PIERWSZA POMOC

 
 

PIERWSZA POMOC -

Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu prowadzi również szereg przedsięwzięć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, min. szkolenia dla dzieci i młodzieży, programy edukacyjno - dydaktyczne z zakresu bezpiecznego zachowania się na drodze oraz kursy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Polski Czerwony Krzyż prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia publicznego oraz zapobieganiu uzależnieniom, kształtując właściwe potrzeby i zachowania. Działa na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz prowadzi działania upowszechniające zasady bezpieczeństwa na drodze. Wymienione szkolenia prowadzone są zgodnie ze Statutem PCK ogłoszonym w Dzienniku Ustaw nr 217 z dnia 20 września 2011 roku oraz obowiązującymi programami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PCK.

Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu prowadzi m.in.:
- Dla dzieci, program "Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby" obejmujący zajęcia z bezpiecznego zachowania się na drodze i podczas zabawy oraz uczący podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
- Prowadzimy także nieodpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizujemy również konkurs dla klas 5 szkół podstawowych "Wiem jak ratować życie".
- Dla dorosłych na podstawie przyznanego Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Certyfikatu Pierwszej Pomocy przez Referencyjne Centrum Pierwszej Pomocy w Brukseli od 2000 roku organizujemy płatne kursy pierwszej pomocy w wymiarze 16h, 8h oraz 5h dydaktycznych. Każda przeszkolona osoba po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu z tekstem Certyfikatu Europejskiego Referencyjnego Centrum Pierwszej Pomocy i logo Czerwonego Krzyża premiowane we wszystkich krajach unijnych. 
- Sprzedaż apteczek.

0