władz samorządowych oraz służby zdrowia mogą przełamać bariery społeczne i stereotypy, co pośrednio przełoży się na wzrost wiedzy o HIV/AIDS. Edukując i umożliwiając dostęp do najnowszych metod leczenie ratujemy ludzkie życie.


POMOC DLA UCHODŹCÓW - INFORMACJA

Serdecznie dziękujemy za tak duży odzew z Państwa strony na naszą zbiórkę. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilością otrzymanych darów oraz liczbą osób, które je nam przekazały. Segregowanie rzeczy, które do nas dotarły zajmie nam jeszcze kilka dni. Dzięki Wam możemy na bieżąco odpowiadać na potrzeby migrantów, którzy przekraczają polsko-białoruską granicę.

Niestety wraz z darami trafia do nas dużo rzeczy, które nie zaspokoją potrzeb migrantów lub nie nadają się do dalszego użytku. Otrzymujemy m.in. suknie wieczorowe, garnitury, stroje kąpielowe, czy letnie ubrania. Odzież tego typu można wrzucić do kontenerów PCK . https://pck.pl/tekstylia/#kontakt

Odzież, której nie możemy przekazać na rzecz migrantów, ofiarujemy innym potrzebującym, w tym osobom w kryzysie bezdomności, ubogim seniorom i rodzinom wielodzietnym.

Informujemy, że:

od 28.10.2021 w ramach zbiórki na rzecz migrantów wstrzymujemy zbiórkę rzeczy używanych. Prosimy o przekazywanie tylko rzeczy NOWYCH.

Nasza decyzja podyktowana jest tym, że spływa do nas coraz więcej odzieży nienadającej się do wykorzystania.

Jeżeli ktoś ma zebrane i przygotowane do przekazania dary, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub wiadomość prywatną do najbliższego oddziału PCK https://pck.pl/.../2021/10/Zbiorki-dla-uchodzcow-7.pdf

W chwili obecnej zbieramy wyłącznie:

- ciepłe, nieprzemakalne obuwie

- nieprzemakalne spodnie

- ciepłe, nieprzemakalne kurtki

- bieliznę termiczną

- folie NRC (koce termiczne)

- ogrzewacze

- śpiwory (do temperatur minusowych)

- karimaty

- nieprzemakalne plecaki

- powerbanki (naładowane)

- środki opatrunkowe

- wyposażenie typu: śpiwór ratunkowy, namiot ratunkowy.

#naratunekuchodcom #PCKnagranicy

 

25 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ MŁODZIEŻY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

25 października obchodzimy Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest świętem młodych działaczy, entuzjastów i wolontariuszy Stowarzyszenia. W Dniu Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża dziękujemy naszym młodym wolontariuszom za sumienną i rzetelną pracę, troskę o dobro innych, odpowiedzialność i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Życzymy pomyślności, radości z podejmowanych działań i wyzwań, inspiracji do rozwoju osobistego oraz skutecznego wcielenia w życie mnóstwa nowych pomysłów.

Czerwonokrzyski łańcuch przyjaźni z okazji Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

W niedziele 24 października w parku Św. Jana Pawła II w Poznaniu układaliśmy duży Czerwony Krzyż. Krzyż układany był z łańcuchów przygotowanych wcześniej przez dzieci oraz młodzież ze Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu oraz z powiatu poznańskiego.

NA RATUNEK uchodźcom

Kryzys na granicy Polski z Białorusią narasta. Opinia publiczna informowana jest, że każdego dnia do Polski przez granicę polsko-białoruską próbuje przedostać się od 200 do 500 osób. Większość z nich potrzebuje nie tylko butów, ciepłej odzieży i jedzenia, ale również pomocy medycznej. Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków na konto pod hasłem „Na ratunek uchodźcom”.
Polski Czerwony Krzyż kontynuuje swoje działania na rzecz migrantów. Dotychczas dostarczył pomoc do ośrodka w Lininie i Bezwoli oraz we współpracy z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich dwukrotnie już przekazał pomoc dla migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Dotychczas było to 500 koców i 150 śpiworów oraz żywność, środki higieniczne i pomoce edukacyjne dla dzieci uczących się w ośrodkach, o wartości 70 000 zł.

Polski Czerwony Krzyż otworzył także lokalne punkty dystrybucji (LPD) przy granicy terytorium objętego stanem wyjątkowym, w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska (woj. lubelskie), Hajnówka, Sokółka, Suwałki oraz Białystok (woj. podlaskie). W województwie lubelskim pomoc oferują także Oddziały PCK w Lublinie, Włodawie oraz Radzyniu Podlaskim.

W punktach tych wydawane są migrantom oraz współpracującym z PCK organizacjom działającym lokalnie na rzecz migrantów paczki z produktami pierwszej potrzeby. Do chwili obecnej wydanych zostało już 300 pakietów na Podlasiu oraz 100 na Lubelszczyźnie. Przygotowywane są kolejne. W skład paczki oprócz produktów żywnościowych wchodzą również środki higieniczne, środki czystości, a także odzież, koce i śpiwory.

Polski Czerwony Krzyż ogłasza zbiórkę darów rzeczowych, które pomogą nam w tworzeniu pakietów pomocowych dla uchodźców. Dary będą przyjmowane w Oddziałach PCK w całej Polsce – lista adresów. Obecnie najpotrzebniejsze są kurtki, polary, swetry, grube skarpetki, ciepłe obuwie, czapki, szaliki, koce i śpiwory. Odzież i buty powinny być nowe bądź używane, ale nadające się do bezpośredniego przekazania. Przyjmujemy również żywność wysokoenergetyczną typu batony, czekolady, suszone owoce oraz artykuły spożywcze typu pasztety i inne konserwy drobiowe, konserwy rybne, suchary, wafle ryżowe, itp.

Aby móc skutecznie działać, potrzebujemy wsparcia finansowego, dlatego też uruchamiamy zbiórkę środków na konto. Każdy kto chce wesprzeć ten cel może dokonać dowolnej wpłaty na konto o numerze: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na ratunek uchodźcom”. Można również dokonać wpłaty PayU przez stronę internetową www.pck.pl. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnej odzieży termicznej i butów dla migrantów oraz na kolejne pakiety pomocowe i środki medyczne.

Każda wpłata zwiększy skalę naszej pomocy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i trudna, dlatego też będziemy na bieżąco informować o wynikach zbiórki oraz potrzebach i podejmowanych działaniach.

Informujemy również, że Polski Czerwony Krzyż czeka na zezwolenie władz na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym, aby móc prowadzić tam działania pomocowe. Dotychczas mimo apeli i próśb takiej zgody nie otrzymaliśmy.

Lista adresów Oddziałów PCK, w których zbierane są dary.Polski Czerwony Krzyż apeluje o dostęp do migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Wczoraj w Biurze ZG PCK odbył się briefing na temat kryzysu humanitarnego na granicy
z Białorusią. Polski Czerwony Krzyż reprezentował prezes, Jerzy Bisek oraz członkowie
Zarządu – Michał Mikołajczyk i Mariusz Malewicz.
Przedstawiciele PCK poinformowali o działaniach, które organizacja już przeprowadziła na
rzecz migrantów oraz o planach na kolejne dni. Przekazano również informacje służące
wyjaśnieniu sytuacji i roli PCK w organizowaniu pomocy humanitarnej.
Prezes zarządu PCK, Jerzy Bisek wyjaśnił, że PCK może działać jedynie w granicach prawa i nie
ma możliwości dotrzeć do migrantów na granicy, ponieważ nie może dostarczać pomocy na
terenach objętych stanem wyjątkowym - trzykilometrowym pasie wzdłuż granicy polsko-
białoruskiej.
Przedstawiciele PCK poinformowali, że zwrócili się w środę do prezydenta, premiera,
marszałek Sejmu oraz szefa MSWiA i MSZ, by uwzględnili oni w rozporządzeniu dotyczącym
stanu wyjątkowego możliwość dopuszczenia PCK do działania na terenach objętych stanem
wyjątkowym.
Członkowie zarządu PCK tłumaczyli, że PCK pełni rolę pomocniczą wobec rządu co oznacza,
że rząd może poprosić PCK o pomoc w ramach zadań wyznaczonych statutem. PCK inicjuje
własne działania i akcje, ale zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem. Pomocnicza rola,
według Statutu Międzynarodowego Ruchu CK i CP oznacza: "specyficzne i wyróżniające się
partnerstwo, pociągające za sobą wzajemną odpowiedzialność i korzyści, oparte na prawie
międzynarodowym i krajowym, w którym krajowe władze publiczne i stowarzyszenie
krajowe uzgadniają obszary, w których stowarzyszenie krajowe uzupełnia lub zastępuje
publiczne usługi humanitarne". Stopień, w jakim stowarzyszenia krajowe są w stanie
wspierać humanitarne i rozwojowe cele władz publicznych, zależy również od ich zdolności
jako organizacji, która różni się w zależności od kraju.
PCK zaapelował także do mediów i organizacji pozarządowych o wspólne działanie w sprawie
udzielenia pomocy humanitarnej migrantom oraz podjęcie podstawowych środków
zapewniających im bezpieczeństwo i godność bez względu na ich status prawny.
Polski Czerwony Kryz kontynuuje działania na rzecz migrantów. Dotychczas dostarczył pomoc
do ośrodka w Lininie i Bezwoli oraz we współpracy z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
przekazał pomoc dla migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Dziś (30.09.) pracownicy
i wolontariusze PCK po raz kolejny udali się z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, Hanną
Machińską z pomocą dla osób na granicy. Przekazane zostaną m. in.: koce, śpiwory oraz
buty.
Polski Czerwony Krzyż otworzył lokalne punkty dystrybucji (LPD) przy granicy terytorium
objętego stanem wyjątkowym, w następujących lokalizacjach: Biała Podlaska (woj. lubelskie),
Hajnówka, Sokółka, Suwałki oraz Białystok ( woj. podlaskie). W województwie lubelskim
pomoc oferują także Oddziały PCK w Lublinie, Włodawie oraz Radzyniu Podlaskim.

W punktach tych wydawane będą migrantom paczki z produktami pierwszej potrzeby. W
skład paczki oprócz produktów żywnościowych ( produkty suche z długim terminem
ważności, kawa, herbata, cukier) wchodzić będą również środki higieniczne, środki czystości,
a także odzież, koce, śpiwory. Zostaną również przygotowane zestawy uwzględniające
potrzeby dzieci. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, osoby potrzebujące otrzymają również
naczynia umożliwiające im spożycie posiłku i napojów (kubki jednorazowe do gorących
napojów, kubki termiczne, naczynia wielorazowego użytku, menażki).
Kontynuowana jest współpraca z Białoruskim Czerwonym Krzyżem oraz międzynarodowymi
strukturami Czerwonego Krzyża i czerwonego Półksiężyca. Wczoraj Białoruski Czerwony
Krzyż po raz trzeci przekazał pomoc 32 migrantom przebywających przy granicy białorusko-
polskiej obok Usnarza Górnego. Do potrzebujących trafiła żywność, woda, ciepłe ubrania,
zestawy higieniczne oraz folia do zabezpieczenia namiotów i rzeczy osobistych.

Oświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża

Oświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża odnośnie roli i możliwości organizacji w sprawie pomocy humanitarnej dla osób przybywających na granicy polsko-białoruskiej.W nawiązaniu do informacji medialnych, w których wzywa się Polski Czerwony Krzyżu do „misji w Usnarzu”, informujemy i wyjaśniamy wątpliwości dotyczące roli i mandatu struktur Międzynarodowego Ruchu Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Wyjaśniamy, iż:

 1. Polski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża działającym na obszarze Rzeczypospolitej. Jest komponentem Międzynarodowego Ruchu Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jednak nie jest organizacją międzynarodową i w sytuacji działań poza granicami kraju, pierwszym i naturalnym partnerem jest bratnie stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca, które jest gospodarzem na terenie kraju, w którym działa.
 2. Każde krajowe stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, realizując zadania statutowe wynikające z misji Ruchu. Pełni rolę pomocniczą wobec państwa zachowując autonomię.
 3. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) to sieć 192 stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca koordynowana przez centralę w Genewie. Działa na rzecz ofiar klęsk żywiołowych, katastrof i innych kryzysów humanitarnych czasu pokoju, wzmacniając potencjał stowarzyszeń krajowych.
 4. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) działa w oparciu o konwencje genewskie z 1949 r., ich protokoły dodatkowe, statut i rezolucje Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, posiada mandat do zapewniania ochrony ofiarom konfliktów zbrojnych i sytuacji przemocy na terenach ich występowania i tzw. postkonfliktowych. Promuje poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i jego implementację do prawa krajowego.
 5. Należy podkreślić, że nie istnieje organizacja „Międzynarodowy Czerwony Krzyż”, a używanie takiego pojęcia jest błędne. Polski Czerwony Krzyż nie jest reprezentantem MKCK w Polsce i PCK nie posiada swoich oddziałów zagranicą. Istnieją za to 192 stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w 192 krajach (po jednym stowarzyszeniu w każdym).
 6. MKCK nie pełni roli organu ścigania za niewypełnienie przez rządy państw zaleceń, zobowiązań czy umów międzynarodowych. MKCK negocjuje ze stronami toczącymi konflikt zbrojny bezpieczny dostęp do ofiar cywilnych poprzez tzw. korytarze humanitarne. Nie organizuje konwojów bez wcześniejszego uzgodnienia warunków ich bezpieczeństwa i możliwości skutecznego dotarcia do celu.
 7. Znak czerwonego krzyża chroniony jest przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, które dokładnie określają okoliczności jego użycia oraz podmioty, które mogą go użyć.

Zaistniała sytuacja budzi wiele emocji. Prosimy jednak o niepublikowanie treści niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym, które wprowadzają opinię publiczną w błąd. To nie jest czas i miejsce na spory prawne i ideologiczne. Zapewniamy, że nie pozostajemy bierni, a los pokrzywdzonych jest dla nas wartością nadrzędną. Działamy zgodnie ze swoim mandatem i statutowymi obowiązkami, a także w ramach obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Utrzymujemy stałe kontakty ze strukturami międzynarodowymi Ruchu, które są na bieżąco informowane o działaniach i wyzwaniach, z którymi się mierzymy, by w duchu jedności i neutralności skutecznie udzielić wsparcia potrzebującym.

Efektem współpracy w ramach struktur międzynarodowych Czerwonego Krzyża jest pomoc, która została udzielona osobom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej w dniu 1 września br., o czym informowaliśmy wcześniej.

Polski Czerwony Krzyż nie uzyskał zgody na pomoc organizowaną po stronie polskiej, ponieważ poinformowano nas, że osoby przebywające na granicy znajdują na terytorium Białorusi. Naturalnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest skorzystanie z komponentów ruchu międzynarodowego, do którego należymy.

Stanisław Kracik

Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża
Pomoc humanitarna dla osób na granicy polsko-białoruskiej

Dzięki współpracy w ramach Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz organizacji partnerskich, w którą zaangażowany jest Polski Czerwony Krzyż, wczoraj udało się dostarczyć pomoc grupie 32 osób przebywających przy granicy w Usnarzu Górnym.

Nasze bratnie stowarzyszenie, Białoruski Czerwony Krzyż, wraz z białoruskim UNHCR przekazali potrzebującym żywność, wodę butelkowaną, zestawy higieniczne, ciepłą odzież, koce i płaszcze przeciwdeszczowe. Pracownicy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca są w Mińsku i wspierają działania na rzecz poszanowania życia i zdrowia osób na białoruskich granicach.

PCK od wielu lat współpracuje z Białoruskim Czerwonym Krzyżem realizując projekty transgraniczne. Zadeklarował przekazanie podstawowych produktów i wsparcie ratownicze, ale BRC korzystał na razie z własnych zasobów. Wspólnie z Federacją kontynuujemy starania o to, by potrzebujący nie zostali pozostawieni bez pomocy.

PCK poinformował o tej sprawie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i pozostaje z nim w stałym kontakcie. Podkreślamy jednak, że rolą Komitetu jest zapewnianie ochrony ofiarom konfliktów zbrojnych i sytuacji przemocy na terenach ich występowania i tzw. postkonfliktowych.
Oświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie migrantów przebywających przy granicy polsko-białoruskiej

Polski Czerwony Krzyż od kilku dni czyni wszelkie starania, aby uzyskać zgodę na dotarcie z pomocą humanitarną do migrantów przebywających przy granicy polsko-białoruskiej.

PCK gotowy jest przekazać żywność, wodę, koce, śpiwory, a także udzielić pomocy medycznej migrantom.

Od tygodnia czynimy starania o uzyskanie zgody na przekroczenie granicy przez naszych pracowników i ratowników. Nawiązaliśmy również kontakt z Białoruskim Czerwonym Krzyżem, który weryfikuje możliwości pomocy po swojej stronie.

Zależy nam na tym, aby dotrzeć z pomocą do tych, którzy jej potrzebują. Zgodnie z naszymi pryncypiami, zachowujemy neutralność i nie angażujemy się w spory polityczne. Zawsze działamy w granicach prawa i uzgadniamy warunki skutecznego dostarczenia pomocy, aby zapewnić bezpieczeństwo wolontariuszom, pracownikom i osobom, którym udzielamy pomocy. W naszych działaniach wspiera nas Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Pomoc poszkodowanym w kryzysach humanitarnych jest jednym z podstawowych odruchów i oznaką człowieczeństwa, dlatego mamy nadzieję, że jak najszybciej uda się nam przekazać pomoc potrzebującym.

PCK wspiera honorowe krwiodawstwo

14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto zostało
ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację
Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację
Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.
"Oddając krew - ratujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od
ponad 60 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz
uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Aby działania promujące
oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze docierały do jak największej grupy
odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK.
„ Ruch ten tworzą honorowi dawcy krwi – członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża
w liczbie ponad 50 000 krwiodawców, którzy skupieni są w 893 Klubach HDK PCK oraz innych
jednostkach organizacyjnych PCK. W 2020 r. Kluby HDK PCK zorganizowały 2 224 akcje poboru krwi,
podczas których pobrano 89 019,52 litry krwi czerwonokrzyskiej, co stanowi ponad 18% udziału
w pozyskaniu krwi na terenie kraju” – mówi Sławomir Kaczyński – Przewodniczący Krajowej Rady
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Planowe i rytmiczne zaopatrzenie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Wakacje to okres,
kiedy krwi potrzeba więcej. Niestety okres urlopowy zmniejsza aktywność krwiodawców, ponieważ
wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek
krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi. Dlatego też PCK organizuje różnego rodzaju
akcje i kampanie w ramach których zachęca do oddawania krwi.
Z tematem krwiodawstwa oswajamy w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy poprzez
organizowanie akcji takich jak m. in.: „Młoda Krew Ratuje Życie” czy „Ognisty Ratownik – Gorąca
Krew”. W ostatnich latach popularne stały się biegi charytatywne, tzw. Krwiobiegi połączone
z mobilną akcją poboru krwi. W Warszawie 19.06.2021 r. odbędzie się już 4. Krwiobieg. Krwiobieg
Warszawa powstał z inspiracji cyklu biegów, które odbywają się w Krakowie od 2013 roku pod nazwą
Krwiobieg Kraków i organizowane są przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK.
W działania promujące oddawanie krwi włączają się również firmy – partnerzy Polskiego Czerwonego
Krzyża. W tym roku jest to Bank PeKaO SA. oraz firma Onninem. Obie firmy zachęcają, szczególnie
swoich pracowników i klientów, do przyłączenia się do akcji wspierających krwiodawstwo.
Bank PeKaO SA. w czerwcu zorganizuje w swoich placówkach 3 akcje poboru krwi:
1. 16.06.2021 r. - Kraków – Oddział PKO SA. Przy ul. Osiedle Centrum B1.
2. 22.06.2021 r. – Warszawa – Centrala PKO SA. przy ul. Żwirki i Wigury 31.
3. 28.06.2021 r. – Gdańsk – Oddział PKO SA. przy ul. Kołobrzeskiej 43.

Firma Onninem w kwietniu wprowadziła do sprzedaży tzw. narzędziaki, których głównym celem jest
niesienie dobra i wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża. Każde 5 zł ze sprzedaży maskotki zostanie
przekazane na promocje zbiórek krwi. Narzędziaki można kupić w sklepach, ale również on line na
stronie internetowej firmy. Od 18.06. Onninen organizuje również mobilne zbiórki krwi przed swoimi
sklepami. Lista lokalizacji dostępna jest na stronie firmy w aktualnościach.
Krew jest niezastąpiona. Co minutę potrzebny jest litr krwi – to 2 dawców! Każdego dnia potrzeba
ponad 1000 litrów krwi – to aż 2000 dawców! Dziękujemy wszystkim honorowym dawcom krwi,
którzy bezinteresownie dzielą się częścią siebie i ratują ludzkie życie.
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Honorowi Dawcy Krwi, wdzięczność ludzka za Wasz
bezinteresowny Dar, jakim jest krew, otacza Was Każdego dnia. Ciepłe myśli tych, którym przetoczono
Wasze cenne krople, radość ich rodzin, to nagroda autentyczna i w pełni zasłużona. Światowy Dzień
Krwiodawcy to świetna okazja, by podkreślić jak szlachetna, ważna, potrzebna jest Wasza
altruistyczna działalność i po raz kolejny podziękować Wam za nią. W imieniu własnym i Polskiego
Czerwonego Krzyża wszystkim Honorowym Dawcom Krwi życzę dużo zdrowia, spełnienia życiowych
planów, wszelkiej pomyślności i ogromu satysfakcji z dzielenia się cząsteczką siebie z potrzebującymi.
Dziękuję, że jesteście z nami dla innych.
Sławomir L. Kaczyński, Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża

do podziękowań i życzeń dołącza się
Dyrekcja, pracownicy, członkowie oraz wolontariusze
Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Poznaniu

Poniżej przedstawiamy film nadesłany przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole.
https://www.facebook.com/Oddział-Rejonowy-PCK-w-Kole-603602359820297/

Otwórzmy wreszcie oczy! W Polsce jest problem ubóstwa

menstruacyjnego, a nikt go nie widzi!

26 maja organizacje zrzeszone w ramach Okresowej Koalicji rozpoczną akcję
społeczną „Otwórz oczy”. Symbolem akcji jest czerwona opaska na oczach,
którą inicjatorki akcji zamierzają przewiązać oczy postaciom na pomnikach w
całej Polsce. Chcą w ten symboliczny sposób zwrócić uwagę na nieobecność
tematu miesiączki i problemu ubóstwa menstruacyjnego w naszym
społeczeństwie. Akcja rozpoczyna się w Dzień Matki, bo jak tłumaczą jej
pomysłodawczynie „bez menstruacji nie byłoby życia”, a zakończy się 28 maja,
w międzynarodowy Dzień Higieny Menstruacyjnej.
„Otwórz oczy” to kolejna po ogłoszeniu manifestu i kampanii „Krew nas
zalewa” inicjatywa, której celem jest nagłośnienie problemu ubóstwa i
wykluczenia menstruacyjnego oraz tabu jakie towarzyszy tematowi miesiączki.
- Wiedza, zdrowie i higiena menstruacyjna mają fundamentalny wpływ na życie i
dobrostan milionów ludzi na całym świecie: ich brak ma negatywne skutki w
obszarze zdrowotnym, edukacyjnym, psychospołecznym i ekonomicznym. Dotyka
niemal każdego aspektu życia dziewcząt i kobiet a w konsekwencji wpływa na całe
społeczeństwo. Chcemy rozwiązać szereg problemów oraz zmienić sposób
myślenia i mówienia o menstruacji - najwyższy czas! – tłumaczy dr hab. Iwona
Chmura - Rutkowska z Okresowej Koalicji.
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Kulczyk Foundation w 2020 roku aż 42
proc. kobiet deklaruje, że w ich domu o menstruacji się nie rozmawia, a temat jest
krępujący dla aż 23 proc. badanych. Menstruuje blisko połowa społeczeństwa, a aż
co piąta Polka boryka się z zakupem preferowanych środków higienicznych.
Brak rozmowy z najbliższymi oraz niewystarczająca wiedza nt. własnego ciała
powodują, że menstruacja jest kwestią, która niemal nie funkcjonuje w przestrzeni
publicznej, a problemy, jakie jej towarzyszą, są ignorowane. Miesiączka to wciąż
temat tabu, o którym się nie rozmawia. Przykładem tego są np. dyskusje pod postami
o menstruacji w social mediach, które budzą ogromne emocje i kontrowersje, nie
tylko wśród męskiej części odbiorców.
Dodatkowo, brak dostępu do odpowiednich artykułów menstruacyjnych oraz
stygmatyzujące otoczenie może powodować wykluczenie menstruacyjne. Na te, w
szczególności narażone są kobiety m.in. z niepełnosprawnością, z przemocowych

2
rodzin/związków, przebywające w zakładach penitencjarnych, w szpitalach czy w
kryzysie bezdomności.
- Nie możemy rozwiązać problemu, jeśli pozostawimy go niewidzialnym. Czas
przełamać tabu i zacząć normalnie rozmawiać o problemach związanych z
menstruacją. Dlatego nawołuję, żeby każdy zdjął czerwoną opaskę. Zobaczenie
problemu to pierwszy krok, by zmienić rzeczywistość, w której żyjemy! – mówi
Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation, która weszła w skład Okresowej
Koalicji.
W terminie 26-28 maja Koalicja organizuje specjalny challenge na Instagramie - za
każde zdjęcie osoby z czerwoną opaską na oczach z hasztagiem #podpaskizaopaski
Okresowa Koalicja przekaże paczkę podpasek dla dziewczynek i kobiet, które ich
potrzebują (regulamin konkursu znajduje się na https://okresowakoalicja.pl).
28 maja w Dzień Higieny Menstruacyjnej otworzymy również wystawę zdjęć pod
hasłem „Otwórz oczy i zobacz”, pokazującą różne doświadczenia menstruacji i
kobiecości na świecie. Fotografie wykonane przez Łukasza Bąka, Tomasza Lazara i
Marka Straszewskiego będzie można zobaczyć w Elektrowni Powiśle w Warszawie
oraz w Internecie.
Inicjatorem akcji jest Okresowa Koalicja, zrzeszenie organizacji oraz aktywistek_tów i
ekspertek_tów działających na rzecz przeciwdziałania problemowi ubóstwa i
wykluczenia menstruacyjnego w Polsce. Koalicja powstała 8 marca ogłaszając
następne 12 miesięcy (do 8 marca 2022 r.) Rokiem Menstruacji.
Do Okresowej Koalicja należą: Akcja Menstruacja; Czasopismo Szajn; Fundacja One
Day; Fundacja Ja, Nauczyciel; Fundacja Pokonać Endometriozę; Grupa Ponton; Jak
Wychowywać Dziewczynki; Kulczyk Foundation; Moonka; Natalia Miłuńska
miesiączka.com; Pani Miesiączka; Polski Czerwony Krzyż; Różowa Skrzyneczka;
Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”.

3
BACKGROUND
Ubóstwo menstruacyjne stanowi element szerszego sektora jakim jest Zdrowie i
Higiena Menstruacyjna. Jest na tyle złożony i wielowymiarowy, że definiując ubóstwo
menstruacyjne należy brać pod uwagę wszystkie jego składowe. Na sektor Zdrowie i
Higieny Menstruacyjnej składa się:
1. dostęp do preferowanych i odpowiednich środków higienicznych, takich
jak tampony lub podpaski;
2. dostęp do bezpiecznych miejsc do zmiany i utylizacji artykułów
menstruacyjnych oraz urządzeń sanitarnych;
3. znajomość i zrozumienie miesiączki jako procesu biologicznego oraz
edukacji nt. zdrowia i higieny menstruacyjnej;
4. sprzyjające środowisko, w którym temat miesiączki nie jest piętnowany.
Brak możliwości dbania o zdrowie i higienę menstruacyjną, powoduje skutki:
1. zdrowotne: endometriozę, infekcje układu moczowo-płciowego i ból,
2. psychospołeczne: piętno i poczucie wstydu,
3. edukacyjne: absencja szkolna i przymusowe porzucanie nauki,
4. ekonomiczne: ograniczona zdolność do zaangażowania się w pracę
zawodową.

Poważne skutki ubóstwa menstruacyjnego w końcu zaczęły być dostrzegane przez
kolejne rządy na świecie.Oto przykłady krajów, które podjęły działania zaradcze:
 W Szkocji od 2018 r. uczennice i studentki mają darmowy dostęp do
podpasek w szkołach, a od 2020 r. dostęp ten rozszerzono dla wszystkich
kobiet i osób menstruujących w kraju.
 W Nowej Zelandii i w Anglii w 2020 roku wprowadzono bezpłatne podpaski i
tampony w szkołach.
 W 2021 r. we Francji wprowadzono darmowe podpaski i tampony na
uczelniach.
Zdrowie i higiena menstruacyjna to kwestie praw człowieka – to prawo do godności,
które przysługuje każdemu człowiekowi bez względu na płeć. Niestety, ograniczony
dostęp do środków menstruacyjnych i urządzeń sanitarnych oraz stygmatyzujące
środowisko powodują, że część społeczeństwa nie może godnie żyć i funkcjonować
w czasie menstruacji.

8 MAJA - ŚWIATOWY DZIEŃ CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA

BEZ WĄTPIENIA
WSZYSCY WOLONTARIUSZE,
CZŁONKOWIE, DZIAŁACZE
ORAZ PRACOWNICY
CZERWONEGO KRZYŻA
I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA
SWOIM OGROMNYM
ODDANIEM I ZAANGAŻOWANIEM
STAJĄ SIĘ SILNYM
FILAREM, KTÓRY
TRZYMA TEN ŚWIAT.
W TYM WYJĄTKOWYM DNIU
ŻYCZYMY WAM WSZYSTKIM
WIELE ENERGII, ZDROWIA,
ŻYCZLIWOŚCI ZE STRONY INNYCH
ORAZ UŚMIECHU.
życzą
Zarząd, Dyrekcja oraz pracownicy Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu


# JestemWolontariuszemPCK  

Razem jesteśmy # NieDoPowstrzymania

8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża - Henriego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To dzień, w którym cały świat zwraca uwagę
na odwagę i poświęcenie wszystkich wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża, pomagających w walce z koronawirusem.

W 2020 roku 1 na 12 osób na świecie otrzymała jakąś pomoc od Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. To był ciężki, ale niesamowity rok pracy dla naszego Ruchu. Determinacja pracowników i wolontariuszy, aby zapewnić wszystkim wiedzę i środki ochronne, nie miała sobie równych.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to globalna i niezależna sieć ponad 14 milionów wolontariuszy oraz 450 000 pracowników. Jesteśmy obecni w ponad 192 krajach, gdzie wspieramy ponad 160 milionów potrzebujących. W Polsce każdego dnia działania Czerwonego Krzyża wspiera ponad 60 500 wolontariuszy.

W obecnej chwili, gdy świat walczy z koronawirusem, wolontariusze na całym świecie pomagają seniorom, osobom samotnym i przebywającym na kwarantannie, czy w izolacji ze względu
na swój stan zdrowia. Często są jedynymi osobami, z którymi nasi podopieczni mają kontakt
i mogą podzielić się swoimi troskami oraz radościami.

Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża od początku pandemii zachęcali młodzież do pozostania w domach oraz kreatywnego spędzania czasu. Organizowali spotkania on-line, podczas których podpowiadali, jak radzić sobie w obecnej sytuacji, udzielali korepetycji swoim rówieśnikom, a także wspierali seniorów (przygotowywali i dostarczali paczki żywnościowe dla osób starszych).  

Polski Czerwony Krzyż w 2021 roku obchodzi także rocznicę utworzenia ruchu wolontariackiego czyli 100-lecie Młodzieży PCK (więcej na ten temat: https://pck.pl/100-lat-mlodziezy-pck/).

Dziś każdy wolontariusz może być dumny z przynależności do  Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i z radością powiedzieć #JestemWolontariuszemPCK – jesteśmy nieugięci, #NieDoPowstrzymania. Możesz na nas liczyć. Ponieważ nawet w najgorsze ze wszystkich dni, nadal jesteśmy w tym razem.

Z okazji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Młodzież PCK będzie organizowała w swoich lokalnych społecznościach akcje sportowe pod hasłem #dbajmyosiebie. Celem akcji jest zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej, pomimo wielu ograniczeń związanych z pandemią. Działania będą realizowane zarówno przez Szkolne Koła PCK, jak i Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w różnych regionach Polski.

Świętujcie razem z nami ten najważniejszy dzień w roku – Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Wolontariusze PCK! 8 maja pokażmy, ilu nas jest. Niech każdy udostępni w mediach społecznościowych swoje zdjęcie w okolicznościowej ramce z okazji 100-lecia Młodzieży PCK i doda #JestemWolontariuszemPCK. Dziękujemy Wam, ze jesteście!

#JestemWolontariuszemPCK #NieDoPowstrzymania #dbajmyosiebie

25 PAŹDZIERNIKA

25 października to Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża i tak jak co roku z tej szczególnej okazji składamy wszystkim, którzy są i czują się Młodzieżą PCK najlepsze życzenia.


W sposób szczególny życzenia kierujemy do wszystkich osób działających w Szkolnych Kołach PCK – wolontariuszy i opiekunów oraz grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK.


Całej czerwonokrzyskiej Młodzieży życzymy wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań i radości z tego, że każdego dnia możecie przynieść komuś trochę szczęścia i uśmiechu. By każdy dzień uczył Was czegoś nowego oraz przynosił satysfakcję z tego co robicie. Aby Wasz zapał i energia udzielały się innym i nigdy nie wygasły.

Życzenia z okazji Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża kierujemy również do wszystkich tych, którzy pomagają Wam w codziennej działalności – pracownikom, rodzicom i przyjaciołom, za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.


Dziękujemy i życzymy powodzenia.

BĄDŹ BEZPIECZNY. PRZYGOTUJ SIĘ NA:

LINK

prev next
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ WOO PCK
1. Współpraca z Szkolnymi Kołami Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Działania Wolontariackie oraz rozwój wolontariatu młodzieżowego.
3. Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
5. Promocja honorowego krwiodawstwa.
6. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego.
7. Realizacja usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych.
8. Pomoc socjalna.
9. Aktywizacja i edukacja seniorów.
10. Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
11. Współpraca z Biurem Informacji i Poszukiwań działającym przy Zarządzie Głównym PCK.