KOMUNIKAT DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Informujemy, że legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi są wystawiane jedynie stacjonarnie w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. Nie wysyłamy legitymacji listowanie ani kurierem. W celu wyrobienia legitymacji ZHDK prosimy zjawić się osobiście lub wskazać osobę upoważnioną, która w Państwa imieniu będzie mogła taką legitymacje odebrać (ważne by taka osoba miała ze sobą podpisane upoważnienie). Honorowy Krwiodawca ubiegający się o legitymacje ZHDK powinien spełniać warunki opisane poniżej w informacji na temat wniosku. 

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI ZHDK

Każdy Honorowy Dawca Krwi, który uzbiera:  5, 10 lub 15 litrów krwi (kobieta) oraz 6, 12 lub 18 (mężczyzna), może starać się o wydanie legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Do otrzymania legitymacji ZHDK potrzebne jest potwierdzenie o pełnej ilości krwi, wydawane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oprócz potwierdzenia ilości oddanej krwi, należy wypełnić wniosek o wydanie stosownej legitymacji ZHDK. Wymieniony wniosek można wypełnić w naszej siedzibie, ul. Górna Wilda 99 AB w Poznaniu lub pobrać z naszej strony, wypełnić i przyjść do nas z wypełnionym już wnioskiem.

Podziel się miłością – oddaj krew!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji pn. „Podziel się miłością – oddaj krew”, organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Akcja rozpoczyna się 14 lutego – w dniu święta zakochanych. Pozytywne uczucia można okazać na wiele sposobów. Jednym z nich jest chęć do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Aby było to możliwe, potrzebni są dawcy krwi, którzy podzielą się miłością i oddadzą krew. Krew oraz jej składniki potrzebne są każdego dnia, dlatego zachęcamy do regularnych wizyt w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, by podzielić się cząstką siebie – darem krwi.

 

Akcja zakończy się 14 czerwca, czyli w Światowy Dzień Krwiodawcy.

 

 

Aby wziąć udział w akcji, należy w tym terminie zgłosić się do wybranego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa i oddać krew pełną lub jej składniki. Wszelkie szczegóły dotyczące zasad i przebiegu akcji znajdują się w Regulaminie. Prosimy uczestników akcji o wypełnienie załącznika dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych.


REGULAMIN AKCJI


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH


22 - 26 listopada / Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża. Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie
przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Krew jest darem bezcennym, najlepszym jaki może
podarować człowiek drugiemu człowiekowi.
Początki honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 roku. 2 czerwca 1958 roku Rada Ministrów
powołała do życia Instytut Hematologii w Warszawie. Służba krwi podporządkowana została
resortowi zdrowia, a Polski Czerwony Krzyż zajmował się odtąd całością promocji i organizacją ruchu
honorowych dawców krwi. W pierwszych latach działalności Instytut zajmował się
usystematyzowaniem
i ujednoliceniem przepisów leczenia krwią oraz tworzeniem nowych placówek służby krwi. Instytut
prowadzi także szkolenie fachowe pracowników nauki, laborantów i techników.
 To wtedy Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei.
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w tym okresie skupiała się wokół zagadnień promocji
krwiodawstwa i rekrutacji dawców. Masowo wydawano plakaty, popularne broszury, setki tysięcy
ulotek i innych wydawnictw. Wiele uwagi Polski Czerwony Krzyż poświęcił akcji uświadamiania braku
szkodliwości oddawania krwi. Do najczęściej stosowanych form promocyjnych należały prowadzone
w zakładach pracy, szkołach i innych instytucjach pogadanki , referaty i wykłady. Propagatorzy PCK
prowadzili działalność zachęcającą do oddawania krwi także bezpośrednio na stanowiskach pracy.
W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni
Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada.
Jest to święto wszystkich Honorowych Dawców Krwi, ale i jednocześnie okazja do podziękowań.
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom
i sympatykom Ruchu HDK PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z ratowania
zdrowia i życia innych ludzi, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką
bezinteresownie oddajecie potrzebującym, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką
wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa. Dziękujemy również pracownikom
publicznej służby krwi przekazując podziękowania za dobrą współpracę.