Szybka odpowiedź Czerwonego Krzyża na powodzie w Słowenii

Polski Czerwony Krzyż prosi o wsparcie dla osób poszkodowanych przez powodzie w Słowenii. Na miejscu powodzianom pomagają wolontariusze i pracownicy Słoweńskiego Czerwonego Krzyża. Środki zebrane podczas zbiórki zostaną przeznaczone na zakup osuszaczy oraz najpotrzebniejszych rzeczy niezbędnych do odbudowy zniszczonych budynków.

Co najmniej trzy osoby zginęły, a kilkaset jest rannych, w wyniku powodzi i lawin błotnych, które nawiedzają Słowenię. Sześć rzek osiągnęło tam rekordowo wysoki poziom wód. Zalane może być nawet 30 proc. powierzchni kraju.

Do pomocy włączyła się słoweńska armia, a także ratownicy i wolontariusze Czerwonego Krzyża. W akcji są helikoptery: pomagają ratować osoby, które schroniły się na dachach domów i wierzchołkach drzew.

Na miejsce katastrofy wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża (członkowie grup ratownictwa i grupy pomocy humanitarnej) dostarczą pomoc, która jest teraz najbardziej potrzebna. Natychmiastowe wsparcie zaoferował także Austriacki Czerwony Krzyż. Austria również zmaga się ze skutkami gwałtownych burz i opadów deszczu.

W Słowenii w najgorszej sytuacji znajdują się okolice historycznego miasta Szkofja Loka. Część głównych i bocznych dróg zostało odciętych w wyniku zalania. Personel medyczny nie zawsze może dotrzeć do miejsca pracy. Jak zawsze w przypadku takich powodzi i lawin błotnych istnieje ryzyko wybuchu epidemii.

„Polski Czerwony Krzyż pozostaje w stałym kontakcie ze Słoweńskim Czerwonym Krzyżem (SCK). Dziś otrzymaliśmy informacje o potrzebach słoweńskiej strony”, informuje Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, który rozmawiał w sobotę [5 sierpnia] między innymi z Sekretarz Generalną SCK Cvetką Tomin.

Oznakowany transport Polskiego Czerwonego Krzyża wyruszy z Lublina do Słowenii jutro, 6 sierpnia, rano. Wysyłamy z naszych zasobów żywność o długim terminie przydatności i tysiące pakietów higienicznych o wartości ok. 0,5 mln PLN. Wsparcie i pomoc humanitarna potrzebne będą nie tylko dziś i w najbliższych dniach, kiedy najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia, ale także przez kolejne tygodnie i miesiące, gdy ocaleni będą wracać do normalnego życia
i odbudowywać swoje utracone domy.

 

Każdy może pomóc. WESPRZYJ NAS.

Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na pomoc SŁOWENII”

 

BLIK 794 33 22 11

Bank Millennium, IBAN PL16 1160 2202 0000 0002 7718 3060,
SWIFT CODE BIGBPLPWXXX with a note „HELP for SLOVENIA”

EUR – 19 1160 2202 0000 0005 2946 0315
IBAN: PL19 1160 2202 0000 0005 2946 0315
SWIFT: BIGBPLPWXXX with a note „HELP for SLOVENIA”

USD – 29 1160 2202 0000 0005 2946 7604
IBAN: PL29 1160 2202 0000 0005 2946 7604
SWIFT: BIGBPLPWXXX with a note „HELP for SLOVENIA”

Zrzutka.pl                                           PayU                                                        PayPal

XXIX MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY PCK - ETAP OKRĘGOWY - POZNAŃ 2023

W sobotę, 13 maja, w Park Cytadela Poznań odbył się etap okręgowy Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża . W zawodach wzięło udział 12 zespołów, pośród których zwyciężyła drużyna z Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie . Zwycięzcom gratulujemy  i życzymy powodzenia na etapie krajowym !
Dziękujemy wolontariuszom, Grupie Ratownictwa PCK Poznań, Grupie Wsparcia Humanitarnego PCK Poznań za pomoc w realizacji mistrzostw.

2 KWIETNIA - 2023 - KONCERT CHARYTATYWNY

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu się Pana Adama Ciskowskiego i Maksymiliana Królikiewicza oraz dzięki udostępnieniu miejsca koncertu przez Dom Kultury "Orle Gniazdo", naszym wolontariuszom z Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu udało się zebrać kwotę: 2 224,58 zł.

2 KWIETNIA 2023 - KONCERT CHARYTATYWNY

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu informuję, że w związku z ciągłym zapotrzebowaniem dotyczącym pomocy dla rejonów dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji, Syrii oraz Libanie włączamy się wraz z swoimi wolontariuszami do inicjatywy mającej na celu zbiórkę pieniężną. W dniu 2 kwietnia 2023 r. godz. 17:00 w Domu Kultury „Orle Gniazdo” os. Lecha 43 w Poznaniu odbędzie się koncert charytatywny, na którym zagrają Panowie Adam Ciskowski oraz Maksymilian Królikiewicz.

Artyści, którzy wystąpią podczas wydarzenia to osoby, które lubią wykorzystywać muzykę do robienia czegoś dobrego. Brali już udział w różnych wydarzeniach charytatywnych, m.in. finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy też koncertach na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

Podczas koncertu organizowana będzie zbiórka, z której dochód przeznaczony zostanie na wsparcie działania Tureckiego Czerwonego Półksiężyca, Syryjskiego Czerwonego Półksiężyca, Libańskiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ponad miesiąc po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Turcję i Syrię, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) informuje o pilnej reakcji, zarówno doraźnej, jak i długofalowej, na potrzeby zdrowotne, psychiczne oraz psychospołeczne poszkodowanych, aby zapobiec „kolejnej katastrofie”. Polski Czerwony Krzyż współpracuje z partnerami z Ruchu, włączając się w ustalone najpotrzebniejsze działania. Dotychczas PCK zebrał ponad 550 000 zł na ten cel i przekazał pomoc rzeczową o wartości ponad 670 000 zł.

Od pierwszego dnia Turecki Czerwony Półksiężyc i Syryjski Arabski Czerwony Półksiężyc przy wsparciu IFRC i innych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zaspokajają najpilniejsze potrzeby humanitarne na obszarach najbardziej dotkniętych katastrofą, w tym dystrybucję żywności, czystej wody, artykułów higienicznych, odzieży zimowej i koców. Angażują się również w udzielanie pierwszej pomocy i opiekę zdrowotną oraz pomoc w dostępie do usług sanitarnych. Po miesiącu jednakże najbardziej kluczowe znaczenie ma zwiększenie dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego. Zapotrzebowanie na wsparcie psychospołeczne oraz opiekę zdrowotną jest ogromne, a na niektórych obszarach, gdzie dostęp jest utrudniony, może narazić osoby najbardziej dotknięte chorobą na jeszcze większe ryzyko rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym. Całe społeczności cierpią teraz po utracie wszystkiego, od swoich bliskich po domy, miejsca pracy i dawnego życia. Co więcej, wielu opiekunów i ratowników, poza obciążeniem wyczerpującą pracą, również ma trudności z radzeniem sobie z tym, co widzieli.

Turecki Czerwony Półksiężyc utworzył bezpieczne miejsca, w których świadczy pomoc i wsparcie psychospołeczne dla dzieci, a także udziela pierwszej pomocy poszkodowanym, wspierając w ten sposób już ponad 42 000 osób. Specjaliści udzielają również pierwszej pomocy psychologicznej i oferują skierowania do lokalnych placówek służby zdrowia.

Polski Czerwony Krzyż we współpracy z IFRC wesprze Turecki Czerwony Półksiężyc i Syryjski Arabski Czerwony Półksiężyc w świadczeniu niezbędnej pomocy poszkodowanym. Środki zebrane w Polsce zostaną przeznaczone na najpilniejsze w danym momencie artykuły pomocowe lub działania na rzecz potrzebujących.

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby chętne do wsparcia nas w tej kwestii by zjawiły się w dniu 2 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 w DK „Orle Gniazdo” i podzieliły się swoim DAREM SERCA.

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego czerwonego Krzyża w Poznaniu
informuje, że od 24.01.2023 rozpoczyna dystrybucje kart zakupowych Sodexo
o wartości 500,00 zł. Kupon zakupowy o wartości 500,00 zł. przyznawany
będzie uprawnionym rodzinom (zajmującą wspólne gospodarstwo domowe).
Do uzyskania kuponów uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe warunki:
a) są obywatelami Ukrainy i okazały właściwemu oddziałowi PCK dokumentwskazujący na
posiadanie obywatelstwa ukraińskiego: w szczególności: dowód osobisty,
paszport lub dokument wystawiony po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej
Polskiej – w przypadku braku dokumentu tożsamości,
b) nie otrzymują pomocy finansowej od innych organizacji pozarządowych,
c) nie otrzymały pomocy finansowej od PCK w ramach programu wydawania
bonów KIK, wcześniejszej edycji Sodexo lub innych lokalnych inicjatyw
wydawania kuponów podarunkowych,
d) spełniają jeden z warunków szczegółowych i przekroczyły granicę Rzeczpospolitej Polskiej po raz pierwszy po dniu 1
października 2022 r. i przebywają na terytorium Polski w związku z konfliktem
zbrojnym, prowadzonym na terytorium Ukrainy lub przekroczyły granicę
Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. i przebywają na
terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym, prowadzonym na terytorium
Ukrainy oraz są to:
- osoby które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ,
- kobiety po 60. roku życia lub mężczyźni po 65. roku życia,
- kobiety w ciąży,
- osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia,
- osoby samotnie sprawujące opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także
małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

Karty będą wydawane w Punkcie Pomocy Humanitarnej PCK, ul.Heliodora
Święcickiego 1 w Poznaniu od 24 stycznia 2023 r. wtorek i czwartki w
godzinach 9:00 - 12:00 / do wyczerpania zapasów i 600 szt.

21.12.2022 r - Świąteczne spotkanie integracyjne PCK

W środę 21 grudnia Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK zorganizował Świąteczne spotkanie integracyjne, w którym udział wzięli uchodźcy z Ukrainy oraz wolontariusze i pracownicy WOO PCK w Poznaniu. Całe spotkanie odbyło się w przepięknej atmosferze przy kolędach zarówno prosto z Ukrainy jak i tych z Polski. Na spotkaniu zjawił się Gwiazdor, który obdarował wszystkich uczestników podarunkami.

08.12.2022 r - Konkurs z zakresu pierwszej pomocy PCK "Wiem jak ratować życie"

W czwartek 8 grudnia gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 25 w Poznaniu, gdzie mieliśmy możliwość organizacji cieszącego się dużym zainteresowaniem Konkursu z zakresu pierwszej pomocy PCK "Wiem jak ratować życie". Konkurs dedykowany jest dla klas V szkół podstawowych. W konkursie udział wzięło 8 szkół z czego:I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 82 w Poznaniu

II miejsce zajęły Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie oraz Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie 
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Daszewicach
IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Siekierkach Wielkich
V miejsce zajęły Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Poznaniu.

1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

 W czwartek 1 grudnia 2022 obchodzony był Światowy Dzień Walki z AIDS. Wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Poznaniu wraz pracownikami Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK wyruszyli tego dnia zabytkowym tramwajem na ulice Poznania by poprzez rozdawanie ulotek na przystankach przybliżyć mieszkańcom tematykę związaną z HIV/AIDS. Akcja organizowana przez WOO PCK nosi nazwę TRAMWAJADA.

Światowy Dzień AIDS. Jest to jedna z ośmiu najważniejszych kampanii na
rzecz zdrowia publicznego, zainicjowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku.
Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów
Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi: Wyrównujmy (ang. Equalize) i jest wezwaniem do
działania.
Dane UNAIDS dotyczące globalnej odpowiedzi na HIV pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat
pandemii COVID-19 i innych światowych kryzysów, postęp w walce z AIDS spowolnił, a zasoby się
skurczyły, w rezultacie zagrożone są miliony istnień ludzkich.
Pozostało tylko osiem lat do osiągnięcia wyznaczonego na 2030 rok celu, jakim jest wyeliminowanie
AIDS jako globalnego zagrożenia dla zdrowia. Należy pilnie zająć się nierównościami ekonomicznymi,
społecznymi, kulturowymi i prawnymi, które dodatkowo pogłębiła pandemia. Koniec AIDS można
osiągnąć tylko wtedy, gdy te problemy zostaną rozwiązane. Przywódcy krajów muszą działać
odważnie i odpowiedzialnie, a my wszyscy, , musimy włączyć się w te działania aby również pomóc w
tej walce.
Popieramy przesłanie Winnie Byanyimy, dyrektora wykonawczego UNAIDS, na 1 grudnia: „Możemy
zakończyć AIDS – jeśli zlikwidujemy nierówności, które je utrwalają. W Światowy Dzień AIDS
podzielmy się przesłaniem, że wyeliminowanie nierówności będzie miało korzystny wpływ na
każdego z nas”. „Aby wszyscy byli bezpieczni, aby chronić zdrowie wszystkich, wyrównujmy.
Equelize”.
HIV od lat dotyka miliony osób na całym świecie. W 2021 roku:
- 38 400 000 osób żyło z HIV;
- 650 000 osób zmarło z przyczyn związanych z HIV;
- wykryto 1 500 000 nowych zakażeń HIV;
- 28 700 000 osób dorosłych żyjących z HIV otrzymywało terapię antyretrowirusową.

W naszym kraju, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego
Instytutu Badawczego, od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2021 r. zakażenie HIV
stwierdzono u 27 552 osób. Ogółem odnotowano 3 868 zachorowań na AIDS. 1 448 chorych zmarło.
W połowie listopada 2022 r. leczeniem ARV w Polsce objętych było ok. 18 tys. pacjentów, w tym 181
dzieci. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej
pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022–2026”.

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNI HDK PCK - POZNAŃ

W sobotę 26 listopada w Poznaniu odbyła się coroczna uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Na uroczystości rozdane zostały następujące odznaczenia:
- Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża
- Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowa Narodu
- Kryształowe Serce
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Oddziałów Rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża z rejonu WOO PCK, zajmujący się Honorowym Krwiodawstwem oraz członkowie (zasłużeni) z Klubów HDK PCK.
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Morbi in sem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

GR PCK POZNAŃ

Niedługo upłynie rok jak Grupa Ratownictwa PCK w Poznaniu użytkowała eCrafter od Volkswagen Poznań - Fabryka Samochodów
Dostawczych i Komponentów - pierwszy samochód elektryczny w barwach Grupy Ratownictwa PCK. Pora więc na podsumowanie naszych wrażeń:
 • Jazda z cichym szumem silnika elektrycznego to prawdziwa przyjemność
 • Bardzo duża przestrzeń ładunkowa pozwalała nam bez trudu łatwo zapakować i przewozić wyposażenie ratownicze w ramach naszych akcji i zabezpieczeń, a w ostatnich miesiącach tony darów pomocy humanitarnej
 • Wnętrze jest łatwo dostępne zarówno przez szeroko otwierane tylne jak i boczne drzwi, a podłoga nie jest wysoko położona więc te wszystkie paczki łatwo się ładuje
 • Bardzo cenimy zastosowane systemy wspomagania bezpieczeństwa czyli kamerę cofania i szereg czujników wspomagających kierowcę podczas parkowania, rozmieszczonych również po bokach nadwozia. Stąd, po chwili przyzwyczajenia się, nawet manewrowanie takim dużym pojazdem nie sprawiło nam większych trudności.
 • Moc silnika elektrycznego i automatyczna skrzynia biegów powodują, że samochód energicznie przyspiesza i bardzo dobrze się prowadzi.
 • Z powodu ograniczonego zasięgu (maks. wskazanie po naładowaniu to 135 km) pojazd świetnie sprawdza się we wszystkich akcjach miejskich, w poruszaniu się w centrum miasta i najbliższej okolicy. Ciężko jednak mieć pretensje o zasięg znając konstrukcję pojazdu. Nie mniej jednak, po oswojeniu się z eco-drivingiem i wykorzystaniu odzysku energii z sukcesem zrealizowaliśmy kilka wyjazdów w dalsze rejony na ćwiczenia systemu ratownictwa PCK.
 • Dużym mankamentem poruszania się pojazdem elektrycznym w Polsce jest nadal mała dostępność i duże odległości (poza centrami dużych miast) pomiędzy stacjami ładowania. Nie wszystkie stacje ładowania umożliwiają również tzw. szybkie ładowania co w praktyce uniemożliwia sprawne poruszanie się. Systemowa rozbudowa sieci stacji ładowania w Polsce znacznie zwiększyłaby praktyczne wykorzystanie tego typu samochodów.
Bardzo dziękujemy za to ogromne wsparcie

14 CZERWCA - ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY

Oddawanie krwi to akt solidarności
14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto zostało
ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową
Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową
Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. W
tym dniu chcemy zwrócić uwagę, jaką rolę odgrywa dobrowolne oddawanie krwi w ratowaniu
życia i wzmacnianiu więzi społecznych.
"Oddając krew - ratujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od
ponad 60 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz
uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Aby działania promujące
oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze docierały do jak największej grupy
odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK.
„Ruch Honorowego Krwiodawstwa tworzą honorowi dawcy krwi – członkowie i wolontariusze
Polskiego Czerwonego Krzyża w liczbie ponad 50 000 krwiodawców, którzy skupieni są w 925 Klubach
HDK PCK oraz innych jednostkach organizacyjnych PCK. W 2021 r. Kluby HDK PCK zorganizowały
2 419 akcji poboru krwi, podczas których pobrano 119 255,23 litrów krwi czerwonokrzyskiej, co
stanowi ponad 18% udziału w pozyskaniu krwi na terenie kraju” – mówi Michał Mikołajczyk, członek
Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Planowe i rytmiczne zaopatrzenie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Wakacje to okres,
kiedy krwi potrzeba więcej. Niestety okres urlopowy zmniejsza aktywność krwiodawców, ponieważ
wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek
krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi. Dlatego też PCK organizuje różnego rodzaju
akcje i kampanie w ramach których zachęca do oddawania krwi.
Z tematem krwiodawstwa oswajamy w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy poprzez
organizowanie akcji takich jak m. in.: „Młoda Krew Ratuje Życie” czy „Ognisty Ratownik – Gorąca
Krew”. W ostatnich latach popularne stały się biegi charytatywne, tzw. Krwiobiegi połączone
z mobilną akcją poboru krwi. W ramach obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy oddziały PCK
w całym kraju organizują różnego rodzaju wydarzenia w trakcie których odbywają się akcje poboru
krwi.

Krew jest niezastąpiona. Co minutę potrzebny jest litr krwi – to 2 dawców! Oddawanie krwi
zajmuje ok. 15 minut, 1 dawca może uratować życie aż 3 osobom. Każdego dnia potrzeba ponad
1000 litrów krwi – to aż 2000 dawców! Dziękujemy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, którzy
bezinteresownie dzielą się częścią siebie i ratują ludzkie życie. Oddawanie krwi to akt solidarności!

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy
Zarząd, działacze, wolontariusze oraz pracownicy Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
życzą wszystkim Krwiodawcą wiele zdrowia oraz energii do dalszego dzielenia się z najbardziej potrzebującymi cząstką siebie za co ogromnie również dziękujemy !

#ŚwiatowyDzieńKrwiodawcy #WorldBlodDonorDay #HDKPCK #krwiodawstwo

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - etap centralny

W dniach 3-4 czerwca 2022 w Hotelu Ambasador w Łodzi odbył się etap centralny Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK reprezentowały:
1. Otylia Sobkowiak z Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie, która zajęła 5 miejsce w kategorii szkół podstawowych oraz otrzymała wyróżnienie za najlepszą akcję promującą zdrowy styl życia.
2. Magdalena Tatarowicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, która zajęła 4 miejsce w kategorii szkół średnich.

GRATULUJEMY !

XXVIII Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK - etap okręgowy

21 maja 2022 r. dzięki uprzejmości władz Ogrodu Botanicznego w Poznaniu odbyły się na jego terenie mistrzostwa pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża na etapie okręgowym. W mistrzostwach udział wzięło 10 drużyn z terenu Wielkopolski. Wszyscy uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności na stacjach pozoracyjnych a pomiędzy nimi mieli chwilę na dobrą zabawę i odpoczynek na stacjach relaksacyjnych. Organizatorzy mistrzostw czyli wolontariusze, działacze oraz pracownicy Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu zapewnili dla każdemu uczestnikowi oraz osobą towarzyszącym posiłek oraz nagrody. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za wspaniałą atmosferę.

I MIEJSCE - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
II MIEJSCE - Liceum Ogólnokształcące w Kępnie
III MIEJSCE - Liceum Ogólnokształcące w Kole
IV MIEJSCE - Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu
V MIEJSCE - III Liceum Ogólnokształcące w Koninie
VI MIEJSCE - V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
VII MIEJSCE - II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
VIII MIEJSCE - Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.
IX MIEJSCE - IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
X MIEJSCE - Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !

XXVIII Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK - etap rejonowy

29 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu odbył się etap rejonowy XXVIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. W mistrzostwach udział wzięło 8 drużyn reprezentujących szkoły średnie z terenu miasta Poznania. Każda drużyna składała się z pięciu uczestników. Wszyscy uczestnicy rozpoczęli mistrzostwa od testu składającego się z 25 pytań a następnie udali się do punktów wyczekiwać, z których kierownicy stacji z pozoracjami prosili ich kolejno do siebie. Wszystkie drużyny wykazywały dość dużą wiedze oraz umiejętności podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dyrekcji, pracownikom oraz uczniom Szkoły Podstawowej nr 25 ogromnie dziękujemy za pomoc przy organizacji oraz ugoszczenie wszystkich drużyn w swoich progach.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - Etap Okręgowy - 22.04.2022 r.

22 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu odbył się etap okręgowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Udział w Olimpiadzie wzięło 13 uczniów szkół średnich oraz 9 uczniów szkół podstawowych.

PCK POMAGA UCHODŹCOM Z UKRAINY

PCK pomaga uchodźcom z Ukrainy
Polski Czerwony Krzyż pomaga uchodźcom uciekającym przed działaniami wojennymi
z Ukrainy. W ciągu pięciu dni pod opiekę ratowników i wolontariuszy PCK trafiło ponad 1600 osób, z czego
75 z nich wymagało opieki medycznej.
Od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, polską granicę przekroczyło prawie 400 000 osób. Głównie są
to kobiety i dzieci, które szukają schronienia.
Polski Czerwony Krzyż podjął natychmiastowe działania, których głównym celem było zapewnienie pomocy
humanitarnej w punktach recepcyjnych rozmieszczonych wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Przez ostatnich
5 dni ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK Przemyśl, Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz, Grupy
Ratownictwa PCK Ostrowiec Św. i Grupy Ratownictwa PCK Warszawa oraz wolontariusze z Grupy Pomocy
Humanitarnej Lublin bez wytchnienia pomagają uchodźcom, którzy przyjeżdżają pociągami, autobusami, a
nawet docierają pieszo do naszego kraju, aby znaleźć bezpieczne miejsce do życia.
Wolontariusze i pracownicy PCK obecni są także na dworach kolejowych w Przemyślu i Warszawie, gdzie
oferują zmęczonym długą podróżą uchodźcom, jedzenie i napoje.
Na Podkarpaciu w 5 punktach recepcyjnych: Medyce, Przemyślu, Korczowej, Krościenku
i Budomierzu, ratownicy PCK udzielają pomocy humanitarnej oraz wsparcia medycznego. W punktach dla
uchodźców przygotowane są miejsca noclegowe, dostępne jest jedzenie, woda, środki higieniczne, a dla
najmłodszych zabawki, aby dzieci choć na chwilę mogły zapomnieć o traumatycznych wspomnieniach.
Na Lubelszczyźnie wolontariusze PCK pomagają przy granicy w Zosinie, Dołhobyczowie, Hrebennem
i Dorohusku.
W czwartek PCK uruchomił zbiórkę środków, a od soboty do Oddziałów PCK można przynosić dary rzeczowe
(m.in. koce, śpiwory, materiały opatrunkowe, środki higieniczne, jedzenie, czy wodę).
Do Lwowa i Łucka docierają transporty z pomocą humanitarną przygotowywane przez Oddziały PCK w
Lublinie i Rzeszowie. PCK jest w stałym kontakcie z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem, któremu przekazaliśmy
wsparcie rzeczowe w postaci apteczek (obwód Łucki), namiotu oraz zapasu środków higienicznych (m.in.
podpaski, pieluchy), jedzenia, materiałów opatrunkowych, koców i śpiworów (Lwów).
W całym kraju pracownicy i wolontariusze PCK przygotowują dary dla uchodźców z Ukrainy, którzy zostali
rozlokowani w licznych miejscach tymczasowego pobytu.

Polski Czerwony Krzyż jest w stałym kontakcie z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża (MKCK),
Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz innymi
Stowarzyszeniami CK gotowymi udzielić wsparcia Ukrainie.
Ukraiński Czerwony Krzyż pomaga 8000 osób, które znalazły schronienie w kijowskim metrze. Pracownicy
i wolontariusze UCK dostarczają wodę, jedzenie oraz najpotrzebniejsze rzeczy, które pomogą przetrwać
w czasie konfliktu.
Polski Czerwony Krzyż współpracuje również z innymi, polskimi organizacjami humanitarnymi i instytucjami,
które również podejmują działania mające na celu wspieranie poszkodowanych z Ukrainy.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom indywidualnym, firmom oraz naszym, stałym partnerom za wsparcie
finansowe i przekazane dary. Odzew i chęć wsparcia jest ogromna, ale potrzeby ciągle rosną, dlatego prosimy
o dalsze wsparcie.
Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem
„UKRAINA”.
IBAN PL16 1160 2202 0000 0002 7718 3060,
SWIFT CODE BIGBPLPWXXX with a note „UKRAINE”

Rusza kolejna edycja programu Drogowe ABC

Z początkiem lutego w przedszkolach w całej Polsce rusza kolejna edycja programu edukacyjnego „Drogowe ABC”, organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż oraz firmę Circle K Polska. Celem inicjatywy, która dotrze do dzieci w wieku 3-6 lat jest budowanie właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pierwszej edycji programu 2018/2019 udział wzięło 25 tysięcy dzieci

„Drogowe ABC” to odpowiedź na potrzebę wzmacniania świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez połączenie nauki i zabawy najmłodsi zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, numerów alarmowych oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Maluchy biorące udział w programie otrzymują zeszyty edukacyjne oraz odblaskową naklejkę z bohaterem programu – misiem Cyrylem. W ramach inicjatywy we współpracy z metodykami przygotowano również gotowe scenariusze lekcji wspomagające pracę nauczycieli.

Bardzo nas cieszy, że 1650 dzieci w ponad pięćdziesięciu przedszkolach w całej Wielkopolsce bierze udział w programie.


ŚWIADOMA MAMA

Angażujemy się w propagowanie zasad pierwszej pomocy. Tym razem jedna z naszych ratowniczek będzie uczyć pierwszej pomocy u małych dzieci i niemowląt podczas webinar dla rodziców od Świadoma Mama . Oto krótka zapowiedź filmowa  tego wydarzenia. Zapisy na https://web.swiadomamama.pl/zima-dolnoslaskie-8.

GR PCK POZNAŃ - AKWEN2022

Zamarznięte zbiorniki wodne oraz niska temperatura powietrza niosą za sobą potencjalne zagrożenie zdrowia i życia osób, na które różne służby ratunkowe muszą być przygotowane. Dlatego w minioną sobotę, 15 stycznia, wspólnie z Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie - OSP Puszczykowo zorganizowaliśmy ćwiczenia z ratownictwa wodno-lodowego AKWEN2022. W ćwiczeniach uczestniczyła także Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewach.W ramach ćwiczeń podejmowane były działania ratownicze podczas symulowanego zdarzenia z udziałem osób poszkodowanych przebywających w wodzie oraz na powierzchni wody pokrytej lodem. W trakcie wielu zaplanowanych scenariuszy, zadaniem ratowników było wykorzystanie zróżnicowanych metod i sprzętu do ratowania osób tonących i uwięzionych na lodzie oraz przeprowadzenie ewakuacji na ląd. Dodatkowo, w praktyczny sposób ratownicy z uczestniczących jednostek szkolili się z elementów samoratowania na zbiorniku pokrytym lodem. Ważnym etapem ćwiczeń było doskonalenie procedur udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy podjętym z wody poszkodowanym. Zimowe warunki atmosferyczne położyły też duży nacisk na zwracanie uwagi i praktyczne stosowanie różnych metody przeciwdziałania hipotermii u osób poszkodowanych. Jednym z elementów tego etapu była realna, przeprowadzona w kontrolowanych warunkach, pozoracja hipotermii w zbiorniku wodnym, a następnie stosowanie różnych metod zapewnienia komfortu cieplnego. Celem wspólnych ćwiczeń było podniesienie poziomu wyszkolenia z zakresu obsługi sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego, sposobów ewakuacji osób poszkodowanych, procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy i przeciwdziałania hipotermii. Ważnym elementem była współpraca zaangażowanych jednostek w celu wymiany doświadczeń, skutecznego podejmowania wspólnych działań łańcucha przeżycia oraz praktycznych aspektów organizacji ćwiczeń tego typu. Cieszymy się, że mogliśmy działać wspólnie i wymieniać się doświadczeniem ! Przy realizacji ćwiczeń pomagali nam JRG 1 Poznań , Fundacja Akceptacja oraz WBiZK Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu , zapewniając wsparcie merytoryczne, zabezpieczenie medyczne i wyposażenie sprzętowe i kwatermistrzowskie.

Patronat honorowy nad ćwiczeniami AKWEN2022 objął Starosta Poznański Jan Grabkowski.

GR PCK POZNAŃ

Volkswagen Poznań przekazuje e-Craftera Grupie Ratownictwa PCK Poznań
Poznań, 15 grudnia 2021 r. W zakładzie Volkswagen Poznań w Białężycach k. Wrześni, odbyło się
uroczyste przekazanie w pełni elektrycznego Volkswagena e-Craftera Grupie Ratownictwa PCK
Poznań przy Wielkopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. e-
Crafter posłuży ratownikom PCK przez najbliższych 11 miesięcy i będzie wykorzystywany w akcjach
pomocowych, ratowniczych i poszukiwawczych.
Przekazany uroczyście Grupie Ratownictwa PCK Poznań, wyprodukowany w całości w zakładach
Volkswagen Poznań w Białężycach k. Wrześni Volkswagen e-Crafter, to pierwszy samochód
elektryczny, który nosi barwy Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Tym samym otwiera
nowy rozdział w historii zarówno PCK, jak i spółki Volkswagen Poznań. E-Crafter to pojazd w pełni
bezemisyjny, a ochrona klimatu to priorytet strategii zrównoważonego rozwoju Volkswagen Poznań.
Także Polski Czerwony Krzyż w 2021 roku podpisał Kartę Klimatyczną, zwracając uwagę na własny
zrównoważony rozwój środowiskowy. Troska o naszą planetę jest więc szczególnie ważna dla obu
stron umowy. Volkswagen Poznań od lat angażuje się też społecznie, zwłaszcza w środowiskach
lokalnych, czego wyrazem jest m.in. współpraca z Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego
Czerwonego Krzyża w Poznaniu.
Szymon Trocha, Prezes Zarządu Grupy Ratownictwa PCK Poznań przy Wielkopolskim Oddziale
Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, odbierając z rąk dyrektor zakładu w
Białężycach Stefanie Hegels kluczyki do Volkswagena e-Craftera, powiedział: „Kluczowe dla naszego
działania w Systemie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża jest przewożenie ratowników i dużej
ilości wyposażenia technicznego na akcje pomocowe, ratownicze, poszukiwawcze i inne związane z
naszą podstawową działalnością statutową. W wielu podejmowanych przez nas działaniach bardzo
dużą rolę gra czas oraz duża przestrzeń ładunkowa. Dlatego takie auto – Volkswagen e-Crafter - wraz
z wyposażeniem pozwoli na sprawniejszy przebieg tych akcji. Cieszę się, że dostrzegane są nasze
wieloletnie działania i zaangażowanie dla społeczności lokalnej. Bardzo dziękujemy za to ogromne
wsparcie.”
e-Crafter zbudowany na potrzeby Grupy Ratownictwa PCK Poznań to wersja z krótkim rozstawem osi,
przeznaczona do przewozu 3 osób. Wyposażony został w drzwi boczne z prawej strony oraz drzwi
skrzydełkowe z możliwością otwarcia do 270°. Oprócz standardowego wyposażenia auta
obejmującego między innymi system nawigacji satelitarnej z możliwością połączenia i wyświetlania
danych z telefonu na ekranie radia (Mirror Link), elektronicznego tempomatu, reflektorów w
technologii LED oraz czujników parkowania, samochód został doposażony w elementy poprawiające
funkcjonalność przestrzeni ładunkowej. W celu lepszej organizacji przestrzeni ładunkowej pojazd
otrzymał dodatkowo: podłogę z szynami do mocowania ładunku, pojemniki na nadkolach oraz torby
na drzwiach skrzydłowych.
Przeznaczony dla PCK Volkswagen e-Crafter został zbudowany i przygotowany w całości przez
pracowników Volkswagen Poznań – zakład w Białężycach. Stąd na jego masce i na tylnych drzwiach
znajdziemy wykonane właśnie przez pracowników oznaczenia podkreślające ten fakt, przede
wszystkim rzucające się w oczy hasło: „pomagaMY”.
„Nasza załoga bardzo chętnie angażuje się w różne projekty społeczne” – podkreśla Stefanie Hegels,
dyrektor zakładu w Białężycach. „Wspomagamy domy dziecka, sadzimy młode lasy, wraz z młodzieżą
uruchamiamy projekty środowiskowe. Wszystko z myślą o wspólnej, spokojnej przyszłości i o
pomaganiu innym. Przygotowanie specjalistycznego samochodu dla Grupy Ratownictwa PCK wpisuje
się w cały ciąg takich działań. Gdy zapadła decyzja o budowie takiego pojazdu, nikogo z pracowników
nie trzeba było namawiać, by się w to zaangażował.”

Grupa Ratownictwa przy Wielkopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w
Poznaniu swoją historią sięga 2006 roku i jest jedyną taką utworzoną w ramach struktur PCK w
województwie. Z przekazanego dziś w pełni elektrycznego Volkswagena e-Craftera korzystać będzie
22 ratowników Grupy działających na terenie miasta Poznań i, w ramach potrzeb, na terenie
Województwa Wielkopolskiego i całego kraju, we współpracy z innymi służbami.
E- Crafter to samochód w pełni elektryczny. Zasilany jest baterią o pojemności 35KWh i mocy
maksymalnej 100kW (136KM) oraz momencie obrotowym 290Nm. Zasięg auta to 130 km, a
maksymalna prędkość wynosi 90 km/h. Samochód posiada możliwość ładowania z gniazda 230 V oraz
ładowarek trójfazowych 400 V. Dzięki integracji baterii w podłodze auta, objętość przestrzeni
ładunkowej pozostała na poziomie aut konwencjonalnych z napędem na tylną oś.

https://fb.watch/9Y6-tBNHsY/

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PREZENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ O TEMATYCE PIERWSZEJ POMOCY LUB KRÓTKI FILM INSTRUKTAŻOWY O PIERWSZEJ POMOCY

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu dzięki dofinansowaniu z Powiatu Poznańskiego zrealizował w tym roku zadanie publiczne dotyczące m.in. promocji i poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego oraz upowszechniania wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Jednym z elementów wieńczących realizację zadania miały być mini mistrzostwa z pierwszej pomocy lecz ze względów bezpieczeństwa dotyczących aktualnej sytuacji związanej z covid-19 w kraju, zdecydowaliśmy się na inną formę, czyli realizację konkursu na film lub fotorelację z praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Konkurs dedykowany był dla uczniów klas V, VI oraz VII szkół podstawowych z powiatu poznańskiego. W dniu 3 grudnia 2021 r. zebrała się komisja konkursowa, która oceniała nadesłane pracę wyłaniając zwycięzców.

 

I MIEJSCE w kategorii: prezentacja fotograficzna o tematyce pierwszej pomocy zajęła Julia Peczyńska uczennica Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie.

 

I MIEJSCE w kategorii: krótki film instruktażowy z pierwszej pomocy zajęli ex aequo Laura Dębska uczennica Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu oraz Alicja Kubicka uczennica Szkoły Podstawowej w Brzeźnie.


GRATULUJEMY !


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA MASKOTKĘ PROMUJĄCĄ HONOROWE KRWIODAWSTWO

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu organizował w tym roku konkurs na maskotkę promującą honorowe krwiodawstwo. Otrzymane maskotki chcemy w późniejszym terminie przekazać naszym Klubom Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża by mogli rozdać je honorowym krwiodawcą podczas otwartych akcji poboru krwi. Konkurs dedykowany był dla uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych i uczniów klas I oraz II szkół ponadpodstawowych. W dniu 9 grudnia 2021 r. zebrała się komisja, która dokonała oceny prac oraz wyłoniła zwycięzców.

I MIEJSCE - Klaudia Grzesiak / Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu
II MIEJSCE - Aleksander Grześkowiak / V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
III MIEJSCE - Natalia Pawalczyk / Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu
IV MIEJSCE - Kamil Wróblewski / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie Wlkp.
IV MIEJSCE - Urszula Mikołajczak / Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu
IV Miejsce - Szymon Zimicz / Szkoła Podstawowa nr 17 w Poznaniu
V MIEJSCE - Filip Zawodni / Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
V MIEJSCE - Emilia Marta Nowicka / Szkoła Podstawowa w Brzeźnie
V MIEJSCE - Iga Ratajczak / Szkoła Podstawowa nr 5 w Poznaniu
VI MIEJSCE - Pola Woyda - Badian / Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie
VI MIEJSCE - Zofia Klin / Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy.

GR PCK POZNAŃ

W październiku i listopadzie 2021 roku Grupa Ratownictwa PCK w Poznaniu realizowała projekt pt. "Szkolenie z technik poszukiwawczych oraz zakup urządzeń GPS do lokalizacji poszukiwanych" finansowany przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W ramach projektu ratownicy Grupy wzięli udział w dwudniowym szkoleniu terenowym z technik poszukiwań osób zaginionych. Specjalistyczne szkolenie obejmowało aspekty prawne i techniczne poszukiwań osób zaginionych, techniki poszukiwań oraz obsługę urządzeń GPS. Ważnym aspektem szkolenia były ćwiczenia prowadzone w terenie. W tym samym czasie Grupa Ratownictwa powiększyła swoje zasoby sprzętowe o dedykowane wyposażenie niezbędne do realizacji zadań poszukiwawczych. W projekcie zakupiono: 2 szt. GPS, 8 szt. akumulatorów do GPS, ładowarkę do akumulatorów wraz z walizką do bezpiecznego przewożenia sprzętu. Jednym z elementów szkolenia i projektu było zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeciwdziałania hipotermii u osób poszkodowanych. Dlatego skompletowaliśmy specjalistyczny zestaw do przeciwdziałania skutkom hipotermii, który wykorzystywany będzie podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych, w których może wystąpić takie ryzyko.

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK - UROCZYSTOŚĆ

20 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej mieszczącej się w Kochtex Delta w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Była to wyjątkowa uroczystość podczas której wielu wybitnych Honorowych Dawców Krwi w tym działaczy, członków oraz wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymało podziękowania za swoją działalność. Tego dnia odbyło się wręczanie wielu ważnych odznaczeń, takich jak: Kryształowe Serce, Odznaka Honorowa PCK, Zasłużony dla Zdrowia Narodu, lecz to nie wszystko, z pewnością należy wspomnieć, że dwa odznaczenia były wyjątkowe. Gościliśmy Pana   

Lippe Matthias przedstawiciela Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Pan Lippe od 13 lat wspiera Oddział Rejonowy PCK w Obornikach dostarczając transporty humanitarne z darami przekazywanymi do placówek medycznych działających na terenie powiatu obornickiego. Co roku przekazują kilka ciężarówek darów m.in. łóżka pielęgnacyjne, wózki inwalidzkie, balkoniki, koncentratory tlenu, odzież dla dorosłych i dzieci, zabawki itp. Otrzymane dary były każdorazowo, za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża  bezpłatnie przekazywane do działających na terenie powiatu szpitali tj. szpitala w Obornikach i w Kowanówku, ośrodków pomocy społecznej, do podopiecznych Stowarzyszenia Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” w Obornikach, oraz mieszkańcom powiatu  potrzebującym pomocy. Pan Lippe swoją działalnością przyczynia się do szerokiej pożytecznej współpracy obu organizacji, które łączy idea Międzynarodowego  Czerwonego Krzyża.

 

Zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4289/2021 z dnia

4 listopada 2021r. na wniosek Polskiego Czerwonego Krzyża –Oddziału Rejonowy w Obornikach Pan Lippe Matthias został wyróżniony  Odznaką Honorową  „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”  za ofiarne niesienie pomocy potrzebującym oraz dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców Wielkopolski.

Kolejną wybitną dla naszego Stowarzyszenia osobą był Pan Tadeusz Zajdler

długoletni, oddany Stowarzyszeniu działacz, w latach 1996 – 2019 prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarocinie. Zaangażowany  w działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy, koordynator akcji „Pomoc powodzianom” w latach 1997, 2001 i 2002 roku, w trakcie których ogółem wysłano 24 transporty darów o wadze ponad 130 ton. w rejon Kłodzka, Wrocławia, gminy Zator i Bogacic Starych.  Współorganizator otwartych akcji oddawania krwi. Wielokrotnie pomagał w pozyskiwaniu rzadkich grup krwi dla osób przebywających w szpitalach, środków na zabiegi operacyjne i zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych, po wypadkach oraz ciężko chorych. Pan Zajdler organizował także zbiórki żywności w okresie przedświątecznym przeznaczone dla osób najuboższych. Ściśle współpracował z samorządami gminnymi, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi mediami.

 

Decyzją Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża, Uchwała nr 4/2021 z dnia 25.09.2021r. został uhonorowany Godnością Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

KONFERENCJA Z OPIEKUNAMI SZKOLNYCH KÓŁ PCK

W dniu 05.10.2021r. odbyła się konferencja z nauczycielami – opiekunami szkolnych
kół PCK z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego zorganizowana przez
Oddział Rejonowy PCK w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyło 54 nauczycieli-
opiekunów Szkolnych Kół PCK.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Poznań Centrum. Podczas
spotkania omówione zostały:
 działalność organizacji w tym propozycje zadań na rok szkolny 2021/2022
 bezpłatne programy edukacyjne i konkursy realizowane przez Polski
Czerwony Krzyż w roku szkolnym 2021/2022.
 złożono podziękowania za przeprowadzone w ubiegłym roku akcje.
Dziękujemy wszystkim opiekunom szkolnych kół PCK za dotychczasową
współpracę i życzymy dużo satysfakcji z pracy SK PCK w nowym roku szkolnym.

DZIEŃ MŁODZIEŻY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA - 25 PAŹDZIERNIKA

25 października obchodzimy Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest świętem młodych działaczy, entuzjastów i wolontariuszy Stowarzyszenia. By upamiętnić w wyjątkowy sposób ten dzień, chcielibyśmy zaprosić wszystkie zaprzyjaźnione szkoły, w tym Szkolne Koła PCK do włączenia się w naszą tegoroczną akcje.

Planujemy zorganizować akcję pod tytułem „Czerwonokrzyski łańcuch przyjaźni”. By móc zrealizować nasz pomysł, niezbędne jest włączenie się jak największej ilości szkół oraz przedszkoli.

Chcielibyśmy by realizacja naszej akcji wyglądała następująco:

* Do dnia 15 października zgłoszenia szkół i przedszkoli.

* Od dnia 15 października  każda placówka szkolna lub przedszkolna, która włączy się do naszej inicjatywy tworzy w dowolnej technice czerwony łańcuch o minimalnej długości 5 metrów (im dłuższy tym lepszy), do którego przyczepi logo lub nazwę swojej szkoły lub przedszkola.

* Do dnia 21 października szkoły oraz przedszkola dostarczą stworzony fragment czerwonego łańcucha do siedziby biura WOO PCK w Poznaniu lub umówi się telefonicznie po jego odbiór z naszej strony.

* Dnia 25 października dostarczone lub odebrane części „Czerwonokrzyskiego łańcucha przyjaźni” będziemy chcieli przy pomocy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK połączyć w jeden długi fragment lub z połączonych elementów stworzyć Czerwony Krzyż.

 

Prosimy również pamiętać o dokumentacji fotograficznej z tworzenia łańcucha w swoich szkołach oraz przedszkolach, którą z miłą chęcią umieścimy na naszej stronie internetowej

REGULAMINY KONKURSÓW 2021

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu zamierza w tym roku zorganizować konkursy dla dzieci i młodzieży z szkół podstawowych oraz szkół średnich, poniżej do pobrania regulaminy do następujących konkursów:
1. REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ O TEMATYCE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ LUB KRÓTKI FILM INSTRUKTAŻOWY  Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.
2. REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ PROMUJĄCĄ HONOROWE KRWIODAWSTWO.

ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

11 września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w 2000 r. Celem tego święta jest promowanie znaczenia pierwszej pomocy w ratowaniu zdrowia i życia. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofy naturalne, ale również w zwykłym, codziennym życiu.


Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie. Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np.: w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tego typu zdarzenia mają często miejsce podczas wypadków drogowych.


Wg badań GUS w 2020 roku najczęściej jednak dochodziło do wypadków czy zdarzeń losowych w domu pacjenta (prawie 80 % przypadków). Bez wątpienia dane te pokazują, że statystycznie to właśnie osobom bliskim najczęściej udzielamy pierwszej pomocy. W 2017 r. 67 % osób przebadanych przez CBOS, deklarowało, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, przy czym jedynie 19% osób jest całkowicie pewnych swoich kwalifikacji w tej dziedzinie. Wynika z tego, że tylko co 5 osoba umiałaby udzielić pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej.Nauka udzielania pierwszej pomocy nie jest jednak jak jazda na rowerze, nie da się jej nauczyć raz
na całe życie. Ważne jest, aby regularnie odświeżać już zdobytą wiedzę, dlatego zapraszamy na kursy i szkolenia, które prowadzą Oddziały Okręgowe PCK na terenie całego kraju. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy może być dobrym pretekstem, aby się na taki kurs zapisać i zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

W tym dniu składamy najlepsze życzenia wszystkim tym, którzy codziennie ratują życie i zdrowie ludziom na całym świecie, udzielając im pierwszej pomocy.


22.08.2021 - FESTYN W SZRENIAWIE

W niedzielę 22.08.2021 r. w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie odbył się festyn, na którym nie mogło zabraknąć Polskiego Czerwonego Krzyża, uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy dotyczących naszej Organizacji oraz nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

21.08.2021 - GR PCK POZNAŃ

"Stoi na stacji lokomotywa, Ciężka, ogromna i pot z niej spływa”. Tak po nas pot spływał podczas warsztatów katastroficznych CARGO, które organizowaliśmy w minioną sobotę 21 sierpnia. Ćwiczyliśmy działania ratownicze podczas symulowanego zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych. Było ciasno, było duszno, wysoko, ale też nisko. Niektórzy znaleźli się pod kołami pociągu, a inni mieli okazję zasmakować roli maszynisty. Zrealizowaliśmy założone cele i działając wspólnie i  bezpiecznie „uratowaliśmy” naszych poszkodowanych. Cieszymy się praktycznym zgrywaniem ratowników Grupy Ratownictwa PCK w Poznaniu i jednostek OSP i stworzeniem wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń. Było to także dla nas duże wyzwanie organizacyjne, które liczymy zaowocuje jeszcze lepszym wydarzeniem w przyszłości .
Dziękujemy za czynny udział, stworzenie dobrej atmosfery i współpracę  Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Krzesiny i Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna. Żadne warsztaty nie mogły by się też odbyć bez zaangażowania wyrozumiałych pozorantów - członków Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR.
Partnerami merytorycznymi naszych warsztatów był Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który zaprezentował sprzęt ratownictwa technicznego #PKP. A pomagali nam  FAWOR SPC - dzięki któremu wszyscy uczestnicy mieli pyszne słodkości na przekąskę oraz Dla miłośników kolei - PKP CARGO dzięki, któremu mogliśmy ćwiczyć w tak nietypowym miejscu. Zaś nasze działania podczas scenek obserwowali ratownicy medyczni z P0134 Poznań Winogrady.
Dziękujemy, że byliście !!!! i… do zobaczenia 

/cytat za J.Tuwim „Lokomotywa”/

21.08.2021 - XIII OGÓLNOPOLSKI NADWARCIAŃSKI RAJD HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

W sobotę 21.08.2021 r. odbył się XIII Ogólnopolski Nadwarciański Rajd Honorowych Dawców Krwi. Udział w Rajdzie wzięło 185 osób z Łodzi, Rybnika, Turku, Tuliszkowa, Słupcy, Nekli, Czerwonaka, Poznania, Kostrzyna, Swarzędza, Skórzewa, Kiekrza, Bolechowa, Kórnika, Środy Wlkp. Meta zorganizowana była w Kórniku na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu "Oaza-Błonie". Uczestnicy zwiedzali dawne miasto Bnin, które zostało wcielone do Kórnika pomimo, że jest starsze niż Kórnik. Następnie miejsce urodzenia Wiesławy Szymborskiej - laureatki nagrody Nobla. Zwiedzano również Zamek w Kórniku oraz miasto Kórnik. Uczestnicy byli oprowadzani przez wykwalifikowanych przewodników. Osoby chętne skorzystały z wycieczki statkiem po jeziorze kórnickim, z kąpieli w jeziorze na strzeżonej plaży. Na mecie strażacy z OSP w Kórniku oraz członkowie Klubu HDK PCK przy OSP w Kórniku przeprowadzili konkursy sprawnościowe i umysłowe dla uczestników rajdu. Każdy uczestnik konkursów otrzymał nagrodę. Organizatorzy przygotowali również poczęstunek czyli grochówkę, kiełbasę i kaszankę z różna oraz kawę i herbatę. Organizatorami rajdu byli:- Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu
- Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP w Kórniku
- Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta i Gminy Nekla
- Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Zdrowie" przy Starostwie Słupeckim w Słupcy
- Klub HDK PCK "Środowiskowy" przy Urzędzie Miasta w Słupcy
- Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
Pozostałe Instytucje wspierające i pomagające:
- Powiat Poznański
- Miasto Poznań
- Gmina Kórnik
- Starostwo Słupeckie
- Urząd Miasta w Słupcy
- Oddział Rejonowy PCK w Słupcy
- Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu "Oaza-Błonie" w Kórniku
- JAGUAR / Skórzana Galanteria Reklamowa, Stefan Chwiłowicz
- Piekarnia i Cukiernia EITNEROWIE w Nekli
- Spółdzielnia Inwalidów "Przyjaźń" w Słupcy- Słupecki Klub Krótkofalowców SP3YAD
- Pasieka "Pod lasem" Jarek Kapczyński Nekla

25.07.2021 - KLUB HDK PCK PRZY UMiG NEKLA

W przepiękną niedziele lipca 25.07.2021 r. w Nekli Klub Honorowych Dawców Krwi przy UMiG Nekla zorganizował festyn rodzinny połączony z zawodami wędkarskimi. Dla każdego uczestnika przygotowanych było wiele atrakcji, dostosowanych do wieku. 

18.05 - 19.05 GR PCK POZNAŃ

To były emocjonujące dwa dni. Braliśmy udział w ćwiczeniach Renegade Sarex21 , w ramach których na miejscu katastrofy lotniczej  działały jednostki Systemu Ratownictwa Polski Czerwony Krzyż (PCK) . W realizacji scenariuszy poszukiwań terenowych, zadań ratowniczych i wsparcia planistyki działaliśmy wspólnie z Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz i Grupa Ratownictwa PCK Koszalin , a także innymi zadysponowanymi jednostkami. Współorganizatorami ćwiczeń byli Grupa Ratownictwa PCK Warszawa oraz GRM PCK Wroclaw . Cieszymy się, że nasi ratownicy wspólnie z innymi GR zaprezentowali się jako istotny element w tego typu działaniach łącząc profesjonalizm działania ze współpracą na miejscu akcji.

GR PCK POZNAŃ

Nie da się utrzymywać gotowości i odpowiedniego poziomu wyszkolenia jednostki ratowniczej bez ćwiczeń. Dlatego w sobotę ćwiczyliśmy triage, ewakuację i procedury medyczne w pięknych okolicznościach nadwarciańskiej przyrody. Dziękujemy Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Komplexmłyn oraz Wody Polskie za możliwość skorzystania z ciekawego miejsca ćwiczeń.

WIELKANOCNE PACZKI 

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu przygotował paczki wielkanocne, które zostały przekazane naszym podopiecznym. Dzięki uprzejmości naszych darczyńców, firmie Terravita Spółka z o.o.  oraz Strauss Cafe Poland sp. z o.o. mogliśmy wzbogacić nasze paczki o ich produkty - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ! :) 

IKEA WSPIERA POLSKI CZERWONY KRZYŻ W WALCE Z PANDEMIĄ

W ramach walki z pandemią koronawirusa IKEA przekazała Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w ramach darowizny środki ochrony bezpośredniej. Do pracowników i wolontariuszy PCK opiekujących się m.in. seniorami oraz osobami chorymi i z niepełnosprawnościami trafiło łącznie kilkadziesiąt tysięcy fartuchów, masek i przyłbic.Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna, która dociera z pomocą do potrzebujących w całym kraju. Na wsparcie może liczyć każdy, bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, płeć, religię, język i poglądy polityczne.

W dobie pandemii koronawirusa pracownicy i wolontariusze PCK pełnią szczególnie ważną rolę. Opiekują się m.in. seniorami, którzy z powodu ryzyka zakażenia powinni pozostać w domach. Dostarczają im z paczki z żywnością, a także pomagają w robieniu zakupów i kupowaniu leków. Osoby samotne, chore i z niepełnosprawnościami codziennie otrzymują pomoc od ponad 5700 pracowników PCK. Świadczą oni usługi pielęgnacyjne, poza tym pomagają w codziennych domowych obowiązkach, takich jak sprzątanie czy robienie zakupów. Niezależnie od tego PCK codziennie dostarcza pomoc żywnościową do 100 tysięcy osób.

Realizacja powyższych zadań wymaga bezpośredniego kontaktu z osobami, które otrzymują pomoc. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem beneficjentów, a także pracowników i wolontariuszy, IKEA przekazała Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w ramach darowizny 48 800 jednorazowych fartuchów foliowych oraz 16 000 masek medycznych i tyle samo przyłbic. W pomoc zaangażowane były różne podmioty IKEA, zarówno te z Grupy Ingka, prowadzące w Polsce sklepy IKEA, jak te z Grupy Inter IKEA, odpowiadające m.in. za produkcję.

PCK to organizacja, która działa w całej Polsce, dlatego środki ochrony trafią do oddziałów we wszystkich 16 województwach.

Serdecznie dziękujemy IKEA za wsparcie. Bezpieczeństwo naszych pracowników i osób, którym udzielamy pomocy traktujemy priorytetowo, dlatego mamy naprawdę duże potrzeby, jeśli chodzi o fartuchy, maseczki czy przyłbice. Te pochodzące z darowizny IKEA przekażemy pracownikom i wolontariuszom odpowiedzialnym za wydawanie m.in. żywności i produktów higienicznych, a także siostrom PCK, które każdego dnia pomagają w tym trudnym czasie seniorom – mówi Małgorzata Szukała, Kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów z Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jako IKEA jesteśmy w Polsce od 60 lat. Staramy się być dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności, w których żyją osoby potrzebujące szczególnej opieki w tych trudnych czasach pandemii. Właśnie do wielu z nich każdego dnia docierają ze wsparciem pracownicy oraz wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża. Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu zwiększy się bezpieczeństwo ich pracy. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym za serce, z jakim podchodzą do swoich działań – mówi Magdalena Betin, Liderka zrównoważonego rozwoju z IKEA Retail Polska.

Poza Polską, środki ochrony bezpośredniej otrzymały w ramach darowizny od IKEA także organizacje charytatywne z Serbii, Chorwacji i Rumunii. Całkowita wartość przekazanych towarów wyniosła ponad 1 mln euro.

Darowizna dla PCK to kontynuacja programu pomocowego IKEA w walce z konsekwencjami rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na ten cel firma postanowiła przeznaczyć w Polsce 4,5 miliona złotych.

W ramach akcji #PomagamyRazem IKEA wraz z partnerami udzieliła wsparcia rzeczowego m.in. Obiektom Infrastruktury Krytycznej, Gminnym Centrom Kwarantanny, osobom w kryzysie bezdomności, ubogim, rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz dzieciom i młodzieży. Pomoc miała na celu ochronę zdrowia oraz zapewnienie środków niezbędnych do życia osobom dotkniętym pandemią COVID-19. W ramach ogólnopolskiej inicjatywy #WzywamyPosiłki, pracownicy IKEA Food przygotowali 40 tysięcy posiłków dla szpitali, placówek ratowniczych i laboratoriów. Sklepy IKEA przekazały do lokalnych szpitali pomoc w postaci naszych produktów.

W lipcu 2020 roku IKEA przekazała meble i akcesoria 37 stacjonarnym oddziałom psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w 34 szpitalach w całym kraju. Z kolei w grudniu 2020 roku wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacją Ocalenie firma uruchomiła program „Razem w Trosce o Dom”, którego celem jest wsparcie w tworzeniu lepszego i bezpiecznego domu dla tych, którzy go nie mają lub go stracili.

W 2021 roku IKEA kontynuuje politykę wsparcia. W styczniu przekazała stacjom pogotowia w 10 miastach w Polsce łóżka, materace, artykuły wyposażenia kuchni i łazienek, a także kołdry i poduszki oraz koce. Do ratowników trafiło łącznie prawie 9 tysięcy produktów IKEA.#AKCJA DONACJA

Niemal 1 na 6 dziewcząt w Polsce opuściła zajęcia lekcyjne podczas miesiączki z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych* – wynika z najnowszych badań Procter&Gamble dotyczących ubóstwa menstruacyjnego.

Polski Czerwony Krzyże razem z marką Always w 2020 r. rozpoczął nowy program #AkcjaDonacja, mający na celu zmniejszenie skutków problemu ubóstwa menstruacyjnego w Polsce. Rozpoczęcie programu poprzedziła akcja sprzedażowa marki Always w sklepach i drogeriach w całym kraju. Od 1 lutego do 15 marca 2020r. klientki kupujące paczkę podpasek Always fundowały jedną podpaskę dla beneficjentek programu #AkcjaDonacja. Akcję wspierać można było także w mediach społecznościowych udostępniając w serwisie Facebook lub Instagram zdjęcie z hashtagami #Always #AkcjaDonacja.

W wielu krajach miesiączka nadal jest tematem tabu, co niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Nawet w najbardziej rozwiniętych aglomeracjach zdarza się, że uczennice tracą możliwość uczęszczania na lekcje z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych. Problem ten najczęściej jest lekceważony, a społeczeństwo postrzega go jako wymówkę na szkolne nieobecności. Gdy brakuje podpasek czy tamponów, młode dziewczyny używają papieru toaletowego lub skrawków ubrań. Wpływa to jednak znacząco na ich komfort i samoocenę. Przez nieobecność w szkole, dziewczęta tracą kontakt z przyjaciółmi i możliwość uczestnictwa w aktywnościach, które są istotne dla budowania ich pewności siebie, a to z kolei jest niezwykle ważnym elementem dojrzewania. W Polsce problem ten dotknął niemalże 1 na 6 dziewcząt.

Marka Always od lat wspiera młode dziewczyny na całym świecie w budowaniu poczucia własnej wartości. Po sukcesie wieloletniej kampanii Always #JakDziewczyna, przyszła pora na nowy projekt. We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, producent kobiecych produktów higienicznych Procter & Gamble rozpoczyna program Always #AkcjaDonacja mający na celu wspieranie uczennic, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na zakup artykułów menstruacyjnych.

Od marca do końca czerwca 2020 r. 24 958 dziewcząt z 451 szkół (326 szkół podstawowych i 127 szkół średnich) otrzymało pakiety podpasek zapewniające im komfort na cały semestr wiosenny. Pakiety podpasek trafił do dziewcząt za pośrednictwem PCK pomimo pandemii.
We wrześniu 2020 r. kolejne ponad 9600 dziewcząt w województw : lubelskiego, śląskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i warmińsko – mazurskiego otrzymało 770 000 podpasek.

Druga edycja #AkcjiDonacji rozpocznie się w 2021 r. Program poprzedziła akcja sprzedażowa marki Always, która trwała od 1 do 29 września 2020 r.

Na terenie Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w drugiej edycji programu 1796 dziewcząt z 46 szkół otrzymało pakiety podpasek.

GR PCK POZNAŃ

W czwartek w naszej siedzibie odbyła się miła uroczystość. Przedstawiciele WORD Poznań
przekazali nam nowy sprzęt :
deskę ortopedyczną
deskę ortopedyczną pediatryczną
2 szperacze LED
Przekazany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu sprzęt będzie nam służył podczas zajęć edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu udzielania pomocy i bezpieczeństwa oraz realizacji zadań statutowych z zakresu ratowania zdrowia i życia ludzkiego .
Bardzo dziękujemy
Poznański WORD, w ramach swojej działalności, prowadzi działania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

ŚWIĄTECZNE PACZKI PCK I AMAZON

To był ciężki rok dla wszystkich. Również dla organizacji pozarządowych. Polski Czerwony Krzyż dzięki wsparciu partnerów mógł od razu rozpocząć działania pomocowe w ramach walki z pandemią. Głównym partnerem PCK w walce z koronawisrusem został Amazon, dzięki któremu udało nam się stworzyć m. in. 3 punkty tymczasowego pobytu dla chorych na Covid 19. Teraz ponownie łączymy siły przed Świętami i przygotowujemy 1800 paczek dla seniorów, osób samotnych i rodzin z dziećmi. W tym szczególnym czasie ważne jest, aby nikt nie został sam, dlatego nasi pracownicy i wolontariusze dostarczają paczki dla potrzebujących, które choć trochę pomogą im godnie przeżyć Święta.

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu dostarczył potrzebującym 200 paczek świątecznych.

YOUTUBE.COM - FILM Z ROZDAWANIA PACZEK (KLIKNIJ OBRAZEK PONIŻEJ)

GR PCK POZNAŃ

Ratownik na plantacji choinek realizuje nasz świąteczny projekt pomocowy W tym szczególnym przedświątecznym okresie przekazujemy medykom i ratownikom pełniącym służbę w Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
i okolicy oraz poznańskim izolatorium żywe prosto z plantacji. Niech ozdobią Im Święta Bożego Narodzenia. Życzymy Wam wytrwałości, pasji i satysfakcji z misji zwłaszcza teraz w okresie walki z pandemią
Nasz projekt, nie byłby możliwy dzięki współpracy z Nadleśnictwo Łopuchówko, Lasy Państwowe
, Nadleśnictwo Oborniki, Lasy Państwowe
i Nadleśnictwo Babki, które przekazały drzewka. Dziękujemy
Do tej pory odwiedziliśmy:
Zespół Ratownictwa Medycznego P0117 i P0134 Al. Solidarności
Zespół Ratownictwa Medycznego P0144 Suchy Las
Zespół Ratownictwa Medycznego P0146 Bolechowo

Izolatorium w Hotel Ikar


Będzie nam miło jak podzielicie się z nami zdjęciami Waszych ozdobionych choinek

A w transporcie pomaga nam #Caddy od Volkswagen Poznań - Fabryka Samochodów Dostawczych i Komponentów

#pck #ratownictwo #pomocPCK #WspierajLokalnie #VolkswagenPoznan

GR PCK POZNAŃ

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. przekazał w użyczenie Grupie
Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu samochód Caddy, dzięki któremu ratownicy i wolontariusze PCK zyskali sprawny środek transportu. Otrzymany samochód sprawi, że nasi ratownicy będą mogli sprawnie dotrzeć ze sprzętem na akcję ratowniczą lub ćwiczenia. W ramach naszych działań statutowych Caddy pomoże także nieść pomoc potrzebującym podczas pandemii COVID-19 w Poznaniu i Wielkopolsce. Za wsparcie i społeczne zaangażowanie serdecznie dziękujemy. Cieszę się, że możemy liczyć na pomoc poznańskiej firmy, która angażuje się na rzecz lokalnej społeczności.


GR PCK POZNAŃ

Grupa Ratownictwa przy Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu sukcesywnie uzupełnia swoje wyposażenie obowiązkowe niezbędne do realizacji celu statutowego Polskiego Czerwonego Krzyża, którym jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie, we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie. Jakiś czas temu Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu rozpatrzyła pozytywnie nasz wniosek, dzięki któremu mogliśmy zakupić sprzęt służący w szczególności do zabezpieczenia miejsca akcji ratowniczych, działań edukacyjnych i wyposażenia zaplecza kwatermistrzowskiego:
 • Agregat prądotwórczy
 • Maszt oświetleniowy akumulatorowy
 • Listwy zasilające
 • Pojemnik na sprzęt radiokomunikacyjny
 • Zestaw narzędzi
 • Pokrowce na elementy masztu oświetleniowego
Dziękujemy za to ważne dla nas wsparcie.

PCK WSPIERA MEDYKÓW

W trudnym czasie pandemii wspieramy ratowników medycznych , którzy są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. W ciągu kilku ostatnich dni dostarczyliśmy ratownikom medycznym pracującym na Podstacjach Pogotowia Ratunkowego, punktach wyczekiwania karetek pogotowia i szpitalach produkty firmy Procter&Gamble w tym marki Gillette (maszynki do golenia, pianki, wodę toaletową), szampony oraz Head and Shoulders oraz środki ochrony osobistej (maski ochronne, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).

Przekazanie tych zestawów było możliwe dzięki partnerowi Polskiego Czerwonego Krzyża firmie Procter&Gamble oraz Amazon Polska, które wspierają akcję pomocową. Dziękujemy !!!!

 

Niespodzianki dotarły do:

1. Podstacja Pogotowia Ratunkowego ul. Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań

2. Punkt wyczekiwań Pogotowia Ratunkowego w Rokietnicy, ul. Szkolna 1, 62-090 Rokietnica

3. Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Luboniu ul. Pułaskiego 15, 62-031 Poznań

4. Miejsce wyczekiwań Pogotowia Ratunkowego ul. Wiśniowa 13 A, 61-477 Poznań

5. Podstacja Pogotowia Ratunkowego ul. Rycerska 10 60-346 Poznań

6. Punkt Wyczekiwań Pogotowia Ratunkowego w Suchym Lesie ul. Obornicka 149, Suchy Las

7. Podstacja Pogotowia Ratunkowego Rataje, os. Piastowskie 15, 61-148 Poznań

8. Miejsce wyczekiwania Pogodowia Ratunkowego Bolechowo, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska

9. Miejsce wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

10. Miejsce wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego, ul. Słoneczna 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

11. Miejsce wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego, Port Lotniczy Ławica ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań

12. Podstacja Pogotowia Ratunkowego ul. Dworcowa 24 ,62-020 Swarzędz

13. Miejsce wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego Pobiedziska, 62-010 Pobiedziska, ul. Jagiełły 41

14. Miejsce wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego, ul.Szwajcarka 3, 61-285 Poznań.

15. Izolatorium w Hotelu Ikar w Poznaniu ul. Solna 18, 61-735 Poznań

PCK W WALCE Z COVID-19

Dzięki pomocy firmy AMAZON mogliśmy wesprzeć w walce z COVID - 19 instytucje najbardziej zagrożone zakażeniami. W grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem koronawirusem COVID-19 znajdują się zwłaszcza osoby starsze i niepełnosprawne. Po 61. roku życia osłabia się bowiem układ immunologiczny, co sprawia, że seniorzy częściej zmagają się z chorobami przewlekłymi.Podobnie jest z osobami zmagającymi się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.  

Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu przekazał środki ochrony osobistej (maski chirurgiczne, rękawiczki, przyłbice i płyn odkażający) do miejsc gdzie środki te są ograniczone, a pomoc jest szczególnie potrzebna:

1. Dom Pomocy Społecznej, Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań

2. Dom Pomocy Społecznej, Ugory 18/20, 61-623 Poznań
3. Dom Pomocy Społecznej, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
4. Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań
5. Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu, ul. Swoboda 41
60-389 Poznań

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Mosinie ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina
7. Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10 w Poznaniu
8. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu, Zespół Szkół nr 111 w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r.      135/147, 61-545 Poznań
9. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera, Szkoła Podstawa nr 110 dla dzieci Przewlekle Chorych, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań 


Było to możliwe dzięki partnerstwu Polskiego Czerwonego Krzyża z Amazon Polska

CIRCLE K RAZEM Z PCK

Circle K wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem wesprze 5 tysięcy seniorów w całej Polsce przekazując im paczki z produktami spożywczymi. Jest to odpowiedź na problemy osób starszych, które w związku z pandemią koronawirusa znalazły się w grupie ryzyka i często nie mają możliwości zrobienia zakupów.

Paczki z podstawowymi produktami spożywczymi (mleko, masło, chleb, sery, itp.) dostępnymi na stacjach Circle K zostaną przygotowane i przekazane całkowicie nieodpłatnie seniorom w całej Polsce.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża, paczki zostaną dostarczone osobom potrzebującym bezpośrednio do ich mieszkań, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny. Aby wszystkie paczki mogły sprawnie dotrzeć do seniorów, Circle K na ten cel przekaże również 5 000 litrów paliwa do użytku PCK.


Członkowie Grupy Ratownictwa PCK w Poznaniu, wolontariusze oraz pracownicy Oddziału Rejonowego PCK w Poznaniu wydali łącznie 300 paczek, które OR PCK w Poznaniu otrzymał w ostatnich dniach od Circle K

Grupa Ratownictwa PCK Poznań - Razem w walce z koronawirusem

Razem w walce z koronawirusem❗️
Nasi ratownicy we współpracy z Miasto Poznań, Caritas Poznań i innymi organizacjami pozarządowymi dołączyli do akcji pomocy osobom starszym i potrzebującym będącym teraz szczególnie w grupie ryzyka. Korzystamy z naszego nowego środka transportu

Izolatorium

Tydzień temu odpowiedzieliśmy pozytywnie na zapytanie Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu o możliwość wsparcia przy organizacji izolatorium w Hotel Ikar w Poznaniu. Cały czas trwały przygotowania, wczoraj wprowadził się pierwszy pensjonariusz a ratownicy z naszej Grupy objęli dyżury we współpracy z personelem medycznym Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu. Do naszych zadań należy nadzór nad alarmowym numerem kontaktowym, całodobowy dozór budynku hotelu, wsparcie przy roznoszeniu posiłków i w razie potrzeby pomoc personelowi medycznemu.

#zostańwdomu #pomocPCK #PCK

KORONAWIRUS - POMOC

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu przekazał 16 paczek dla osób przebywających na kwarantannie. Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do skompletowania paczek był możliwy dzięki środkom własnym, który przekazaliśmy na ten cel. Dodatkowo udało nam się przekazać flizeline do Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, w którym to odbywa się szycie masek ochronnych dla personelu medycznego .


XXVIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

13.01.2020 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu odbył się etap rejonowy XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Udział wzięło 22 uczniów, 13 reprezentowało szkoły podstawowe a 9 szkoły ponadgimnazjalne.
W kategorii szkół podstawowych wyniki były następujące:
I miejsce - Weronika Graczyk z Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu
II miejsce - Amelia Jasińska z Szkoły Podstawowej w Gułtowych
II miejsce - Maja Miłańska z Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu
III miejsce - Dominika Grześkowiak z Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu
IV miejsce - Jakub Fornalik z Szkoły Podstawowej nr 85 w Poznaniu
IV miejsce - Jan Pacak z Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu
V miejsce - Anna Flejszman z Szkoły Podstawowej w Siekierkach
VI miejsce - Alicja Glabus z Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu
VII miejsce - Julia Kurowska z Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie
VII miejsce - Jagoda Górczak z Szkoły Podstawowej w Daszewicach
VIII miejsce - Oliwia Arciszewska z Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyniki były następujące:
I miejsce - Aleksandra Zielińska z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
II miejsce - Maria Łubieńska z Zespołu Szkół Pijarów w Poznaniu
II miejsce - Anna Kwaśniewska z V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
III miejsce - Karolina Duchlewicz z XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
III miejsce - Weronika Nowaczyk z Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu
IV miejsce - Magdalena Matuszak z II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
V miejsce - Krystian Skorliński z Zespołu Szkół Budowlanych  w Poznaniu (branżowa)
VI miejsce - Marta Paprocka z Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu
VII miejsce - Wiktoria Wawrzyniak z Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu (technikum)

Czerwonokrzyska Gwiazdka

Podczas Czerwonokrzyskiej Gwiazdki w 2019 roku udało nam się wydać 180 świątecznych paczek dla naszych podopiecznych. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.


Tramwajada - Zostań Bohaterem - Oddaj Krew

Dnia 27 listopada 2019 roku przeprowadzony został happening „Zostań Bohaterem - Oddaj Krew” w postaci „tramwajady” ulicami Poznania. Na ulicach Poznania spotkać można było zabytkowy tramwaj propagujący idee honorowego krwiodawstwa, a na przystankach Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu rozdawali ulotki edukacyjne informujące o honorowym krwiodawstwie.

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Poznania, wszystkim zaangażowanym składamy serdeczne podziękowania :)  


Wiem Jak Ratować Życie

15 listopada 2019 r. uczniowie klas V i VI Szkół Podstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego wzięli udział w konkursie z zakresu pierwszej pomocy „Wiem Jak Ratować Życie”. W dwóch kategoriach (szkół poznańskich i powiatowych) łącznie udział wzięło 19 czteroosobowych zespołów. Uczniowie zmagali się z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Mieli do rozwiązania min. test i krzyżówkę oraz do przygotowania plakat i hasło związane z tematyką konkursu.

Część praktyczna składała się z szeregu scenek – pozoracji. Na punktach z symulowanymi urazami – tematyka pozoracji nawiązywała do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków. W ich trakcie zawodnicy mieli za zadanie wykonać czynności ratownicze.

 

Z szkół podstawowych miasta Poznania najlepszymi okazali się:

1.   Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu – I miejsce

2.   Szkoła Podstawowa nr 67 w Poznaniu – II miejsce

3.   Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu– III miejsce

 

Natomiast w kategorii powiatowych szkół podstawowych zwyciężyli:

1.  Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu – I miejsce

2.  Szkoła Podstawowa nr 67 w Poznaniu – II miejsce

3.  Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu– III miejsce

 

Nagrody i upominki wykorzystane podczas konkursu zakupione został ze środków pochodzących min. z dotacji Powiatu Poznańskiego.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy wiedzy, odwagi i zaangażowania !!!!


25 październik – Dzień Młodzieży Czerwonokrzyskiej

Jednym z głównych filarów naszej działalności jest Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzięki ich zaangażowaniu każdego dnia możliwe jest realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia oraz promowanie humanitarnych idei w środowisku dziecięco – młodzieżowym. Wolontariat w Czerwonym Krzyżu daje młodym ludziom możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości. Daje odczuć smak sukcesów i porażek oraz niesamowite poczucie spełnienia. Różnorodność akcji i dynamika organizacji nie pozwala jednak aby codzienne działania przerodziły się w rutynę. 25 października w Dzień Młodzieży Czerwonokrzyskiej o godzinie 19.00 na Placu Wolności dla uczczenia tego znaczącego święta organizujemy happening Fireshow. Niesamowity pokaz tańca z ogniem, laserów i dźwięku wykonają członkowie Fundacji Pro-Spin. Dodatkowo fontanna na Placu Wolności w godzinach 19.00-20.00 rozświetli się na czerwono. Zapraszamy wszystkich członków, wolontariuszy i sympatyków Polskiego Czerwonego Krzyża do świętowania z nami. Będzie nam miło jeżeli w geście solidarności ubierzecie coś czerwonego.

W dniu 19.10.2019r. zorganizowana została kwesta uliczna w ramach kampanii Polskiego Czerwonego Krzyża „Światowy Dzień Walki z Głodem”.

Dzięki zaangażowaniu młodzieży ze szkół miasta Poznania i powiatu poznańskiego udało się zebrać kwotę 3205,05 złotych. Dochód ze zbiórki przeznaczony zostanie na dożywianie dzieci potrzebujących wsparcia. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy

Pierwsza Pomoc - nauka przez zabawę – Szpital dla pluszaków

W dniach 15-17.10.2019 roku w przedszkolach Hop Sa Sówka, Ciekawski Jeż O! Zwierz oraz w terapeutycznej szkole podstawowej Drzewo Ciekawości odbył się cykl zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które prowadziła Justyna Kowalska-Zych – instruktor pierwszej pomocy PCK. Opowiedziała przedszkolakom o podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania oraz sposobach udzielania pierwszej pomocy w przypadkach niegroźnych urazów, ale i poważnych zachorowań. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Podczas spotkania nauczyły się numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Wszystkie nowe umiejętności dzieci mogły przećwiczyć na swoich ukochanych pluszakach, które opatrywały z bardzo dużym zaangażowaniem. Wszystkim młodym „ratownikom” gratulujemy zapału i entuzjazmu w działaniach.


Warsztaty z pierwszej pomocy w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu.

W dniu 10.10.2019 r. uczniowie klas przysposabiających do pracy oraz klas ósmych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu brali udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez p. Justynę Kowalską - Zych – instruktora pierwszej pomocy PCK. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w zajęciach, mieli okazję nauczyć się praktycznych umiejętności udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Zaangażowanie wielu młodych uczestników było godne pogratulowania.


Mali ratownicy – zajęcia z pierwszej pomocy

Dnia 08 października 2019r. w dwóch klasach pierwszych SP nr 91 w Poznaniu odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadziła je Pani Justyna Kowalska-Zych – instruktor pierwszej pomocy PCK . Dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Zajęcia składały się z części teoretycznej dotyczącej zasad bezpieczeństwa i podstaw pierwszej pomocy. Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Uczniowie poznali numery telefonów ratunkowych oraz dowiedzieli się, w jaki sposób rozmawiać przez telefon z operatorem numeru 112. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci na swoich maskotkach mogły wykonać proste opatrunki i poćwiczyć czynności ratunkowe. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to lekcja – połączona z
zabawą, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.


Konferencja z opiekunami szkolnych kół PCK

W dniu 03.10.2019r. odbyła się konferencja z nauczycielami – opiekunami szkolnych kół PCK z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego zorganizowana przez Oddział Rejonowy PCK w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyło 58 nauczycieli-opiekunów Szkolnych Kół PCK. Spotkanie odbyło się w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Podczas spotkania omówione zostały:

 • działalność organizacji w tym propozycje zadań na rok szkolny 2019/2020
 • bezpłatne programy edukacyjne i konkursy realizowane przez Polski Czerwony Krzyż w roku szkolnym 2019/2020.
 • złożono podziękowania za przeprowadzone w ubiegłym roku akcje.

Dziękujemy wszystkim opiekunom szkolnych kół PCK za dotychczasową współpracę i życzymy dużo satysfakcji z pracy SK PCK w nowym roku szkolnym.


Jubileuszowa Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża „Od 100 lat wszędzie dla wszystkich”.

Od stu lat Polski Czerwony Krzyż wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje ideę niesienia bezinteresownej pomocy. Dlatego z tej okazji z jednej strony pragniemy podsumować nasz dorobek i przypomnieć wartości, którymi się kierujemy, z drugiej strony chcemy pokazać Polski Czerwony Krzyż jako organizację nowoczesną, odpowiadającą na wyzwania i potrzeby humanitarne współczesnego świata. W związku ze obchodami jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu 28 września 2019 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zorganizował uroczystą Galę z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości przedstawiona została prezentacja dotycząca historii Polskiego Czerwonego Krzyż, zaprezentowana inscenizacja artystyczna, zasłużeni członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża uhonorowani zostali odznaczeniami, medalami i wyróżnieniami. Całość uroczystości uświetnił koncert zespołu Masterbrass. W spotkaniu uczestniczyło 215 czołowych członków zrzeszonych w Polskim Czerwonym Krzyżu z terenu Wielkopolski oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.W związku z ogólnopolską kampanią „Dzień Walki z Głodem”

Polski Czerwony Krzyż zwraca się z gorącą prośbą o pomoc rzeczową.
W dniu 27.09.2019 r. na terenie Auchan odbędzie się zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych dla osób najuboższych podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wszystkim darczyńcom, którzy zechcą wesprzeć naszą akcję serdecznie dziękujemy!!!
„Nie pozwólmy, aby po ulicach naszego miasta chodziły głodne dzieci”


„Od 100 lat wszędzie dla wszystkich”. 

Wystawa jubileuszowa Polskiego Czerwonego Krzyża 

na palcu Wolności w Poznaniu

W 2019 roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi setną rocznicą swojego istnienia.

 Z tej okazji na palcu Wolności w Poznaniu w terminie od 16-30 września br. wyeksponowana zostanie wystawa „Od 100 lat wszędzie dla wszystkich”.

Wystawa „Od 100 lat wszędzie dla wszystkich” prezentuje historię PCK na przestrzeni wieku. Ekspozycja ma wartość historyczną i artystyczną, ale przede wszystkim pokazuje przemianę podejścia społecznego do ważnych kwestii, takich jak: ochrona zdrowia, krwiodawstwo, edukacja, zdrowe odżywianie.

Losy Polskiego Czerwonego Krzyża silnie łączą się z odbudowywaniem naszej państwowości. Przez cały ten okres organizacja kształtowała i wspierała polskie społeczeństwo, niosąc bezinteresowną pomoc oraz uwrażliwiając na krzywdę drugiego człowieka. Nasze społeczeństwo doświadczyło wielu nieszczęść. Polski Czerwony Krzyż, podobnie jak Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, stanowił odpowiedź dobrych, wrażliwych ludzi na rozległe potrzeby społeczne. Powstał z pragnienia niesienia pomocy podczas klęsk, wojen, głodu i epidemii, przyjmując za swą misję troskę o godność człowieka. Obecnie zajmuje szczególną pozycję pośród wielu organizacji pozarządowych  w naszym kraju, będąc stowarzyszeniem promującym humanitaryzm, wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

zdjęcia wykonała: Beata Kloskowska


Jesień w domu i zagrodzie. Retro Show - Muzeum Szreniawa
Pracownicy oraz wolontariusze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu jak co roku brali udział w festynie, który odbywał się na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego. Podczas festynu na stoisku PCK trwała licznie odwiedzana loteria fantowa na cele statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża. Oprócz loterii osoby nas odwiedzające mogły dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w tym nauczyć się podstawowych czynności mogących pomóc ratować ludzkie życie. 

Radosne dni obozu w Skawicy

W dniach od 20.07-02.08.2019r. w miejscowości Skawica k. Zawoi woj. małopolskie na terenie Ośrodka „Leśna Skawica” odbył się obóz szkoleniowo-wypoczynkowy WOO PCK w Poznaniu.

W pięknym beskidzkim krajobrazie wypoczywało i nabierało nowych doświadczeń ogółem 46 osób (łącznie z kadrą).

Młodzież z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem uczestniczyła w życiu obozowym aktywnie je kreując. Podczas trwania obozu odbyły się liczne szkolenia mające na celu przygotować młodzież do pracy czerwonokrzyskiej na swoim terenie. Obejmowały one następujące tematy:

Przygotowanie do uczestnictwa w czerwonokrzyskich programach; zajęcia warsztatowe z uzależnień od narkotyków, alkoholu i nikotyny; zapobiegania zarażeniom HIV/AIDS, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK.

W trakcie obozu realizowano tradycyjny program pozaszkoleniowy. Młodzież wykazała wiele inwencji twórczej. Obyły się również dwie wycieczki do Jeleniej Góry i Cieplic oraz Karpacza, podczas których uczestnicy mogli podziwiać zabytki i piękno przyrody.

Podsumowując można jednoznacznie stwierdzić, że były to dwa tygodnie wspaniałej zabawy i bardzo owocnej pracy, do czego przyczyniła się doświadczona kadra, otwarci uczestnicy oraz bardzo dobra lokalizacja i warunki bytowe. Należy podkreślić, że młodzież z obozu powróciła niezwykle zadowolona oraz pełna entuzjazmu i chęci do pacy w młodzieżowych strukturach PCK. 


Udało się zebrać prawie 2 tony złota

W ramach kampanii „Gorączki złota” w 2019 roku ponownie zorganizowaliśmy konkurs dla wszystkich przedszkoli i szkół na „Największego zbieracza złota”. Celem konkursu było zebranie jak największej ilości złotych monet (1, 2 i 5-groszowych), które po przeliczeniu zostały przekazane na wsparcie przedsięwzięć środowiska dziecięco-młodzieżowego, w tym dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż.  

W kampanii „Gorączka Złota” udział wzięło 68 przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Udało się zebrać 1 tonę 912 kilogramów i 989 g monet, co daje równowartość 19.146,76 zł.

W konkursie na „Największego Zbieracza Złota” zwyciężyli:

W kategorii przedszkola:

I miejsce Przedszkole nr 21 w Poznaniu

II miejsce Przedszkole nr 30 w Poznaniu  

III miejsce Przedszkole nr 31 w Poznaniu

W kategorii szkoły:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu

II miejsce Szkoła Podstawowa w Wirach

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 23 w Poznaniu

Bardzo dziękujemy i Serdecznie gratulujemy!!!

TABELA