Człowiek jest tyle wart ile da z siebie innym. Pomóż nam pomagać! Przekaż 1,5% podatku potrzebującym.

Przekazując 1% podatku na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wspierasz potrzebujących, którymi opiekujemy się na co dzień. Pamiętaj, wypełniając swój PIT, wpisz numer KRS 0000225587.

Polski Czerwony Krzyż od ponad 100 lat wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy. PCK prowadzi 68 magazynów pomocy doraźnej, z której każdego roku korzysta prawie 140 000 osób. Ponad 5140 sióstr PCK na co dzień opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Pod szyldem PCK działa 98 punktów opieki, z którego korzysta ponad 14 200 osób oraz 78 różnego rodzaju placówek (jadłodajnie, noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej oraz świetlice integracyjne).

Każdego dnia ponad 7 550 osób otrzymuje od PCK ciepły posiłek, który wydawany jest w 201 placówkach, w całym kraju. W 2018 roku z naszej pomocy skorzystało ponad 99 850 osób, w tym 28 650 dzieci poniżej 15 roku życia.

Polski Czerwony Krzyż to obecnie 200 oddziałów i 80 000 wolontariuszy, którzy na co dzień opiekują się dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach.

Wspieramy poszkodowanych przez klęski i katastrofy. W Polskim Czerwonym Krzyżu działa 19 Grup Ratownictwa, w tym jedna Grupa Ratownictwa Specjalnego oraz dwie grupy Ratownictwa Medycznego.

Od ponad 100 lat Polski Czerwony Krzyż pomaga kolejnym pokoleniom dzięki wsparciu darczyńców, sponsorów i członków organizacji. Każdy kto zechce razem z nami odmieniać los potrzebujących, może przekazać swój 1,5%.

Wystarczy tylko wypełniając swój PIT, wpisać numer KRS 0000225587.

Do pobrania: