WOLONTARIAT

100 lat Młodzieży PCK

#JestemWolontariuszemPCK

100 lat temu Polski Czerwony Krzyż tworzył pierwszy w historii naszego kraju ruch wolontariacki, zrzeszając młodych ludzi, którzy chcieli wspierać odbudowujące się społeczeństwo. Przez te wszystkie lata wolontariusze, jako Ruch Młodzieży PCK, odpowiadali na aktualne potrzeby społeczne, kierując się ideą niesienia bezinteresownej pomocy każdemu, kto jej potrzebował. 25 października świętujemy Dzień Młodzieży PCK, który rozpoczyna rok jubileuszowy.

Rok 2020 jest rokiem szczególnym dla wszystkich organizacji niosących pomoc potrzebującym. Pandemia koronawirusa sprawiła, że głównym zadaniem wolontariuszy PCK na całym świecie stało się wsparcie służb medycznych oraz dotarcie z pomocą do osób starszych, chorych i samotnych i jednocześnie zabezpieczenie wszystkich w odpowiednie środki ochronne. Z roku na rok w PCK, ale i w innych organizacjach społecznych, obserwujemy spadek ilości wolontariuszy, a pandemia sprawiła, że ten trend jeszcze się umocnił. Zamknięcie szkół wstrzymało działalność Szkolnych Kół PCK, w których działają najmłodsi wolontariusze. Wolontariusze PCK w roku swojego jubileuszu będą rozmawiać o tym, w jaki sposób skutecznie docierać z pomocą do potrzebujących, jak identyfikować potrzeby oraz zachęcać swoich rówieśników do działalności wolontariackiej.

W PCK można być wolontariuszem od najmłodszych lat, ale i członkiem organizacji. Obecnie w Ruchu Młodzieżowym PCK działa ponad 80 000 wolontariuszy zrzeszonych w różnych grupach takich jak: Kluby Wiewiórka PCK, Szkolne i Akademickie Koła PCK oraz Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych. Niezależnie od czasów i wyzwań wolontariusze PCK kierują się tymi samymi uniwersalnymi wartościami, które chcą szerzyć wśród innych. 7 Zasad Podstawowych Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, jedność, powszechność, dobrowolność, niezależność niezmiennie motywuje młodzież do działania na rzecz najbardziej potrzebujących.


Nasza siła tkwi w ludziach, przyłącz się do nas! Nieważne, ile masz lat i jakie doświadczenie. Wystarczy dobra wola i trochę czasu, a satysfakcja i radość dawania gwarantowane!

Wstąp w szeregi Polskiego Czerwonego Krzyża!

Jeżeli chcesz pomóc potrzebującym, spotkać nowych ludzi, fajnie spędzić czas, masz pomysły, jesteś kreatywny to szukamy właśnie

CIEBIE!

Wolontariusze:

- angażują się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof – pomagają w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów,
- działają w grupach pomocy – Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Ratownictwa, Pomocy Humanitarnej,

- uczą dzieci i młodzież pierwszej pomocy, podstaw międzynarodowego prawa humanitarnego, zasad zdrowego stylu życia, itp.

- pomagają przy organizacji festynów, imprez plenerowych akcji poboru krwi bądź konkursów,

- kwestują na ulicach zbierając pieniądze do puszek,

- pracują w naszych biurach jako asystenci.

 

Form pomocy i aktywności jest dużo więcej i nie sposób ich wszystkich wymienić.

Każdy może znaleźć dla siebie odpowiednie zajęcie, dostosowane do wieku i zainteresowań.

Zapraszamy!

 

Uczestnictwo wolontariuszy w działalności PCK oraz formy organizacyjne tej działalności określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały organów krajowych Stowarzyszenia.