OFERTY KURSÓW PIERWSZEJ POMOCY


Pierwsza pomoc to natychmiastowe działanie mające na celu ratowanie zdrowia bądź życia osób poszkodowanych, którzy odnieśli obrażenia lub nagle zachorowali.  

W trakcie szkolenia zostaną omówione oraz zobrazowane poszczególne etapy udzielania pomocy. Każde szkolenie zawiera zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Polski Czerwony Krzyż jest jednym z liderów szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Rocznie ponad 70 000 osób uczy się z PCK, jak pomóc w nagłym wypadku.

PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE - NAUCZ SIĘ JEJ Z NAMI!


Przyjdź na kurs do PCK

KURSY PIERWSZEJ POMOCY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Kurs podstawowy

Kurs przeznaczony dla wszystkich osób chcących nauczyć się udzielać pierwszej pomocy jak również dla osób, które chcą usystematyzować zdobytą już wiedzę z tego zakresu.

W czasie kursu szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne.

Instruktorzy inscenizują różne wypadki (tzw. pozoracje) przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji oraz rekwizytów. Pozoracje mają na celu oswojenie uczestników kursów z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości.

Staramy się, aby każdy uczestnik szkoleń miał poczucie, że umiejętności, które zdobył na szkoleniu pozwolą mu na komfortowe działanie w sytuacji kryzysowej.

Każdy z uczestników po ukończonym szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat Globalnego Centrum Referencyjnego do spraw Nauczania Pierwszej Pomocy, który jest ważny 2 lata.


Program kursu podstawowego:

 1. Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne.

 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

 3. Etapy udzielania pierwszej pomocy.

 4. Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

 5. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.

 6. Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy.

 7. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej.

 8. Wezwanie pomocy.

 9. Postępowanie w przypadku braku oddechu – Podstawowe Podtrzymywanie Życia - ćwiczenia na fantomach, AED.

 10. Postępowanie w przypadku: omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej, udaru mózgu.

 11. Postępowanie w przypadku ran i krwotoków; zmiażdżeń i amputacji.

 12. Postępowanie w przypadku wstrząsu.

 13. Postępowanie w przypadku oparzeń.

 14. Postępowanie w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć.

 15. Zasady ewakuacji poszkodowanego.

 16. Postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa i głowy.

 17. Apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.

Czas trwania kursu: 16 h dydaktycznych, dwudniowy kurs

Cena: 200,00 zł + 23% VAT / os 

Minimalna liczba osób w grupie: 8 - 10 osób

Szkolenia odbywają się w wcześniej zaplanowanym terminie, na który obowiązują zapisy.KURSY PIERWSZEJ POMOCY DLA FIRM

Kurs pierwszej pomocy przeznaczony jest dla wszystkich pracowników – bez względu na pracę którą wykonują. Nikt nie jest bowiem zwolniony z udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.


Szkolenie z pierwszej pomocy przeznaczone są dla małych firm jak i również dużych przedsiębiorstw.


Kurs elementarny:

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, które mogą spotkać każdego.
Podczas kursu uczestnicy mają okazję przećwiczyć najważniejsze elementy pierwszej pomocy np. postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Program kursu elementarnego:
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
4. Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia.
5. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych raz i oparzeń.

Czas trwania kursu: 5h dydaktycznych
Cena: 750,00 zł + 23% VAT / grupa 10 os. + 50,00 zł za każdą kolejną osobę.
Maksymalna liczba osób w grupie: 20 osób.

Istnieje możliwość rozszerzenia kursu 5h o szkolenie z użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) w cenie 100,00 zł + VAT za grupę.

Kurs bazowy:

Kurs pierwszej pomocy, którego celem jest poszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności niesienia pomocy innym. Każdy z uczestników, będzie miał okazję przećwiczyć w sposób praktyczny przekazane przez instruktora informacje.
Każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.


Program kursu bazowego:
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku.
2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
4. Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia. 
5. Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.6. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
7. Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych, oraz urazów głowy i kręgosłupa.


Kurs jest idealny dla osób, które uczestniczyły w kursie podstawowym i chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.


Czas trwania kursu: 8h dydaktycznych, kurs realizowany w ciągu jednego dnia.
Cena: 1200,00 zł + 23% VAT / grupa 10 os. + 80,00 zł za każdą kolejną osobę.
Maksymalna liczba osób w grupie: 15 osób.

Istnieje możliwość rozszerzenia kursu 8h o szkolenie z użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) w cenie 100,00 zł + VAT za grupę.

Kurs podstawowy:

Kurs przeznaczony dla wszystkich osób chcących nauczyć się udzielać pierwszej pomocy jak również osób, które chcą usystematyzować zdobytą już wiedzę z tego zakresu. W czasie kursu szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne.
Instruktorzy inscenizują różne wypadki (tzw. pozoracje) przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji oraz rekwizytów. Pozoracje mają na celu oswojenie uczestników kursów z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości.
Staramy się, aby każdy uczestnik szkoleń miał poczucie, że umiejętności, które zdobył na szkoleniu pozwolą mu na komfortowe działanie w sytuacji kryzysowej.
Każdy z uczestników po ukończonym szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat Globalnego Centrum Referencyjnego do spraw Nauczania Pierwszej Pomocy, który jest ważny 2 lata.

Program kursu podstawowego:
1. Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne.
2. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
3. Etapy udzielania pierwszej pomocy.
4.Sytuacje zagrażający życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
5. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
6. Przyczyny zmiany pozycji. Bezpieczne odwracanie z brzucha na plecy.
7. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej.
8. Wezwanie pomocy.
9. Postępowanie w przypadku braku oddechu - Podstawowe Podtrzymywanie Życia - ćwiczenia na fantomach, AED.10. Postępowanie w przypadku: omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej, udaru mózgu.
11. Postępowanie w przypadku ran i krwotoków; zmiażdżeń i amputacji.
12. Postępowanie w przypadku wstrząsu.
13. Postępowanie w przypadku oparzeń.
14. Postępowanie w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć.
15. Zasady ewakuacji poszkodowanego.
16. Postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa i głowy.17. Apteczka pierwszej pomocy - omówienie, prezentacja.


Czas trwania kursu: 16h dydaktycznych, dwudniowy kurs.
Cena 2000,00 zł + 23% VAT / grupa 10 os. + 100,00 zł za każdą kolejną osobę
Maksymalna liczba osób w grupie: 15 osób.
WAŻNE INFORMACJE:

 • Godziny kursu to godziny dydaktyczne (45 min), które nie obejmują przerw. Przerwy są ustalane z grupą.
 • Instruktorzy w czasie szkoleń wykorzystują wysokiej klasy sprzęt.
 • Certyfikat Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.
 • Wystawiamy faktury VAT.
Ściśle współpracujemy z Globalnym Centrum Referencyjnym ds. nauczania Pierwszej Pomocy, nasze szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami ustalonymi przez Europejską Radę Resuscytacji oraz Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących kursu zapraszamy do kontaktu poprzez nasz formularz zgłoszeniowy lub pod numerem telefonu: 61 563 31 79