WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W POZNANIU W ROKU 2023 PROWADZI USŁUGI OPIEKUŃCZE
NA TERENIE MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁANIA MOPR W POZNANIU, FILIE STRARE MIASTO I WILDA W RAMACH UMOWY
Nr ZSS-XIII.526.101.2022 Z DNIA 30.12.2022 R. ZAWARTEJ Z MIASTEM POZNAŃ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM:

Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych, w tym również dla 250 osób w ramach zachowania trwałości projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców
Poznania”, który był realizowany 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ZADANIE JEST SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA POZNANIA

#POZNANWSPIERA