USŁUGI OPIEKUŃCZE

Punkt Opieki PCK zajmuje się opieką nad seniorami i osobami z powodu choroby lub niepełnosprawności stałej czy też terminalnej wymagającymi pomocy. Pomoc obejmuje:
- dokonywanie zakupów,
- przyrządzanie posiłków,
- higienę ciała,
- higienę otoczenia,
- kontakt z instytucjami i lekarzami w razie potrzeby,
Opiekunki PCK nie wykonują zabiegów medycznych czy też paramedycznych np. nie zmieniają opatrunków, nie obsługują ssaków, pomp do karmienia pozajelitowego, nie podają wstrzyknięć. Usługi opiekuńcze wykonywane są w określone dni i godziny, które zlecone są decyzją administracji MOPR. Podopieczny lub jego rodzina zainteresowany korzystaniem z usług opiekuńczych świadczonych przez Punk Opieki PCK powinien zgłosić się do MOPR i poprosić o wizytę pracownika socjalnego w celu uzyskania zlecenia na usługi opiekuńcze. Wymiar i zakres określa pracownik socjalny.